Palkka

Tehdystä työstä kuuluu saada asianmukainen korvaus. Siksi kannattaa sopia erityisen tarkasti sekä kiinteästä että tulokseen perustuvasta palkasta. Palkka määräytyy ensisijaisesti tehtävän vaativuuden mukaan. Myös ala, työsuhteen tuleva kesto, työpaikan sijainti ja koko vaikuttavat palkkatasoon. 

Sovi aina palkan perusteesta ja määrästä 

Työntekijän palkan peruste ja määrä tulee aina sopia. Palkan määrän on oltava vähintään työnantajaa mahdollisesti velvoittavan työehtosopimuksen mukainen. 

Kokonaispalkalla tarkoitetaan palkkaustapaa, jossa rahapalkka ja luontoisedut yhdessä muodostavat palkan. Luontoisetuja voivat olla esimerkiksi asuntoetu, ravintoetu, puhelinetu, vapaa autoetu tai auton käyttöetu.  

Mikäli työsuhteessa tulee sovellettavaksi jokin työehtosopimus, on kyseisessä työehtosopimuksessa todennäköisesti määräyksiä muun muassa vähimmäispalkoista ja erilaisista lisistä.  

Vaikka alalla ei olisi sovellettavaa työehtosopimusta, voidaan työsopimuksessa sopia siitä, että jotain tiettyä työehtosopimusta noudatetaan. Vähintäänkin kannattaa sopia siitä, että työntekijän palkkaa korotetaan vuosittain vähintään esimerkiksi Kaupan työehtosopimuksen mukaisten yleiskorotusten verran. Myös luontoisedut on syytä kirjata sopimukseen. 

Tutki alojemme palkkoja laskurillamme 

Jäsenenämme pääset käsiksi kattavaan palkkalaskuriimme Oma MMA -palvelussa. Laskurista löytyvät tutkimukseen perustuvat tiedot työsuhteisten jäsenten palkoista muun muassa kokemusvuosien, tehtävän, toimialan ja alueen mukaan.  

Tutki palkkalaskuria ›› 

Palkan on oltava työntekijän käytettävissä sovittuna palkanmaksupäivänä. Maksaessaan palkan työnantajan on annettava työntekijälle palkkalaskelma. Provisiopalkan osalta tämä tarkoittaa provisiolaskelmaa, johon kirjataan ne sopimukset, joista työntekijälle on viimeksi kuluneen palkanmaksukauden aikana syntynyt oikeus provisioon ja jokaisen sopimuksen osalta provisiomäärä.   

Palkkahaarukkaa voit selvittää liittojen tilastoista, kollegoilta tai tuttavilta. Teemme vuosittain työsopimussuhteisia jäseniämme koskevan palkkatutkimuksen. Tiivistelmään palkkatutkimuksen tuloksista pääset tästä linkistä, vaikket olisi jäsenemme. 

Sovi kiinteän palkan lisäksi provisiopalkasta ja muista lisistä

Jos kiinteän palkan lisäksi maksetaan erilaisia lisiä, kuten tuottavuuslisää, rojaltia, provisiota, ikälisää, on nämä syytä sopia tarkasti kirjallisesti.  

Provisiopalkan vähimmäismäärästä ei ole säännöksiä laissa ja ylipäätäänkin provision määräytymistä koskevia säännöksiä on vain kauppaedustajalaissa. Työsopimuksessa tulee sopia provisiopalkasta ainakin provisioprosentti sekä provision määräytymisperuste.  

Provisiosopimuksessa voi olla sovittuna ns. takuuprovisio eli työtuloksesta riippumaton palkanmaksukauden vähimmäispalkka. 

Provisiopalkkainen työntekijä ei lähtökohtaisesti menetä oikeuttaan provisioon, jos provision perusteena oleva työ on tehty, vaikka provision perusteena oleva myynti- tai muu sopimus jäisi täyttämättä. Työsopimuksessa voidaan kuitenkin menettämisestä sopia, joten tässä kohdin on syytä olla tarkkana. Jos provisio sovitaan maksettavaksi tietystä katteesta, on samalla syytä sopia, miten kate määräytyy. Varminta on kirjata työsopimuksen liitteeseen muutama esimerkkitapaus katteen määräytymisestä. 

Mikäli provisio määräytyy katteesta, tulisi provisiolaskelmasta käydä ilmi myös katteen määräytymisen kannalta olennaiset tiedot elleivät ne ole entuudestaan tunnettuja. 

Kokosimme yhdelle sivulle kattavasti lisätietoja provisiopalkasta. Klikkaa tästä ja lue lisää.

Luontoisedut syytä kirjata sopimukseen 

Luontoisedut on myös syytä kirjata työsopimukseen. Luontoisedun arvo määräytyy vuosittain vaihtuvan verotusarvon mukaan.  

Tällaisessa palkkaustavassa luontoisedun ottaminen pienentää rahapalkkaa luontoisedun verotusarvon verran ja vastaavasti luontoisedusta luopuminen kasvattaa rahapalkkaa. Kokonaispalkalla olevan työntekijän tuleekin huomioida, että siirtyminen oman auton käytöstä työsuhdeautoon pienentää käteen jäävää palkkaa verotusarvon verran. 

Kaikki vähänkin poikkeukselliset työsuhteeseen kuuluvat edut, esimerkiksi oikeus henkivakuutuksen korvaukseen, on syytä tarkasti kirjallisesti sopia.   

Lisää luettavaa palkasta

Provisiopalkka

Provisioon liittyy monia yksityiskohtia, jotka on hyvä kirjata paperille.

Sairausajan palkka

Työntekijällä on oikeus saada täysi palkkansa sairastumispäivältä ja sitä seuraavalta yhdeksältä arkipäivältä.

Palkkatasa-arvo

Palkan määrän tulee perustua työtehtäviin ja niiden asettamiin vaatimuksiin.

 

Meiltä aina tuoreinta dataa palkasta

Teemme vuosittain myynnin ja markkinoinnin alan palkkatutkimuksen. Siksi meillä on käsissämme aina tuoreinta dataa alan palkoista.

Jäsenenämme pääset aina ensimmäisenä käsiksi alan yksityiskohtaisiin palkkatietoihin.