Kotimaan päiväraha 2014

Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:

Työmatkan kesto

Päivärahan enimmäismäärä

Kokopäiväraha (yli 10 tuntia)

39 euroa

Osapäiväraha (yli 6 tuntia)

18 euroa

kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden

vähintään 2 tunnilla

18 euroa

yli 6 tunnilla

39 euroa

 

Kokopäiväraha
Palkansaajalle maksetaan 39 euron kokopäiväraha, jos työmatka kestää yli 10 tuntia ja työmatkan kohde on yli 15 km:n etäisyydellä joko asunnosta tai varsinaisesta työpaikasta riippuen siitä, kummasta matka on aloitettu.

Työmatkan kohteen on lisäksi oltava yli 5 km:n etäisyydellä sekä asunnosta että varsinaisesta työpaikasta. Päivärahaoikeus syntyy, vaikka kunnan rajaa ei ylitettäisi.

Osapäiväraha
18 euron osapäiväraha maksetaan yli 6 tunnin, mutta korkeintaan 10 tunnin työmatkasta.

Matkavuorokausi
Matkavuorokausi alkaa asunnolta tai työpaikalta ja päättyy asunnolle tai työpaikalle. Asunnon ja varsinaisen työpaikan välinen matka ei ole päivärahaan oikeuttavaa aikaa kumpaankaan suuntaan.

Matkavuorokausi on 24 tuntia työmatkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä. Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain, ei kalenterivuorokausittain.

Uuteen kokopäivärahaan on oikeus, kun viimeinen täysi matkavuorokausi ylittyy yli 6 tunnilla. Uuden osapäivärahan saa, jos viimeinen matkavuorokausi ylittyy vähintään 2:lla mutta korkeintaan 6 tunnilla.

Aterian vaikutus päivärahaan
Yksi ateria ei alenna kokopäivärahaa Jos palkansaaja saa matkalla saa kaksi ilmaista ateriaa, kokopäivärahasta maksetaan puolet eli 19,5 euroa. Hotellipakettiin tai matkalipun hintaan sisältyvä tai asiakkaan kanssa nautittu yksi maksuton ateria ei alenna kokopäivärahaa. Aamiaista ei lueta ateriaksi.

Palkansaajalle syntyy oikeus osapäivärahaan, jos työmatka kestää yli 6 tuntia mutta korkeintaan 10 tuntia. Jos tällaisella matkalla saa maksutta aterian, osapäivärahasta maksetaan puolet eli  9 euroa. Aamiaista ei lueta ateriaksi.

Osapäivärahaa (18 €) ei pidä sekoittaa kokopäivärahan puolikkaaseen (19,5 €). Osapäivärahaa maksetaan korkeintaan 10 tunnin lyhyiltä työmatkoilta tai viimeisen kokonaisen matkavuorokauden ylittävältä 2 - 6 tunnin pätkältä. Puolitettua kokopäivärahaa maksetaan sellaisilta pitempään kestäviltä matkoilta, joilla matkavuorokauteen sisältyy kaksi maksutonta ateriaa.

Ateriakorvaus
9,75 euron ateriakorvauksen saa, jos työmatka kestää niin vähän aikaa, että se ei oikeuta päivärahaan, mutta työn vuoksi ei ole mahdollisuutta ruokailla tavanomaisella ruokailupaikalla.

Yömatkaraha
Yömatkaraha, 12 euroa, maksetaan tavallisen päivärahan lisäksi, kun vähintään 4 tuntia päivärahaan oikeuttavasta matkavuorokaudesta on kello 21 - 07 välisenä aikana ja kun työnantaja ei järjestä tai maksa majoitusta.

Yrittäjän vähennysoikeus
Palkansaajan verotonta päivärahaa vastaava yrittäjän vähennysoikeus elantokustannusten lisäyksestä yritystoimintaan liittyvällä matkalla on kotimaassa sama euromäärä. Myös aika- ja kilometrirajat ovat samat kuin palkansaajalla. Yrittäjän ulkomaanpäivärahoja vastaava vähennysoikeus on sama kuin palkansaajan ulkomaanpäiväraha.

Tulosta
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn