Blogeilla on iso rooli ostopäätöksissä

Blogit ovat keskeinen osa ostoprosessia yli 40 prosentille suomalaisista.

Blogit ovat vakiinnuttaneet asemansa myynnin välineinä, eikä enää vain nuorille naisille. Yli 40 prosentille suomalaisista blogit ovat keskeinen osa heidän ostoprosessiaan.

Tämä selviää PING Helsingin ja Dagmar Oy:n tekemästä kyselytutkimuksesta, joka toteutettiin maaliskuussa 2017. Siihen osallistui 557 vastaajaa, jotka olivat iältään 15−65 vuotta.

Lähes joka neljäs (23 %) kertoo blogien vaikuttaneen ostopäätökseensä joko myönteisesti tai kielteisesti.

– Jos katsoo kaikkia ikäryhmiä, 16 prosenttia on ostanut tuotteen tai palvelun jonkin blogikirjoituksen johdosta, mutta yhtä moni oli jättänyt sen samasta syystä ostamatta, toteaa Dagmar Storiesin asiakkuusjohtaja Karoliina Masalin.

Bloggareista on tullut kaupallisia vaikuttajia

Blogien ”esiäitinä” on tähän asti pidetty erityisesti nuorten naisten suosimia muotiblogeja, mutta yhtä suosituiksi ja niiden ohi on kirinyt monta muuta osa-aluetta; isoimpina ruoanlaitto ja leivonta. Muotiblogitkin ovat Masalinin mukaan edelleen vahvoja, mutta eivät enää ainoina pääroolissa. 

– Toisaalta, kun muotiteollisuutta tarkastelee kansainvälisestä näkökulmasta, siellähän bloggarit on aikaa sitten nostettu isoiksi vaikuttajiksi, jopa suuremmiksi kuin muotitoimittajat, Masalin miettii.

Blogien avulla halutaan vaikuttaa.

– Mutta ihmiset haluavat myös tietää, onko kysymyksessä kaupallinen markkinointiyhteistyö. Ihmiset ovat nykyisin hyvin medialukutaitoisia. He ymmärtävät kyllä mekaniikat tällaisen taustalla.  On siis erittäin tärkeää, että lukijalle ei jää siitä pienintäkään tulkinnan varaa. Muussa tapauksessa lopputulos voi olla markkinoijalle vesittynyt ja pahimmillaan mainekolhu, Karoliina Masalin varoittaa.

Tutkimus osoitti, että suurin vaikutus ostopäätöksiin blogeilla ja Youtube-vaikuttajien videosisällöillä on nuorten, 15–29-vuotiaiden naisen ryhmässä. Samanikäiset miehet seuraavat aktiivisemmin videoblogeja ja tubettajien tuottamia sisältöjä, mutta ostopäätöksiä niiden perusteella heistä on tehnyt vain viisi prosenttia.

Blogeissa on myös perinteisempiä kaupallisia mainoksia, kuten bannereita, mutta niiden roolia ei tutkimuksessa selvitetty, Masalinin mukaan lähinnä koska mainosmuotona ne ovat jo vakiintuneita.

Mediakäyttö pirstaloituu

– Ehkä hiukan yllättävää oli myös, että miehet ovat ahkerampia blogien lukijoita kuin on usein ajateltu, sillä tähän asti blogit on mielletty herkästi naisten ja ennen kaikkea nuorten naisten jutuksi, Masalin toteaa.

Kotimaiset blogit ovat ulkomaisia selvästi suositumpia, mikä ei tutkijoita yllättänyt, mutta miesten näkökulmasta yhteiskunnalliset ja poliittiset blogit ovat kiinnostavia – ei kaupallisesta syystä, mutta siksi, että ne ottavat osansa muuttuvasta mediakäytöstä. 

– Niiden lukeminen on osa median paljon puhuttua pirstaloitumista, mutta kaupallisesti niitä voi olla hankala, ellei jopa mahdoton hyödyntää ja istuttaa markkinoinnin keinovalikkoon, Karoliina Masalin huomauttaa.

Ehkä pitäisi?