Vinkkejä palkkakeskusteluun

Palkkakeskustelu on myyntitilanne: rekrytoija haluaa ostaa ja paikanhakija myydä osaamista. Jukka Tiihonen Palkkataito Oy:stä antaa vinkkejä palkkakeskusteluun.

Rekrytointitilanteessa kaupat syntyvät, kun osaaminen, odotukset ja tarpeet kohtaavat. Myös palkan pitää olla molemmille osapuolille sopiva.

Palkka määräytyy Suomessa pitkälti tehtävän, henkilön osaamisen ja saavutettujen tulosten perusteella. Kun haetaan uuteen työhön, hakijalla ei monesti ole tarkkaa käsitystä tehtävästä ja sen vaatimuksista eikä rekrytoijalla henkilön osaamisesta.

Palkkahaarukkaa ei ole tapana kertoa työpaikkailmoituksessa, mikä voi aiheuttaa ylilyöntejä palkkatoiveissa. Pelkän tehtävänimikkeen perusteella palkkaa ei pysty määrittämään, Jukka Tiihonen Palkkataito Oy:stä muistuttaa.

Hän kehottaa tekemään pohjatyöt huolella ja miettimään mm. seuraavia asioita:

 • Millaista tehtävää olet hakemassa? Millaisia ominaisuuksia siinä onnistumisessa vaaditaan?
 • Jos haet töihin uuteen yritykseen, mitä tiedät siitä? Haluatko työskennellä juuri tässä yrityksessä?
 • Mitä osaamista sinulla on, joka on juuri tässä tehtävässä oleellista?
 • Millainen palkkahaarukka tällaisissa tehtävissä on? Vastaako se toiveitasi? Palkkahaarukkaa voit selvittää liittojen tilastoista, kollegoilta tai tuttavilta. Huomaa kuitenkin, että palkkahaarukan ainoa merkitys on karsia sinulle mahdottomat tehtävät pois: jos tehtävästä ei makseta toiveittesi mukaista palkkaa, sitä ei kannata edes hakea.
 • Kun olet päättänyt hakea tehtävää, unohda palkkahaarukka ja perusta palkkatoiveesi omaan osaamiseesi. Millä vakuutat rekrytoijan omasta osaamisestasi?
 • Pohdi myös, paljonko riskiä olet valmis ottamaan? Miten iso osa ansioista voisi olla sidottu esimerkiksi provisioihin?
 • Paljonko olet valmis joustamaan toiveestasi?

Kohtaavatko osaaminen ja työ?

Uuteen työpaikkaan siirryttäessä palkkaakin tärkeämpää on, kohtaavatko henkilön osaaminen ja tarjolla oleva työ.

Jukka Tiihosen mukaan monet rekrytoijat eivät edes halua keskustella palkasta ennen kuin on löydetty hyvä tyyppi, jonka kanssa synkkaa ja jolla on oikeanlaisia ominaisuuksia, kuten teknisiä ja muita taitoja, oppimis- ja kehittymiskykyä sekä -halua.

Mieti siis myös näitä:

 • Millainen mahtaa olla tuleva esimieheni ja tiimini, saanko heistä mitään tietoa?
 • Miten kerron vakuuttavasti oman osaamiseni rekrytoijalle, jotta voin perustella oman palkkaodotukseni?
 • Millainen on mahdollinen provisio- tai bonusohjelma? Rekrytoija haluaa varmaankin osan palkasta tulossidonnaiseksi.
 • Miten tarkkaan yrityksessä on määritelty palkitsemisen kokonaisuus, esimerkiksi auto- ja muut luontoisedut?

Motivoiko sinua ura- vai palkkakehitys?

Jos olet vaihtamassa tehtävää saman työnantajan palveluksessa, palkkakeskustelu on helpompi käydä, tietäväthän molemmat osapuolet jo enemmän toisistaan.

Myös yrityksen palkkapolitiikka ja palkitsemisen kokonaisuus on tuttu, puhumattakaan tehtävän sisällöstä, josta hakijalla voi olla hyväkin käsitys.

Palkkakeskusteluun valmistautuessa voit silloin miettiä asioita hieman tarkemmalla tasolla:

 • Monissa suurissa yrityksissä on jo määritelty tarkkoja tehtävärooleja, urapolkuja ja tehtäväkohtaisia palkkahaarukoita. Millainen on teidän yrityksenne tehtävänmääritys? Miten nykyinen ja hakemasi tehtävä sijoittuvat toisiinsa vaativuuden ja palkan suhteen?
 • Mikäli tehtävärooleja ei ole tarkasti määritelty, millainen on yrityksenne palkkapolitiikka? Miten palkankorotukset määritellään?
 • Onko yrityksessä käytössä jokin yleinen palkkausjärjestelmä, kuten Hay, IPE tai Palkkavaaka?
 • Onko nykyisestä osaamisestasi hyötyä uudessa tehtävässä, vai hyppäätkö uudenlaiseen rooliin? Mitä lähempänä uusi tehtävä on nykyistä, sitä enemmän voit perustella palkkatoivettasi nykyisellä osaamisellasi.
 • Kumpi on ensisijainen motivaatiosi hakea tätä tehtävää, urakehitys vai palkkakehitys?

Mihin palkkapyyntö kannattaa perustaa?

–  Huono peruste on se, että joku muu saa tätä palkkaa tai jokin tilasto kertoo näin. Palkka on aina tekijä- ja tehtäväkohtainen asia, ei tilastojen perusteella määrättävä, Jukka Tiihonen korostaa.

–  Palkka määrittelee, millä korvauksella olet valmis antamaan osaamisesi firman käyttöön ja toisaalta, mitä firma on valmis siitä maksamaan. Hyvästä ja vaikeasti korvattavasta osaamisesta yritys on valmis maksamaan enemmän.

Tiihonen kehottaa miettimään, mitä yrityksen kannalta tärkeää osaat.

‒ Jos valinta kohdistuisi sinuun, mitä lisäarvoa toisit yritykselle? Mikä osaamisessasi ja persoonassasi tekee sinusta parhaan hakijan ja palkkapyynnön arvoisen?

MMA tutkii vuosittain jäsentensä palkkatason. Myyntialan palkoista on tietoa päätuotteittain sekä toimialan, ammattikokemusvuosien, tittelin tai palkkaustavan mukaan. Koko tietopankki on jäsenten käytettävissä Jäsensivuilla.