Hallitus

Hallituksemme johtaa järjestömme toimintaa sääntöjemme sekä liittokokouksen ja valtuustomme antamien päätösten ja suuntaviivojen mukaisesti. Käytännössä hallituksemme kokoontuu vuoden aikana useaan kokoukseen päättämään monista liiton toimintaan liittyvistä asioista.

Hallituksemme jäsenet