Työmatkat

Autolla taitetut työmatkat ovat useille jäsenillemme arkipäivää: jäsenistöllemme kertyy keskimäärin 20 000 kilometriä työajoa vuodessa, ja jopa neljännes ajaa vuoden aikana yli 35 000 kilometriä.

Suurimmalla osalla jäsenistämme on käytössä oma auto, jolloin kilometrikorvaus on näppärä, yksinkertainen ja tasapuolinen tapa rahoittaa työn vaatima liikkuminen. Verohallinnon julkisten tietojen lisäksi tarjoamme käyttöösi matkalaskulomakkeen ja ajopäiväkirjan, jotka löydät kirjautumalla Oma MMA -palveluun.

Luontoisetuauto

Autoetu on osa palkkaasi eli verotettavaa ansiotuloa. Työnantajasi voi antaa autoedun sinulle joko vapaana autoetuna tai käyttöetuna. Ennen työsuhdeauton valintaa sinun on tärkeää pohtia, kumpi etu on sinulle kannattavampi.

Nykyään on yhä yleisempää, että työnantajat tarjoavat työntekijöilleen autoetua. Verotettavaksi etuudeksi eli autoeduksi lasketaan se, jos sinä tai perheesi olette käyttäneet yksityisajoihin työnantajan henkilö- tai pakettiautoa.

Jos työnantajasi tarjoaa sinulle autoetua, sinun kannattaa valita joko vapaa autoetu tai käyttöetu.

  • Vapaassa autoedussa työnantajasi hoitaa kaikki auton omistamiseen ja käyttöön liittyvät kustannukst.
  • Auton käyttöetu merkitsee sitä, että suoritat itse ainakin auton polttoainekulut. Muut käyttökulut maksaa yleensä työnantaja.

Muunlaiset autoetujärjestelmät aiheuttavat usein turhaa sekaannusta ja ovat harvoin kannattavia työntekijälle. Jos maksat työnantajallesi nettopalkastasi korvausta auton käyttämisestä, vähennetään maksamasi summa edun verotusarvosta. Muille kuin työnantajallesi suorittamiasi korvauksia ei vähennetä edun arvosta: esimerkiksi suoraan vakuutusyhtiölle maksamiasi käyttöetuauton vakuutusmaksuja ei ole hyväksytty vähennettäväksi käyttöedun arvosta. Myöskään bruttopalkasta tehdyt vähennykset eivät pienennä autoedun arvoa.

Kannattaa olla tarkkana, miten autoedun verotusarvo suhtautuu muuhun palkkaan. Ainoa järkevä tapa ottaa/saada työsuhdeauto on, että verotusarvo lisätään sovitun rahapalkan päälle.

Oma auto

Jäsentutkimuksemme mukaan suurin osa jäsenistöstämme haluaa ajaa työajot omalla autollaan. Syynä tähän ovat autoedun verotus ja halu vaikuttaa siihen, millaisella autolla tien päällä huristelee.

Jos ajalet työmatkoja omalla autollasi, työnantaja voi maksaa sinulle verottottomat kilometrikorvaukset.

Auto on jäsenillemme tarpeellinen menopeli

  • 57 % hoitaa asiakastapaamiset omalla autollaan
  • 30 %:lla on käytössä vapaa-autoetu
  • 6 %:lla on käyttöautoetu
  • vain 6 % ei käytä ollenkaan autoa työssään

Matkakustannusten korvaukset

Voit sopia matkakustannustesi korvaamisesta esimerkiksi yrityksen matkustussääntöjen, valtion matkustussääntöjen tai työehtosopimuksen mukaan.

Kun matkakustannusten korvaamisesta sovitaan sopimuksella, tulisi sopimuksen sisältää ainakin seuraavat kohdat:

  • matkakustannukset (matkaliput, matkustusluokka, matkatavarakustannukset, kilometrikorvaukset, pysäköintimaksut jne.)
  • päiväraha, ateria- ja majoituskorvaus
  • matkojen kontrollointi (ajopäiväkirja, matkalasku ym.).

Työnantajasi on korvattava suoranaiset kulut ilman erillistä sopimistakin.

Jos käytät omaa autoasi työajoihin, voi työnantajasi suorittaa verovapaita kilometrikorvauksia. Työehtosopimuksissa tai yrityksen matkustussäännöissä voi olla määräyksiä, että kilometrikorvaus laskee portaittain ajettujen kilometrimäärien mukaan. Tällainen vähäinen alenema esim. 5 000 km:n jälkeen on vielä hyväksyttävissä, mutta valitettavan usein työnantajat yrittävät saada voimaan huomattavasti tuota 44 senttiä pienempiä kilometrikorvauksia.

Mikäli sinulla on auton käyttöetu eli maksat polttoaineet itse, voit saada työajoistasi verottomana korvauksena työnantajalta 11 snt/km. Kilometrikorvaus voidaan maksaa suurempanakin, jos todellisista kustannuksista esitetään luotettava selvitys.

Omasta autosta työsuhdeautoon

Jäsenemme joutuvat aika ajoin tilanteeseen, jossa työnantaja ehdottaa muutoksia yhtiön autokäytäntöön: tämä tarkoittaa yleensä siirtymistä omasta autosta työsuhdeautoon. Työnantajat perustelevat siirtymistä yleensä kustannussyillä.

Paljon ajavat suosivat yleensä omaa autoa. Oman auton suosio pohjautuu autoedun verotuksen nettopalkkaa pienentävään vaikutukseen sekä sii­hen, että omaa autoa käytettäessä voi itse vaikuttaa siihen, millai­sella autolla ajaa.

Julkaisemme tasaisin väliajoin Myynti & Markki­nointi -lehdessämme Autoliiton laatimia las­kelmia, joil­la voidaan arvioida työnanta­jalle aiheutuvia kustannuk­sia sekä työsuhde­auton että oman auton käytön osalta. Selkeänä yhteen­vetona laskelmista voidaan todeta, että työsuhdeauto tuo harvoin merkittävää säästöä työnantajalle.

Tuomioistuin ei toistaiseksi ole ratkaissut kiistaa siitä, onko työnantajalla oikeus siirtää omalla autolla ajava myyntiedustaja työsuhdeautoon. Tähän mennessä kiistat on onnistuttu aina ratkaisemaan muilla keinoilla: välillä työn­antaja luopuu aikeestaan, joskus taas myyntiedustaja taipuu, ja joskus löytyy molempia osa­puolia tyydyttävä kompromissi.

Usein kysyttyjä kysymyksiä