Työsuojelu

Työ ja työympäristö muuttuvat jatkuvasti. Tästä johtuen työsuojelukin on jatkuvaa toimintaa. Hyvin hoidettu työsuojelu maksaa itsensä takaisin hyvinvoivana, pitkään työelämässä jaksavana ja oppivana henkilöstönä. Henkilöstö on työpaikan tärkein voimavara!

Tavoitteemme työsuojelulle on, että se hoidetaan avoimessa ja tiiviissä yhteistoiminnassa työpaikkakohtaisesti. Työpaikkojen työsuojeluvaltuutetut yhdessä työpaikan muun työsuojeluhenkilöstön kanssa kehittävät asiantuntijoina työsuojelua. Näin varmistetaan turvallinen ja terveellinen työskentely-ympäristö ja hyvä työkyky koko henkilöstölle.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työsuojelu tarkoittaa useimmiten pureutumista työn psyykkiseen ja psykososiaaliseen kuormitukseen, unohtamatta kuitenkaan fyysistä työsuojelua ja ergonomiaa. Tänä päivänä asiantuntijatyön riskejä ovat esimerkiksi työaikakuormitus, liiallinen työmäärä sekä työssä ja vapaa-aikana työasioissa matkustaminen. Työnantajan tulee selvittää näistä syistä aiheutuvat riskit ja vaarat.

Työsuojelu on ennakoivaa ja korjaavaa. Ennakoivalla työsuojelulla huomioidaan työsuojelunäkökulma muun muassa töiden organisoinnissa sekä työtehtävien, -menetelmien ja -tilojen suunnittelussa. Korjaavassa työsuojelussa toimeen ryhdytään heti kun on havaittu puutteita työturvallisuudessa tai työoloissa.

Jos havaitset työpaikallasi ongelmia liittyen turvallisuuteen tai ilmapiiriin, ota välittömästi yhteyttä työpaikkasi työsuojelutoimijoihin, kuten työnantajaan, työsuojeluvaltuutettuun tai työterveyshuoltoon.

Etkö saanut apua työpaikaltasi?

Ota välittömästi yhteyttä meihin. Osaavat juristimme auttavat sinua työsuojeluun liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa.

Jäsenenämme saat lakiapua veloituksetta – muista siis hyödyntää sinulle kuuluvat edut.

Ota yhteyttä lakipalveluun ››

Millaisia työsuojeluun liittyviä ongelmia jäsenemme kohtaavat?

Jäsenemme kyselevät lakipalvelusta yleensä neuvoa ongelmiin, jotka liittyvät etenkin työn järjestelyjen aiheuttamiin kuormitustekijöihin ja työn sosiaaliseen toimivuuteen. Ongelmia ovat: 

  • työaikaan kuulumaton runsas työhön liittyvä matkustaminen
  • epäselvät tehtävänkuvat, tavoitteet tai vastuut
  • häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu
  • tasapuolisen kohtelun vastainen tai syrjivä kohtelu
  • esimiehen tai työtovereiden puutteellinen tuki

Miten lakipalvelumme voi auttaa?

Työsuhdejuristimme lähestyvät jäsenemme työnantajaa kirjeitse havaitun epäkohdan selostuksella. Mukana ovat työturvallisuuslain säännökset. Kirjeessä juristimme pyytää työnantajaa puuttumaan epäkohtaan ja korjaamaan tilanteen.

Juristin kirje yleensä johtaa neuvotteluihin asianosaisten välillä ja niin sanottuihin kolmikantaneuvotteluihin epäkohdan korjaamiseksi, tarvittaessa työsuhteen päättämissopimuksiin tai työsuhteen irtisanomiseen ja korvausvaatimuksiin.

Jos olet joutunut epäasiallisen kohtelun kohteeksi tai työnantaja on lisännyt kuormitustasi kohtuuttomasti, ota yhteyttä lakipäivystykseemme tästä linkistä.

Näissä tilanteissa lakiapua on tarvittu

Kun pelkkä tieto ei riitä

Joskus pelkkä tieto ei riitä. Silloin me voimme olla avuksi. Osaavat työsuhdejuristimme ja jäsenpalvelumme asiantuntijat auttavat sinua työelämässä kohtaamissasi haasteissa.

Tule jäseneksi ja turvaa tulevaisuutesi – saat esimerkiksi lakipalvelumme neuvonnan käyttöösi välittömästi.