Etätyö

Etätyön tekeminen lisääntyy jäsentemme keskuudessa entisestään – osittain syynä on kiihtynyt digitalisoituminen, osittain poikkeusolot, kuten viruspandemia. Mitä etätyötä tehdessä tulisi huomioida? Millä tavoin etätyöstä kannattaisi sopia? Kokosimme yhteen tärkeitä asioita huomioitavaksi.

Muista sopia etätyöskentelystä  

Mitä väljemmin työtehtävien sisältö ja toimipaikka on määritelty, sitä helpompi työnantajan on niitä muuttaa. Joten jos olennaista on, että työskentelet työnantajan tietyssä toimipisteessä, kannattaa se kirjata sopimukseen.  

Samoin etätyömahdollisuudesta ja etätyön pelisäännöistä tulee sopia. Kirjauksesta huolimatta voi tulla tilanteita, joissa työskentelypaikkaa ja työtehtäviä voidaan jossain määrin muuttaa. 

Etätyösopimuksessa tulisi olla sovittuna etätyönä suoritettavat työtehtävät, etätyön määrä, miten työn etenemisestä raportoidaan, etätyöntekijälle hankittavat työvälineet, ohjelmistot ja yhteydet, kuinka kauan etätyötä tehdään ja millä ehdoilla etätyöjärjestely on peruttavissa. 

Erityisen tärkeää on huomioida työterveys- ja työturvallisuusasiat niin, että etätyössäkin työmäärät ja työpäivien pituudet pysyvät aisoissa. Lisäksi kannattaa vielä varmistaa vakuutusten kattavuus sekä tietoturva-asiat. 

Työsopimuksen ehdot ovat voimassa, vaikka työn sijainti vaihtuu 

Työsuhteessa tehtävään etätyöhön sovelletaan normaalisti työlainsäädäntöä ja mahdollisesti työnantajaa sitovaa työehtosopimusta. Jäseniämme on merkittävissä määrin mm. kaupan työehtosopimuksen, teknologiateollisuuden eri työehtosopimusten ja ict-alan työehtosopimuksen piirissä.  

Myyntiä ja markkinointia tehdään kuitenkin kaikilla toimialoilla, eikä jäsen aina ole minkään työehtosopimuksen piirissä. Tällöin tarkastellaan henkilökohtaista työsopimusta ja lainsäädäntöä. Työsopimuksen ehdot ovat voimassa normaaliin tapaan, vaikka työn suorittamispaikka on muualla kuin toimistolla. 

Työaikalain mukaan työaikaa on työhön käytetty aika riippumatta siitä, missä työ tehdään. Myös etätyönä tehty työ luetaan työajaksi. 

Kysy työsuhdejuristeiltamme

Pohdituttavatko työsopimukseen tai etätyöhön liittyvät asiat?

Jäsenenämme voit ottaa yhteyttä lakipalvelumme juristeihin veloituksetta. Lakipäivystyksemme palvelee arkipäivisin.