Kestävä kehitys kiinnostaa modernia kuluttajaa

Tuore tutkimus paljastaa, että kuluttajat ovat jakautuneet kulutustottumustensa suhteen kahteen eri leiriin.

Tuoreessa Tiedostava kuluttaja -tutkimuksessa havaittiin, että suuria linjoja tarkasteltaessa kulutuskäyttäytyminen on jakautunut kahtia: vastuunkantajiin ja vanhaan malliin huolettomasti kuluttaviin.

Vastuunkantajat pyrkivät aktiivisesti omilla valinnoillaan suuntaamaan kuluttamista ekologisempaan ja eettisempään suuntaan. He ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta ja maapallon kestokyvystä. Tavaroiden omistamisen sijaan asioiden ja tekemisen merkityksellisyys on noussut tärkeään asemaan.

Sen sijaan toisessa ääripäässä kuluttajat eivät ole muuttaneet kulutustottumuksiaan, vaan toimivat kuten ennenkin. Osa heistä kokee, että heidän valinnoillaan ei ole vaikutusta suuressa kuvassa. Osa ei näe mitään syytä muuttaa kulutustottumuksiaan, joten he jatkavat huoletonta kuluttamista totuttuun tapaan.

‒ Ongelmana on, että tuotteiden valmistuksesta ja käytöstä johtuvat ekologiset ja sosiaaliset haitat eivät juuri näy tuotteiden hinnoissa. Yhteiskunnan kokonaisedun kannalta ei ole viisasta, että esimerkiksi roskaruoka on halpaa ja terveellinen kallista. On vain ajan kysymys, kun kokonaisvaltaisesti vastuulliset brändit vyöryvät, toteaa dosentti Arto O. Salonen.

Kestävän kehityksen palveluita

Ekologisuutta ja ympäristöystävällisyyttä korostavat yritykset menestyvät jatkossa markkinoilla.

Syntyy uusia yrityksiä, joiden liikeidea perustuu kestävän kehityksen periaatteelle. Esimerkiksi Foller tähtää ruokajätteen minimointiin kehittämällään automaattisella, reaaliaikaisella sovelluksella, joka tiedottaa viimeisen käyttöpäivän lähestymisestä ja jonka avulla voi tehostaa hävikkiuhan alaisten tuotteiden markkinointia.

Olemassa olevaa liikeideaa voi muokata kestävän kehityksen suuntaan. Esimerkiksi Ikea kokeilee parhaillaan oman ketjunsa huonekalujen kierrätystä.

Hyväkuntoisesta, liikkeeseen palautetusta ruokapöydästä, tuolista tai lipastosta saa hieman rahaa.

‒ Kodista kotiin -kierrätyskampanja on ollut hyvin suosittu, tuotteet menevät vauhdilla eteenpäin, kertoo Ikean vastuullisuuspäällikkö Tiina Suvanto.

‒ Laadun ja kestävyyden arvostus ovat nousussa. Kuluttajat odottavat yrityksiltä vastuullisuutta. Miten tuotteiden kierrätys hoidetaan, se tulee jokaisen yrityksen miettiä omalta osaltaan, toteaa Suvanto.

Sekä yritysten että kuluttajien valinnoissa tulee korostumaan se, että valinnat kestävät päivänvaloa. Avoin tiedonjako on kulutustodellisuuden kantava idea.

 

Kuluttajatyypit

Tiedostava kuluttaja -tutkimuksessa nousi esiin kahdeksan erilaista kuluttajatyyppiä. Edellinen tutkimus tehtiin 2014 ja tuorein 2016. Kahden vuoden aikana sekä sivullisiin että tinkimättömiin kuluttajaryhmiin kuuluvien osuus on noussut. Sivulliset kokevat, että heidän kulutuskäyttäytymisellään ei ole merkitystä, kun puolestaan tinkimättömät kokevat vastuullisen kulutuskäyttäytymisen tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Alla kuluttajatyypit ja kunkin tyypin edustama prosenttiosuus:

1.       Unelmoija valitsee tunteella (13 %)

2.       Sivullinen tyytyy vähään ja noudattaa normeja (25 %)

3.       Huolenpitäjä ajattelee perhettään ja yhteisön parasta (15 %)

4.       Kunnianhimoista ajaa halu menestyä (8 %)

5.       Itsevaltias haluaa erottua massasta (8 %)

6.       Tinkimätön vaatii laatua ja estetiikkaa (11 %)

7.       Vakaumukselliselle vastuullisuus on ykköskriteeri (13 %)

8.       Utelias janoaa faktoja ja uutuuksia (7 %)

Lue lisää Tiedostava kuluttaja -tutkimuksesta ja kuluttajatyypeistä.