Puhelinpalvelussamme on ruuhkaa! Saat meihin parhaiten yhteyttä Oma MMA -palvelussa. T. MMA:n porukka

Digiaika haastaa markkinoijan

Markkinointi on kuluneen vuoden aikana muuttunut enemmän kuin edeltävinä viitenä vuotena yhteensä.

1. Muutoksen vauhti on kiihtynyt

Markkinointi on kuluneen vuoden aikana muuttunut Adoben tutkimukseen osallistuneiden mielestä enemmän kuin edeltävinä viitenä vuotena yhteensä. Seitsemän kymmenestä markkinoijasta sanoo, että markkinointi on nykyisin täysin erilaista kun heidän uransa alussa. Digitaaliset kanavat ja niiden suuri lukumäärä on muuttanut täysin työn luonteen.

Reaktiot muutosta kohtaan ovat ylivoimaisen positiiviset. Se nähdään markkinoinnin kulta-aikana ja useimmat (87 prosenttia vastaajista) näkevät sen mahdollisuutena eikä suinkaan uhkana.

Markkinoinnin vaikutuksen ja merkityksen liiketoimintaan koetaan lisääntyneen, ja sen katsotaan vaikuttavan voimakkaasti liiketoimintastrategioihin yleensä. Markkinointi vaikuttaa yhä enemmän myös liiketoiminnan tuottavuuteen.

2. Tapa olla yhteydessä asiakkaisiin muuttuu

Uusi teknologia muuttaa tapaa, jolla markkinoijat ovat yhteydessä asiakkaisiinsa. Markkinoijien pitää hallita tämä teknologia pysyäkseen ajan tasalla.

Markkinoijat uskovat, että internet antaa heille mahdollisuuden olla kosketuksissa kuluttajan elämän kaikkiin puoliin ja markkinoijien täytyy oppia hallitsemaan mobiiliteknologia pystyäkseen puhuttelemaan näitä kuluttajia.

Kuluttajat odottavat välitöntä reagointia (78 prosenttia), todella mielenkiintoista sisältöä (77 prosenttia), yksilöllistä markkinointia (69 prosenttia) ja mahdollisuutta olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa brändien kanssa (65 prosenttia).

3. Markkinoijalta vaadittava osaaminen kehittyy

Tällä hetkellä markkinoijien on tärkeintä hallita mobiiliteknologia, mutta tulevaisuudessa puettava teknologia ja esineiden internet ovat ratkaisevan tärkeitä. Vastaajista 72 prosenttia uskoo, että mobiili- ja puettavan teknologian yleistyminen vievät markkinoinnin uudelle alueelle ja 52 prosentin mielestä markkinointia hallitsevat jo nyt valtaosin mobiiliteknologia ja internetiin yhteydessä olevat laitteet.

Vaikka mobiilimarkkinointi ja markkinointi tietokoneille ovat vielä kolmenkin vuoden kuluttua tärkeitä, puettava teknologia, IOT eli internet-yhteyden sisältävät laitteet sekä sisäänrakennetut näytöt (embedded screens) ovat tulevaisuudessa suurin muutos markkinoijille.

Ihanteellisesti menestyvä markkinoija tuntee 57 prosentin mielestä tekniikkaa ja omaksuu uutta teknologiaa varhaisessa vaiheessa. Kuitenkin vain 30 prosenttia katsoo itse kuuluvansa tähän joukkoon.

Markkinoijat ovat valmiita käyttämään tekniikkaa ja ottamaan riskejä, mutta haluttomia ottamaan käyttöönsä teknologiaa, joka ei ole vielä yleistynyt.

Muutos on kuitenkin väistämätöntä ja markkinoijat uskovat sopeutuvansa tekniikan kehitykseen pysyäkseen alallaan ajan tasalla (74 prosenttia).

4. Mittaaminen muuttuu

Teknologia on muuttunut sitä, kuinka markkinoinnin tehokkuutta mitataan. Yli puolet vastaajista uskoo uuden teknologian muuttavan tapaa, jolla he tavoittavat asiakkaansa ja analysoivat markkinoinnin tehoa.

Data ja sen soveltaminen tiedon saamiseksi markkinoinnista onkin nykytodellisuutta. Data eli yksityiskohtaiset tiedot mainoksista, kampanjoista, verkkosivuista, jne. ovat 60 prosentin mielestä hyödyksi luovia markkinointiratkaisuja etsittäessä.

5. Huolena kyky sopeutua muutokseen

Vaikka muutokset ovat tervetulleita ja monet ovat optimistisia, markkinoijat ovat silti huolissaan, kuinka heidän yrityksensä ja he itse pystyvät vastaamaan näihin haasteisiin.

66 prosenttia katsoo, että heidän yrityksensä on kohtuullisen tai erittäin hyvin valmis sopeutumaan muutoksiin, mutta vain 10 prosentin mielestä erittäin hyvin.

Markkinoijien mielestä heidän oma yrityksensä pärjää hyvin perinteisessä markkinoinnissa, mutta heikosti toiminnoissa, joita pidetään tulevina vuosina kriittisen tärkeinä (kuten big data, IOT eli esineiden internet, sisältömarkkinointi ja mobiilimarkkinointi).  Näitä useimmat markkinoijat myös pitävät suurimpina haasteinaan.

Ohjelmistoistaan tunnettu Adobe kartoitti digitaalisuuden aiheuttamia kompastuskiviä Saksassa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa.  Tutkimusta varten haastateltiin 1 311 eri aloilla toimivaa markkinoinnin ammattilaista.