Miten poikkeusolot vaikuttavat vuosilomaan?

Koronapandemia on lisännyt lomautuksia ja irtisanomisia. Lue tästä, miten lomautukset vaikuttavat vuosilomaasi ja minkälaiseen lomakorvaukseen olet oikeutettu irtisanomisen yllättäessä.

Kesäloma-aika lähestyy. Mieltä voi askarruttaa, että miten käy vuosiloman, jos on lomautettuna. Huoli on kuitenkin turha, sillä lomautuksesta huolimatta työntekijällä on oikeus pitää vuosiloma normaaliin tapaan.

Kesäloma pidetään lomakaudella eli 2.5.–30.9. välisenä aikana, vaikka työntekijä olisi lomautettuna koko kyseisen ajan. Vuosiloman ajalta maksetaan lomapalkkaa. Lomapalkka on työsuhteen tyypistä riippuen vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkka. Vuosiloman ajankohta ja lomapalkka tulee ilmoittaa työttömyyskassaan. 

Työnantajan tulee kuulla työntekijän toiveita vuosiloman ajankohdasta, mutta viime kädessä työnantaja määrää, milloin vuosiloma pidetään. 

– Jonkin verran olemme saaneet jäseniltä yhteydenottoja, joiden mukaan työnantaja on määrännyt työntekijän vuosiloman alkamaan hyvinkin nopealla aikataululla. Vuosilomalain mukaan työnantajan tulee kuitenkin ilmoittaa työntekijälle loman ajankohta viimeistään kuukautta ennen loman alkamista tai jos tämä ei poikkeuksellisesti ole mahdollista, viimeistään kahta viikkoa ennen loman alkamista, muistuttaa Taija Numminen MMA:n lakipalvelusta. 

Työttömyysturva - Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA

Voiko työnantaja määrätä pitämään kesäloman pätkissä? 

Yleensä työntekijällä on oikeus pitää koko kesäloma kerralla. Poikkeustilanne on sellainen, jossa työn käynnissä pitämiseksi on välttämätöntä jakaa kesäloman yli 12 arkipäivää ylittävää osuutta pidettäväksi yhdessä tai useammassa osassa. Keskustelua on käyty siitä, että aiheuttaako koronaviruspandemia tällaisen poikkeustilanteen. Tulkinnat ovat kuitenkin aina tapauskohtaisia. 

Kertyykö lomautuksen ajalta vuosilomaa? 

Lomautuksen ajalta ansaitaan vuosilomaa, sillä se huomioidaan vuosilomalaissa työssäolon veroisena aikana. Jos lomautus on kokoaikainen, sen ajalta ansaitaan vuosilomaa enintään 30 työpäivää vastaavalta ajalta. 30 päivän laskenta voi alkaa uudelleen, jos työntekijä käy kahden lomautusjakson välissä töissä. Jos lomautus on osa-aikainen, vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajan kerrallaan. 

Minkälaista lomakorvausta maksetaan irtisanomistilanteessa?

Lomakorvaus tarkoittaa työsuhteen päättyessä työntekijälle maksettavaa korvausta kertyneistä ja pitämättömistä lomapäivistä. Työntekijän tullessa irtisanotuksi hänelle siis maksetaan mahdollinen lomakorvaus lopputilin yhteydessä. 

Lomakorvaus lasketaan samalla tavalla kuin vuosilomapalkka ja siinä tulee huomioida myös luontoisedut. 

Muistathan, että tämä artikkeli on laadittu vuosilomalain pohjalta. Jos työsuhteessasi sovelletaan jotakin työehtosopimusta, saattaa TES:issä olla joitain poikkeavia määräyksiä.

Tilaa uutiskirjeemme, niin pääset sisäpiiriin ja saat ensimmäisenä tietoa myynti- ja markkinointialan ajankohtaisista asioista.