Akava Works -selvitys: Korona muutti korkeakoulutettujen työn kuormittavuutta

Akava Worksin selvitys osoittaa, että työn kognitiivinen kuormitus väheni erityisesti niillä korkeakoulutetuilla asiantuntijoilla, jotka tekivät enemmän etätöitä kuin aikaisemmin.

Etätyön myönteiset seuraukset eivät kuitenkaan ilmene kaikilla aloilla, esimerkiksi opetusalalla. Koronapandemian seuraukset ovat myös jakaneet työelämää. Osalla työn kuormitus on kasvanut merkittävästi, kun toisilla koronatilanne on johtanut lomautuksiin ja työttömyyteen.

Selvitys pohjautuu laajaan kyselyyn, johon vastasi 14 400 akavalaista eri aloilta. Se on ensimmäinen laaja korkeakoulutetuille asiantuntijoille suunnattu kysely, jossa selvitetään koronan vaikutuksia työelämään.

– Työelämän tulevaisuuden kannalta merkittävin havainto on se, että työn kognitiivinen kuormittavuus väheni erityisesti niillä, jotka tekivät aiempaa enemmän etätöitä. Etä- ja läsnätyön joustava yhdistely voi tulevaisuudessa lisätä merkittävästi työn tuottavuutta ja hyvinvointia, sanoo tutkija Joonas Miettinen.

Lähde: Akava Works

– Asiantuntijatyö on muuttunut koronapandemian aikana. Selvityksessä havaittiin, että osalla koronatilanne on lisännyt työn määrää ja kuormittavuutta. Osalla uudet työnteon tavat näyttävät vähentäneen kuormitusta, Miettinen jatkaa.

Työn muutoksissa on merkittäviä eroja eri toimialojen välillä. Opetusalalla korostui kognitiivisen kuormituksen, kuten kiireen ja häiritsevien keskeytysten, kasvu. Sotealalla kasvoi työn fyysinen kuormitus. Uudet työnteon tavat yleistyivät kaikilla toimialoilla, mutta erityisesti teknologiateollisuudessa ja tietotekniikan palvelualalla.

Lähde: Akava Works

Akava teetti selvityksen yhdessä 32 jäsenliittonsa kanssa. Selvitystä varten kerättiin kyselyaineisto 31.8.–16.9.2020. Kyselyyn vastasi 14 400 työssä olevaa akavalaista. Kysymykset koskivat uusia työnteon tapoja, työmäärän muutoksia ja työn kuormittavuutta.

Tutustu tuloksiin osoitteessa akavaworks.fi/koronaselvitys.