Hyvä tilitoimisto on tärkeä sijoitus

Mistä tietää, että tilitoimisto osaa asiansa, ja millä perusteilla se kannattaa valita?

Ammattilaiset tilitoimistossa paitsi optimoivat yrityksen kirjanpidon ja verotuksen, myös neuvovat yrittäjää monissa asioissa.

Asiantuntijoiden neuvot ovat aina tärkeitä esimerkiksi tilinpäätösvaiheessa. Kuinka esimerkiksi jaksotukset tehdään eli miten jaetaan kahdelle eri tilikaudelle tulevia kuluja ja tuottoja? Tämä on hyvin yritys- ja tilannekohtaista.

Saavutettaviin hyötyihin nähden tilitoimistojen kulut ovat hyvin kohtuullisia. Yhden hengen yrityksissä ne harvoin ovat yli sata euroa kuukaudessa.

Kolmen kysymyksen testi

Yksi tapa, jolla yrittäjä voi testata sitä, saako hän omalta tilitoimistoltaan hyvää palvelua, on esittää kolme kysymystä: Puhummeko kirjanpitäjäni kanssa samaa kieltä? Tuleeko verottajalta usein huomautuksia erilaisten ilmoitusten myöhästymisistä? Saanko ohjeita ja neuvoja silloin, kun niitä tarvitsen?

Jos vastaukset eivät miellytä, on syytä vaihtaa tilitoimistoa.

Jos yrittäjä joutuu jokaisen tilitoimistopuhelun jälkeen miettimään, mitä tuo taas tarkoitti, ei hänelle ole osattu selittää asioita riittävän konkreettisesti. Sitä voidaan kuitenkin hyvältä tilitoimistolta vaatia.

Tilitoimisto lähettää yrittäjän puolesta verottajalle suuren määrän erilaisia ilmoituksia, esimerkiksi kausiveroilmoitukset. Jos myöhästymisiä tulee tai tietoja puuttuu, ei tilitoimisto ole hoitanut tehtäviään täsmällisesti ja tehokkaasti, ja näistä tulee viivästysseuraamuksia, jotka yrittäjä joutuu maksamaan.

Jos kirjanpitäjää on vaikea tavoittaa tai jos alkaa tuntua siltä, ettei tilitoimistosta koskaan saa minkäänlaisia käytännön vinkkejä yrityksen talouden suunnitteluun ja hoitamiseen, ei tällaiseen palveluun tarvitse tyytyä.

Auktorisointi kertoo laadusta

Mistä hyvän tilitoimiston löytää? Aloittavan yrittäjän tai toimiston vaihtoa miettivän kannattaa kysyä kokemuksia yrittäjäkollegoiltaan. Mieluiten sellaisilta, joilla on samankaltainen yritys kuin hänellä itsellään.

Pienikin yrittäjä voi vaatia kaikessa hyvää palvelua, sillä ylivoimainen osa suomalaisista yrityksistä on pieniä.

Suomessa on paljon hyviä tilitoimistoja, mutta ainoa yhteismitallinen laaduntae on auktorisointi. Auktorisoituja tilitoimisto on käynyt läpi vähintään kahden vuoden mittaisen seurantajakson. Pätevien ammattilaisten lisäksi myös muiden asioiden, kuten vastuuvakuutusten ja järjestelmien, on oltava kunnossa.

Auktorisoiduilla tilitoimistoilla on myös velvollisuus kouluttautua ja olla ajan tasalla alalla tapahtuvissa muutoksissa. Auktorisointi ei ole riippuvainen tilitoimiston koosta, vaan sellaisia voivat olla jopa yhden hengen toimistot.

Lähteet: Asiakkuusjohtaja Anne Rantanen, Tilitoimisto FaktaCount Oy sekä Suomen Taloushallintoliitto