Kevytyrittäjyys vai toiminimi?

Samaan aikaan, kun yhteiskunta digitalisoituu, myös työn tekemisen tavat muuttuvat. Tämän myötä myös kevytyrittämisestä on tullut yhä yleisempi työnteon muoto. Kevytyrittäjyys onkin mainio tapa kokeilla yrittäjyyttä matalalla kynnyksellä, sillä sen aloittaminen ei maksa etukäteen mitään. Valinta kevyt- ja toiminimiyrittäjyyden välillä kuitenkin hämmentää monia: mitä termit oikeastaan tarkoittavat ja mikä olisi juuri minulla oikea tapa ruveta yrittäjäksi?

Mitä kevytyrittäjyys tarkoittaa?

Kevytyrittäjällä useimmiten viitataan laskutuspalvelun kautta yrittäjänä tai palkkatyön ohella eli sivutoimisesti yrittäjänä toimivaan henkilöön. Kevytyrittäjyys ei ole lainsäädännöllinen termi, vaan puhekielinen nimitys, joka juontaa juurensa siitä, miten laskutuspalvelut erottelevat yrityksiä sen perustella, onko kyseessä yritys, jota 

 • laskutetaan toimeksiantojen mukaan (kevytyrittäjyys) 
 • jatkuvasti (päätoiminen yrittäjyys) 

Kevytyrittäjyys on oiva tapa testata liikeideaa. Toimintamalli sopii parhaiten sellaisen työn tai palvelun tarjoamiseen, joka ei vaadi suuria investointeja. Esimerkiksi tekemiään koruja myyvän käsityöharrastajan, freelance-konsulttina toimivan myynnin ammattilaisen tai tilauksesta satunnaisia graafikon töitä tekevän markkinoijan kannattaa harkita kevytyrittäjyyttä. Kevytyrittäjänä ei kuitenkaan voi toimia luvanvaraisilla aloilla. Esimerkiksi taksikuskina tai kiinteistövälittäjänä yrittäjyys vaativat Y-tunnuksen sekä muita lupia.

Kevytyrittäjänä eli laskutuspalvelun kanssa toiminnan aloittaminen säästää paperityöltä, helpottaa byrokratian kanssa puljaamista ja antaa yrittäjälle mahdollisuuden keskittyä palveluidensa tuottamiseen. Yksinkertaistettuna kevytyrittäjyys laskutuspalvelua hyödyntäen toimii seuraavasti: 

 1. Kevytyrittäjä saa toimeksiannon asiakkaaltaan. 
 2. Kevytyrittäjä tekee asiakkaalle laskun laskutuspalvelun avulla. 
 3. Asiakas maksaa laskun laskutuspalvelun tilille. 
 4. Laskutuspalvelu vähentää maksetusta summasta oman palkkionsa sekä muut sopimuksen mukaiset kulut. 
 5. Laskutuspalvelu tilittää loput rahoista yrittäjälle ”palkkana”. 

Miten toiminimi ja kevytyrittäjyys eroavat?

Liikevaihdon kasvaessa laskutuspalvelun käyttäminen käy kuitenkin kalliimmaksi kuin itsenäisesti oman yrityksen pyörittäminen. Yritystoiminnan kasvaessa moni siirtyykin kustannussyistä toimimaan oman yrityksensä kautta eli toiminimellä, jolloin yritys saa Yritys- ja yhteisötunnuksen eli Y-tunnuksen. Tämä on Patentti- ja rekisterihallituksen tai Verohallinnon antama yrityksen yksilöivä tunnus. Sitä voi ajatella yrityksen henkilötunnuksena.

Y-tunnus mahdollistaa hankintojen kuten työpuhelimen ja -tietokoneen vähentämisen yrityksen tuloksesta sekä arvonlisäpalautuksen, kun yrityksen liikevaihto jää alle tietyn rajan. Kevytyrittäjyys Y-tunnuksella on käytännössä sama asia kuin toiminimiyrittäminen. Yksinkertaistettu prosessi ilman laskutuspalvelua yrittämisestä puolestaan näyttää tältä:

 1. Toiminimiyrittäjä saa toimeksiannon asiakkaaltaan. 
 2. Toiminimiyrittäjä laskuttaa asiakasta.
 3. Asiakas maksaa laskun yrityksen tilille. 

Valinta kevyt- ja toiminimiyrittäjyyden väliltä kannattaa tehdä oman tilanteen ja alan mukaan. Karkeasti jaoteltuna kevytyrittäjyys sopii aloittelevalle, sivutoimiselle yrittäjälle. Toiminimi puolestaan on tarkoitettu jatkuvaa liiketoimintaa harjoittaville yksityishenkilöille.

Syitä siirtyä kevytyrittäjästä toiminimiyrittäjäksi

 • Voit vähentää verotuksessa liiketoimintaasi liittyvät kulut. 
 • Sinun ei tarvitse maksaa työnantajamaksuja laskutuksestasi. 
 • Saat arvonlisäveroa takaisin alarajahuojennuksen ansiosta, jos myyntisi on kalenterivuoden aikana alle 30 000 euroa.
 • Saat viisi prosenttia tuloistasi verovapaana yrittäjävähennyksen ansiosta. 

Mikä jäsenyyksistämme sopisi sinulle?

Jos pääasiallinen toimeentulosi tulee työsuhteisesta työstä, jonka ohella sinulla on myös yritystoimintaa, voit valita itsellesi joko työsuhteisen- tai yrittäjäjäsenyyden. Jos haluat turvata itsesi työttömyyden varalta, tulee sinun itse järjestää työttömyysturvasi, sillä tämä ei sisälly yrittäjäjäsenyyteen. Tämä on myös huomioitu yrittäjäjäsenyyden hinnassa.

Sivutoimiselle yrittäjälle suosittelemme työsuhteisen jäsenyyttä: tällöin käytettävissäsi ovat lähes kaikki yrittäjäjäsenen saamat palvelut kuten alennukset laskutuspalveluista, monipuoliset koulutukset ja lakipalvelut sekä työttömyysturva. Mikäli olet muun liiton jäsen tai et halua liittyä työsuhteisena mihinkään liittoon, voit sivutoimisena yrittäjänä liittyä yrittäjäjäseneksemme.