Kilpailukielto ja kilpaileva toiminta

Työsopimuksen kilpailukieltosopimus ei sido työntekijää, jos työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä. Muissa sopimuksissa päättymistapa voi vaikuttaa vain kohtuullisuusarvioinnin kautta.

Kilpailukieltoja on monenlaisissa sopimuksissa

Perinteisesti kilpailua rajoittava sopimusehto on työsopimuksessa. Tämän lisäksi kilpailurajoituksia on myös johtajasopimuksissa, edustussopimuksissa, osakassopimuksissa ja kauppakirjoissa ja erilaisissa yhteistyösopimuksissa. 

Yrittämisen vapaudella ja oikeudella työhön kuulee usein perusteltavan kantaa, että kaikki tällaiset rajoitukset ovat lainvastaisia. Nämä perusteet eivät kuitenkaan valitettavasti riitä kaatamaan näitä sopimuksia. Kilpailurajoitukset kun sinällään eivät estä yrittämästä tai tekemästä työtä vaan vain kieltävät sen tietyltä rajatulta osin. 

Kilpailua rajoittavien sitoumusten sitovuus on erilainen riippuen siitä, miten siitä on sovittu. Työsopimuksen kilpailukielto on helpoiten ei-sitova, kun taas liiketoiminnan tai yrityksen kauppakirjaan otettu kilpailukielto on lähes varmuudella sitova, ellei rajoitusaika ole kohtuuttoman pitkä. 

Jos kilpailukieltosopimuksen sitovuudesta syntyy sopimusosapuolten kesken erimielisyyttä, eivätkä sopimuksen tekijät sovi kilpailurajoitusten poistamisesta, asia kannattaa aina antaa lakimiehen arvioitavaksi. Samoin on asia, jos työnantaja tekee työntekijää kohtaan korvausvaatimuksen sopimuksen rikkomisen johdosta. 

Sopimussakko ei ole aina huono asia

Ole tarkkana siinä, mihin lopulta sopimuksella sitoudut. Sitoudutko olemaan harjoittamatta kilpailevaa toimintaa ja/tai olemaan menemättä kilpailijan palvelukseen. Sitoudutko jättämään entisen työnantajan asiakkaat rauhaan, olemaan rekrytoimatta entisiä kollegoja uuteen yritykseen ja niin edelleen. 

Sopimuksiin liittyy usein sopimussakko. Mikäli rikot sopimusta, olet velvollinen suorittamaan sopimussakon toiselle osapuolelle riippumatta siitä, oletko aiheuttanut vahinkoa. Mikäli sopimussakosta ei ole sovittu, olet velvollinen korvaamaan aiheuttamasi vahingon, mikä voi olla merkittävästi suurempikin kuin mahdollinen sopimussakko. Sopimussakko, jos se on kohtuullinen, ei siis ole välttämättä huono asia. 

Kilpailukiellot sopimustyypeittäin

Kysy kilpailukiellosta työsuhdejuristeiltamme

Ennen kuin lausut ääneen ajatuksen kilpailijalle siirtymisestä, ota yhteyttä lakipalveluumme. Osaavat työsuhdejuristimme auttavat sinua.