Palkka, työsuhteen päättäminen ja lomaoikeus – huomioi nämä asiat työsopimuksessa

Palkan määrä on yksi olennainen työsopimuksessa sovittava asia. Varsinkin, jos palkka muodostuu osin muuttuvasta palkanosasta, kannattaa perehtyä kirjauksiin huolella ja varmistautua, että palkan määräytymisperusteet on kirjattu yksiselitteisesti.

Yhtä lailla tulee sopia mahdollisten kilometrikorvausten ja päivärahojen maksamisesta ja oikeudesta käyttää työssä omaa autoa.

Määräaikaisuus on sitova

Työntekijän elämäntilanteeseen tuo joustoa, jos työsuhteen pystyy irtisanomaan haluamallaan hetkellä. Jos kyse on määräaikaisesta työsuhteesta, on se voimassa määräajan päättymiseen saakka eikä ole irtisanottavissa ennen sitä. Tämän vuoksi kannattaa yrittää sopia, että työntekijällä on määräaikaisuudesta huolimatta oikeus irtisanoa työsopimus.

Sopimuksessa voidaan sopia myös irtisanomisajan pituudesta tietyin rajoituksin. Mikäli mitään ei ole sovittu, noudatetaan työsopimuslain mukaisia irtisanomisaikoja.

Lomaa voi joutua odottamaan

Loma on tärkeää hyvinvoinnin kannalta, vaikka jo uusi työpaikka toisi lisää virtaa. Lomaa kertyy aina vähintään vuosilomalaissa säädetty määrä. Työsuhteen alussa lomaa ei ole vielä ehtinyt kertyä, joten voit yrittää neuvotella siitä, että seuraavana kesänä tai talvena voit silti pitää palkallista (tai palkatonta) lomaa.

Koska talvilomaa ei kerry työsuhteen alusta saakka, voit yrittää sopia myös siitä, että lomaa kertyy työsuhteen alusta lähtien 2,5 pv/kk normaalin 2 pv/kk sijasta, jolloin talvilomaakin kertyy alusta saakka.

Toisin kuin usein luullaan, niin lomarahan maksaminen ei perustu lakiin, vaan sen maksamisesta tulee erikseen sopia. Lomaraha on yleensä 50 prosenttia loma-ajan palkasta.

Työsopimukseen liittyvässä juttusarjassa Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n lakimies kertoo, mitä kaikkea työsopimuksessa kannattaa huomioida. Näitä seikkoja ovat muun muassa palkan määräytymisen perusteet, oikeus etätyöhön ja mahdollinen laajennettu lomaoikeus työsuhteen alussa.

Asiantuntijana toimi MMA:n juristi Tuuli Lehikoinen. Sen lisäksi, että tutustut itse työsopimukseen huolella, voit luetuttaa sen MMA:n työsuhdejuristilla ennen allekirjoittamista.