Palkkaneuvottelu

Palkkakeskustelu on myyntitilanne: rekrytoija haluaa ostaa ja paikanhakija myydä osaamista. Rekrytointitilanteessa kaupat syntyvät, kun osaaminen, odotukset ja tarpeet kohtaavat. Myös palkan pitää olla molemmille osapuolille sopiva.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten tilanteet ja taustat vaihtelevat, joten myös palkat voivat olla erilaisia eri puolilla maata. Lisäksi toimiala- ja päätuotekohtaiset erotkin voivat olla melko suuria. 

Palkka määräytyy Suomessa pitkälti tehtävän, henkilön osaamisen ja saavutettujen tulosten perusteella. Kun haetaan uuteen työhön, hakijalla ei monesti ole tarkkaa käsitystä tehtävästä ja sen vaatimuksista eikä rekrytoijalla henkilön osaamisesta. 

Joskus kiinteän palkan lisäksi maksetaan erilaisia lisiä, kuten tuottavuuslisää, rojaltia, provisiota tai ikälisää. Monilla työpaikoilla työntekijöille tarjotaan esimerkiksi autoetua tai muita luontoisetuja, kuten ravintoeutu, autoetu, liikuntaetu tai puhelinetu.  

Näistä kaikista kannattaa ottaa hyvissä ajoin selvää ja sopia kirjallisesti tarkasti. Lue lisää eri palkkaustavoista tästä linkistä

Miten perustelen palkkapyyntöni? 

Palkka määrittelee, millä korvauksella olet valmis antamaan osaamisesi firman käyttöön ja toisaalta, mitä firma on valmis siitä maksamaan. Hyvästä ja vaikeasti korvattavasta osaamisesta yritys on valmis maksamaan enemmän. 

Palkka määräytyy ensisijaisesti tehtävän vaativuuden mukaan. Myös ala, työsuhteen tuleva kesto, työpaikan sijainti ja koko vaikuttavat palkkatasoon. Toisella työnantajalla voi olla erilainen palkanmaksukyky kuin toisella, ja näitäkin asioita voi miettiä ja arvioida. 

Palkkahaarukkaa voit selvittää liittojen tilastoista, kollegoilta tai tuttavilta. Huomaa kuitenkin, että palkkahaarukan ainoa merkitys on karsia sinulle mahdottomat tehtävät pois: jos tehtävästä ei makseta toiveittesi mukaista palkkaa, sitä ei kannata edes hakea. 

Päivittyvät palkkatiedot aina saatavillasi

Jäsenenämme pääset alkuun sopivan palkan määrittämisessä tutustumalla jäsensivuillamme olevaan palkkalaskuriin. Jo siitä voit saada riittävästä tietoa oikean palkkapyynnön määrittämiseksi. 

Tutustu laskuriin

Työehtosopimuksessa voi myös olla säädetty vähimmäispalkoista. Selvitä siis, noudatetaanko kyseissä työpaikassa jonkin alan työehtosopimusta.  

Useita työpaikkoja hakiessasi palkkatoive kannattaa määritellä jokaiseen tehtävään erikseen. Se voi olla samakin, mutta perustellusti, ei hihasta vedettynä. 

Palkankorotuksista suurimmat tulevat usein työpaikkaa tai tehtäväkuvaa vaihdettaessa. On haastavampaa – mutta ei toki mahdotonta – saada suuri palkankorotus jo vakiintuneelta työnantajalta. 

Palkkahaarukkaa ei ole tapana kertoa työpaikkailmoituksessa, mikä voi aiheuttaa ylilyöntejä palkkatoiveissa. Pelkän tehtävänimikkeen perusteella palkkaa ei pysty määrittämään. 

Älä hinnoittele itseäsi liian alas 

Usein ajatellaan, että työnantaja pyytää hakijalta palkkatoivetta ainoastaan muodostaakseen käsityksen siitä, kuka tulisi töihin halvimmalla hinnalla tai ketkä hakijoista mahtuvat työnantajan alun perin asettamaan palkkahaarukkaan. Jälkimmäinen voi olla totta, ensimmäinen oletus onneksi yleensä ei. 

Kysymys voi olla siitäkin, että työnantaja testaa onko hakija kartalla: näkeekö hän roolinsa oikein suhteessa tehtävään ja palkkaan, ymmärtääkö tehtävän vaativuustason ja vastuualueen laajuuden oikein. Työnantajan odotuksiin sopiva palkkapyyntö nostaa mahdollisuuksia tulla valituksi. 

Useimmat työnantajat tietävät, että liian halvalla palkatulla työntekijällä voi olla jatkuva veto pois kohti uutta työpaikkaa. Samoin tyytyväisyys uuden työn saamisesta ja työllistymisestä muuttuu liian usein ja liian nopeasti tyytymättömyydeksi liian pienestä palkasta. Siitä huolimatta, että työnhakija on pientä palkkaa itse pyytänyt. 

Pääsääntöisesti voi ajatella, että liian pienen palkkapyynnön esittäminen ei ole hyvä asia. Työnantaja saattaa ajatella, että ehkä hakija ei ole ymmärtänyt, mitä osaamista tehtävä edellyttää. Tai että hakija ehkä tietää itsestään ja osaamisestaan sekä pystymisestään join sellaista, että pienempi palkka olisi sopivampi. 

Pohdi näitä asioita ennen palkkakeskustelua

  • Miten kerron vakuuttavasti oman osaamiseni rekrytoijalle? 
  • Millainen on mahdollinen provisio- tai bonusohjelma?
  • Miten tarkkaan yrityksessä on määritelty palkitsemisen kokonaisuus, esimerkiksi autoetu ja muut luontoisedut? 
  • Miten nykyinen ja hakemasi tehtävä sijoittuvat toisiinsa vaativuuden ja palkan suhteen? 
  • Millainen on yrityksen palkkapolitiikka? Miten palkankorotukset määritellään? 
  • Onko yrityksessä käytössä jokin yleinen palkkausjärjestelmä? 
  • Onko nykyisestä osaamisestasi hyötyä uudessa tehtävässä, vai hyppäätkö uudenlaiseen rooliin?
  • Kumpi on ensisijainen motivaatiosi hakea tätä tehtävää: urakehitys vai palkkakehitys?