Saisiko lisää liksaa?

Palkankorotuksen pyytäminen on perusteltua, kun myyntitavoitteet ylittyvät tai työnkuva muuttuu vaativammaksi. 

Palkankorotuksesta haaveilevan työntekijän täytyy pystyä osoittamaan, mitä konkreettista hyötyä hänestä on yritykselle. UP Partnersin uravalmentaja Susan Calonius arvostaa yhdysvaltalaisen taloustieteilijän Ramit Sethin oppeja palkkaneuvottelusta.

− Sethi kehottaa miettimään, mitä tuloksia minun täytyy saada, jotta teen työt keskimääräistä paremmin. Kun kriteerit ylittyvät, on perusteltua keskustella palkankorotuksesta, Calonius sanoo.

Esimies ei lämpene, jos hänelle kertoo pelkästään työn rankkuudesta. Omat saavutukset täytyy pystyä mittaamaan. Palkankorotukselle löytyy edellytyksiä esimerkiksi, kun työntekijä onnistuu houkuttelemaan firmalle enemmän asiakkaita kuin kollegat.

Palkan tarkistaminen on aiheellista myös, kun hoidettavaksi on kertynyt tehtäviä, joista ei ole sovittu työsopimuksessa. Esimerkiksi markkinointiin palkattu henkilö on voinut saada viestinnällisiä tehtäviä vastuulleen. Joku toinen on päätynyt ohjaamaan tradenomiopiskelijoita muiden töidensä ohella.

− On tärkeää pitää esimies ajan tasalla, kun myyntitavoite on täyttynyt tai päätehtävä on muuttunut, Calonius korostaa.

Seuraava palkkaneuvottelu kalenteriin

Jos korotusta ei heru tai sitä tulee toivottua vähemmän, työnantajalta voi kysyä, milloin palkasta neuvotellaan seuraavan kerran. Caloniuksen mukaan puoli vuotta on sopiva aika. Siinä ajassa ehtii kerätä tuoreita meriittejä palkkaneuvotteluiden tueksi.

Jokaisen täytyy itse huolehtia, ettei palkkakehitys jää junnaamaan. Liian moni odottaa esimiehen aloitetta keskustelulle.

Sukupuolten välinen ero näkyy.

− Mies saattaa pyytää palkankorotusta heti, kun myyntitavoite on toteutunut. Naisen tavoite on voinut ylittyä, mutta hän pohtii, tulivatko tulokset tuurilla, Calonius sanoo.

Jos yrityksellä ei ole varaa maksaa lisää palkkaa, Calonius kehottaa selvittämään, ovatko muut edut mahdollisia. Pystyisikö yritys tarjoamaan osakkuutta tai optioita? Tai jos korotusta ei saa kuukausitasolla, tulisiko kertabonus kyseeseen?

Calonius pitää rahanarvoisena myös, jos työnantaja tarjoaa ylimääräistä lomaa, maksaa koulutuksen tai antaa palkallista vapaata koulutuksen ajaksi.

Tiedä oma arvosi

Calonius ei suosittele kysymään palkankorotusta kehityskeskusteluissa. Niissä puheenaiheena voi olla tyytymättömyys tiimiin tai esimieheen, mikä ei ole palkasta neuvotellessa hedelmällistä.

Yrityssektorilla palkankorotuksista jutteleminen on luontevampaa kuin julkisella sektorilla. Työpaikoilla on toki eroja.
− Jos pyyntöön vastataan loputtomasti `ei´ eikä firma tarjoa muitakaan rahanarvoisia etuja, voi miettiä, arvostaisiko joku muu työnantaja enemmän. En kehota vaihtamaan työpaikkaa, mikäli pyyntö ei mene läpi ensimmäisellä kerralla. Mutta jos kieltäytyminen toistuu, palkkakehitys ei tule olemaan odotettu.

Palkkatoiveensa voi ilmoittaa hintahaitarina.

− Jos on tyytyväinen 3500 euroon, kannattaa ilmoittaa hintahaitariksi 3600 − 4000 euroa ja sanoa, että palkka riippuu siitä, mitä lisätietoa työnantaja antaa tehtävästä, Calonius opastaa.

Edellisen työpaikan palkka ei niinkään kiinnosta työnantajaa. Tärkeintä on, mitä hakija pystyy konkreettisesti lupaamaan firmalle. Hakija voi esittää laskukaavan, jonka mukaan hän tuo tietyn määrän rahaa yritykselle, kun palkka on toivotun suuruinen.

Mikäli aloituspalkka ei tyydytä, työntekijä voi pyytää kirjaamaan työsopimukseen, että palkka tarkistetaan koeajan jälkeen tai muun määräajan päästä.

− Kaikesta, mistä on sovittu, on hyvä olla mustaa valkoisella, Calonius muistuttaa.