Toiminta

Neljä myynnin ja markkinoinnin ammattilaista kokoontuneena pöydän äärelle. Nainen kertoo tarinaa, muut kuuntelevat.
Me olemme MMA – myynnin, markkinoinnin ja oston ammattilaisen oma ammatillinen etujärjestö. Yhdessä jäsentemme kanssa teemme alojemme äänen kuuluvaksi yhteiskunnassa ja luomme suuntaa tulevaisuuden hyvinvoivalle työelämälle.

Edunvalvontaa yksilöllisesti – nyt ja tulevaisuudessa 

Me teemme edunvalvontaa yksilöllisesti. Jäsenistömme koostuu lähes 20 000 myynnin, markkinoinnin ja oston alan ammattilaisesta, eikä heitä voi puristaa yhteen muottiin. Ovemme ovat avoinna kaikille niille, joita yhdistää palo myyntiin ja markkinointiin – koulutustaustasta tai toimialasta riippumatta.  

Annamme jäsenillemme tukea ja turvaa kaikkiin työelämän vaiheisiin sekä muutostilanteisiin. Autamme jäseniämme myös yksilöllisesti menestymään työssään ja etenemään urallaan. 

Katsomme, että menestyvän tuloksentekijän on parasta neuvotella palkastaan ja yksilöllisistä työehdoistaan itse. Me autamme mielellämme neuvotteluissa ja sopimusasioissa. Yksilöllinen apu pulmatilanteissa, neuvottelut ja sopiminen ovat nykyaikainen tapa hoitaa työelämän vaikeitakin asioita. 

Neuvonnan ja lakipalveluiden lisäksi tarjoamme jäsenillemme rutkasti muitakin etuja ja palveluja. Näitä ovat muun muassa kattava ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus, monipuoliset koulutukset, uravalmennus sekä alan laadukas lehti. 

Teemme yhteistyötä läpi koko maan 

Toimintamme jakautuu 23 alueelliseen yhdistykseen. Jäsenenämme kuulut automaattisesti alueesi yhdistykseen ja hyödyt myös sen eduista ja palveluista sekä tapahtumista ja koulutuksista. 

Yrittäjäjäsenillämme on myös oma yhteisönsä: MMA Yrittäjät. MMA Yrittäjiin kuuluu noin tuhat yrittäjäjäsentämme, jotka ovat yksityisyrittäjiä ja heillä on esimerkiksi oma edustusliike. Meiltä yrittävät saavat tukea paitsi yritystoiminnan pyörittämiseen myös oman ammattitaidon kartuttamiseen. 

Alojemme yhteiskunnallinen ääni 

Teemme aktiivisesti yhteiskunnallista viestintää ja tarjoamme luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi. Vuosittaisilla tutkimuksillamme ja oppilaitosyhteistyöllämme nostamme esiin alojemme työelämän haasteita ja ratkaisuja niihin. Aktiivisella luotettavaan tietoon perustavalla viestinnällä vaikutamme alojemme arvostuksen parantamiseen yhteiskunnassa.  

Yksi keskeisistä tavoissamme vaikuttaa on kuuluminen keskusjärjestö Akavaan. Keskusjärjestössämme ja muissa yhteisöissä olemme myynnin, markkinoinnin ja oston alojen tekijöiden puolestapuhuja. Edustamme alojemme ammattilaisia ja yrittäjiä läpi Suomen. Yhdistäviä tekijöitä jäsenistössämme ovat muun muassa runsas liikkuminen ajoneuvoilla sekä yksilölliset työ- ja edustussuhteet.  

Yhdessä keskusjärjestömme Akavan sekä Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n kanssa vaikutamme muun muassa verotuksen tasoon, kulukorvauksiin, luontoisetujen verotukseen, työllistymishankkeisiin sekä työaikaan ja työssä jaksamiseen. 

Teemme yli keskusjärjestörajojen yhteistyötä niiden liittojen kanssa, joissa on vastaavassa asemassa olevia jäseniä. Yhteistyö auto- ja tiealan järjestöjen, poliittisten päättäjien sekä valtiovarainministeriön ja verohallituksen kanssa on erityisen tärkeää verotukseen ja lainsäädäntöön vaikuttaessamme.  

Miten järjestömme näkyy työpaikoilla? 

Olemme Akavan lisäksi neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n jäsen. YTN:n tehtävänä on edistää ylempien toimihenkilöiden muodostaman henkilöstöryhmän asemaa ja etuja työelämässä. YTN neuvottelee useilla toimialoilla ylemmille toimihenkilöille työehtosopimuksia.  

Ylempiä toimihenkilöitä edustaa työpaikoilla joko työehtosopimukseen perustuva luottamushenkilö tai sopimuksettomilla toimialoilla työsopimuslain mukainen luottamusvaltuutettu. 

Useilla varsinkin pienemmillä työpaikoilla ylemmillä toimihenkilöillä ei ole yhteistä henkilöstöryhmän edustajaa. Erityisesti niissä tilanteissa korostuu yksilöllinen turva, jota tarjoamme jäsenistöllemme. YTN:n työpaikkakohtaisesta edunvalvonnasta ja työpaikkatoiminnasta voit lukea täältä. 

Jäsentemme suurimmat toimialat, joilla on YTN:n neuvottelema työehtosopimus, ovat finanssiala (rahoitussektori), teknologiateollisuus ja ICT-ala. Lisäksi YTN vaikuttaa myös muilla jäseniämme kokoavilla toimialoilla kuten kaupan alalla (vähittäiskauppa ja tukkukauppa), rakennusteollisuuden aloilla (rakentaminen ja rakennusaineteollisuus), palvelutoimialoilla (Paltan toimialat), energia-alalla sekä graafisella alalla.

YTN kouluttaa henkilöstön edustajia

YTN järjestää koulutusta niille jäsenillemme, jotka toimivat henkilöstön edustajina. Me taas vastaamme jäsentemme koulutus-, majoitus- ja matkakustannuksista.

Voit laskuttaa matkakulusi matkalaskulomakkeellamme – YTN laskuttaa kokous- ja majoituspaketit suoraan meiltä. Emme maksa koulutusten ajalta päivärahoja. Suosittelemme käyttämään julkisia kulkuneuvoja, mutta jos yhteydet ovat huonot, korvaamme matkat kilometrikorvauksina. Kun olet täyttänyt matkalaskulomakkeen, lähetä se meille osoitteeseen laskutus@mma.fi.

Löydät YTN:n koulutukset täältä. Ilmoittaudu koulutuksiin suoraan YTN:n sivustolla.

Järjestömme nimi muilla kielillä

  • På svenska: Försäljar- och marknadsförarproffsen (rf) 
  • In English: Sales and Marketing Professionals 
  • Auf Deutsch: Vertriebs und Marketing Fachleute