MMA Yrittäjät

Avainhenkilöt

Maarit Paldán, puheenjohtaja

0400 551 393

maarit.paldan@mma.fi

Jyrki Järvinen, sihteeri

0500 733 199

jyrki.jarvinen@mma.fi

MMA Yrittäjät  –  meitä yhdistää  intohimo myyntiin, markkinointiin ja yrittämiseen!

MMA Yrittäjät on Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n yrittäjäjäsenten oma yhteisö. Yrittäjäjäsenemme voi olla ammatinharjoittaja, kevytyrittäjä tai toimia kommandiitti- tai osakeyhtiönsä kautta; yhtiömuodolla ei ole merkitystä jäsenyydelle.

Yrittäjäjäsenemme saavat lähes samat monipuoliset sekä laajat jäsenetumme ja korkealuokkaisen koulutustarjontamme kuin työsuhteiset jäsenemmekin – ainoastaan työttömyyskassamme jäsenyys puuttuu.

MMA Yrittäjien hallitus tekee työtä alan arvostuksen hyväksi ja pyrkii luomaan verkostoitumismahdollisuuksia yrittäjäjäsenille. Toimintamme päämääränä on vaikuttavuus, ja se koostuu palveluista yrittäjäjäsenillemme.