Yrittäjän työttömyysturva

Suomessa on tällä hetkellä vain yksi työttömyyskassa, jossa voit yrittäjänä vakuuttaa itsesi työttömyyden varalta – nimittäin Yrittäjäkassa.

Yrittäjänä olet työttömyysturvan piirissä, kun eläkevakuutuksesi perusteena oleva työtulosi on vuonna 2022 vähintään 13 573 euroa vuodessa. Tähän kategoriaan kuuluvat YEL-vakuutusvelvolliset toiminimiyrittäjät, avoimen yhtiön osakkaat ja kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet sekä freelancerit ja kevytyrittäjät.  

Lisäksi sinut katsotaan yrittäjäksi, jos 

  • yrityksesi on osakeyhtiö ja olet ottanut YEL-vakuutuksen.
  • olet työeläkevakuutuksen (TyEL) piiriin kuuluva osakeyhtiön osaomistaja ja omistat yksin vähintään 15 prosenttia tai yhdessä perheenjäsentesi kanssa vähintään 30 prosenttia yhtiöstä, jossa työskentelet johtavassaasemassa, kuten toimitusjohtajana tai hallituksen jäsenenä. 
  • omistat yksin tai yhdessä perheenjäsentesi kanssa vähintään 50 prosenttia yhtiöstä, jossa työskentelet ilman johtavaa asemaa.   

Yrittäjäjäsenenämme saat mahtavia etuja

Meillä on yrittäjäjäseniä, joilla on samat edut käytettävissään kuin muillakin jäsenillämme lukuun ottamatta työttömyyskassaa. Yrittäjäjäsenten arvokkaimman edun ja perusturvan muodostavat oikeusturvavakuutus sekä myynti- ja markkinointialan tunteva lakipalvelu.

Yrittäjäjäsenemme kuuluvat myös Akavalaiset yrittäjät ry:hyn. Näin yrittäjillä on käytössään Akyn lukuisat edut, kuten muun muassa:

  • valmiiksi kilpailutettu työterveyshuolto
  • Ukko Kevytyrittäjyys- ja Toiminimiyrittäjyys -palvelut etuhintaan
  • OP Kevytyrittäjä -palvelu edullisemmin
  • Fondian virtuaalilakimies