Lomat ja vapaat

Milloin vuosilomapalkka maksetaan? Miten lomautukset vaikuttavat lomiin? Entä mitä merkitsevät osittainen ja tilapäinen hoitovapaa? Olemme koonneet tähän artikkeliin olennaista tietoa vuosilomasta ja perhevapaista sinua varten.

Vuosiloma

Sinulle kertyy työsuhteesi aikana vuosilomaa, jonka ajalta sinulle maksetaan palkka. Lomapäivien lukumäärä sekä lomapalkka määräytyvät vuosilomalain ja työnantajaa sitovan työehtosopimuksen perusteella.

Kesälomakausi alkaa virallisesti toukokuun toisena päivänä ja päättyy syyskuun lopussa. Vaikka työnantaja ja työntekijä usein sopivat keskenään loman ajankohdasta, on päätös viime kädessä työnantajan. 

Vuosilomat herättävät normaalistikin paljon kysymyksiä, mutta koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi aihe saattaa askarruttaa tavallistakin enemmän. 

Olemme koonneet avuksesi vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin vuosilomasta. Huomaathan, että vastaukset on laadittu vuosilomalain perusteella. Jos työsuhteessasi sovelletaan jotain työehtosopimusta, saattaa työehtosopimuksessa olla joitain poikkeavia määräyksiä. 

Vuosilomalaissa vilisevät termit

Perhevapaat

Työntekijänä sinulla on oikeus perhevapaisiin. Äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat ovat sidottu äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakauteen. Voit saada hoitovapaata lapsesi hoitoa varten siihen saakka, kun lapsi täyttää kolme vuotta. Perhevapaisiin luetaan lisäksi osittainen ja tilapäinen hoitovapaa sekä poissaolo pakottavasta perhesyystä.

Työnantajalla ei ole lakisääteistä palkanmaksuvelvollisuutta perhevapaiden ajalta. Onkin turvallisinta sopia perhevapaiden palkallisuudesta työsopimuksessa tai viitata työsopimuksessa sellaiseen työehtosopimukseen, jossa on määräyksiä perhevapaiden palkallisuudesta.

Voit hakea perhevapaaseen liittyviä päivärahoja Kansaneläkelaitokselta. Saat lisätietoa perhevapaiden kestosta ja ajankohdista Kelan omilta nettisivuilta.

Muistathan, että sinun tulee ilmoittaa perhevapaan käyttämisestä työnantajallesi viimeistään 2 kuukautta ennen perhevapaan alkua, paitsi jos kyseessä on tilapäinen hoitovapaa tai poissaolo pakottavasta perhesyystä.

Osittainen hoitovapaa

Sinulla on oikeus saada osittaista hoitovapaata lapsesi peruskoulun toisen lukuvuoden loppuun asti, mikäli työsuhteesi on kestänyt vähintään 6 kk viimeisen 12 kk:n aikana. Sinun on sovittava osittaisesta hoitovapaasta työnantajasi kanssa. Jos muuta ei ole sovittu, lyhennetään työaikasi 6 tuntiin vuorokaudessa. Mikäli et pääse työnantajasi kanssa sopimukseen osittaisesta hoitovapaasta, on sinulle annettava osittaista hoitovapaata yksi jakso kalenterivuodessa.

Työnantajasi voi perustellusta syystä kieltää osittaisen hoitovapaan antamisen, mutta silloin hänen on esitettävä sinulle selvitys kieltäytymisen perusteista.

Tilapäinen hoitovapaa

Kun lapsesi tai muu taloudessasi vakituisesti asuva alle 10-vuotias lapsi sairastuu äkillisesti, on sinulla oikeus saada hoidon järjestämiseksi tai lapsen hoitamiseksi tilapäistä hoitovapaata enintään neljäksi päiväksi kerrallaan. Molemmat vanhemmat tai huoltajat eivät voi olla tilapäisellä hoitovapaalla samanaikaisesti. Sinulla ei ole tilapäisen hoitovapaan ajalta oikeutta saada palkkaa, ellei toisin ole sovittu tai työehtosopimuksessa määrätty.

Sinun on ilmoitettava työnantajalle tilapäisestä hoitovapaasta ja sen arvioidusta kestosta niin pian kuin mahdollista. Lisäksi sinun on esitettävä luotettava selvitys vapaan perusteista, mikäli työnantaja sitä pyytää.

Poissaolo pakottavista perhesyistä

Sinulla on oikeus tilapäiseen poissaoloon työstä, jos välitön läsnäolosi on välttämätöntä perhettäsi kohdanneen sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan ennalta arvaamattoman ja pakottavan syyn vuoksi. Poissaolosta pakottavan perhesyyn aikana sinulla ei ole oikeutta saada palkkaa, ellei toisin ole sovittu. Palkan maksaminen on kuitenkin suositeltavaa.

Sinun on ilmoitettava poissaolosta ja sen syystä työnantajallesi niin pian kuin mahdollista. Tarvittaessa sinun esitettävä luotettava selvitys poissaolon perusteesta, mikäli työnantajasi sitä pyytää.

Muiden poissaolojen palkallisuus

Jos olet estynyt työskentelemästä kunnallisten tai valtiollisten luottamustoimien tai reservin kertausharjoitusten takia, työnantajaasi suositellaan maksamaan sinulle palkkaa esteen ajalta.

Yleensä tällöin palkkana maksetaan täyden palkkasi ja muualta saadun palkan välinen erotus.

Tulisitko liidiksemme?

Haluaisimme sinut kernaasti mukaan liidilistallemme. Vastineeksi saat muutaman kerran vuodessa alamme parasta sisältöä suoraan meiliisi.

Täytä alla olevalle lomakkeelle tietosi, niin kuulet meistä pian!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.