Rekrytointi elpyi koronavuoden jälkeen – työnhakua nopeutetaan digitaalisilla ratkaisuilla

Koronavuosi 2020 pysähdytti hetkellisesti rekrytoinnit Suomessa Duunitorin tuoreen kansallisen rekrytointitutkimuksen mukaan. Merkkejä kysynnän elpymisestä ja luottamuksesta rekrytointien uuteen nousuun on onneksi nyt nähtävissä. Verkkoratkaisut tehostavat rekrytointia, mutta perinteinen suorahakukin pitää pintansa.

Duunitorin tutkimuksen mukaan koronavuonna 2020 rekrytointimäärät vähentyivät hetkellisesti. Rekrytoinnissa näkyy kuitenkin nyt elpymisen merkkejä. Tutkimukseen vastanneista 36 prosenttia kertoi rekrytointien vähentyneen vuonna 2020, kun tänä vuonna näin ilmoitti enää vain yhdeksän prosenttia.

Tutkimuksessa näkyy myös luottamus rekrytointien kasvuun tänä vuonna. Yli puolet (58 %) vastaajista arvioi rekrytointimäärien kasvavan vuonna 2021.

Rekrytoinnin uudet muodot

Rekrytointialan ammattilaiset eivät enää pidä välttämättömänä perinteistä työhakemusta. Työvoimapulasta kärsivillä aloilla työpaikan hakuun voi riittää yksinkertaisimmillaan jopa se, että hakija jättää yhteystietonsa yhteydenpitolomakkeella. Myös kokonaan hakemukseton hakeminen on arkipäiväistynyt. Tekoälyn käytön yleistymiseen lähitulevaisuuden rekrytoinneissa eivät vastaajat pääosin uskoneet, mutta anonyymin haun arveltiin kasvavan.

Tutkimuksesta selvisi, että Duunitorin oman kävijädatan mukaan 68 prosenttia työpaikkailmoituksista luetaan nykyään matkapuhelimella. Työnantajat pohtivatkin koko ajan enemmän mobiiliystävällisempiä työnhakutapoja, vaikka lopullinen hakemus lähetetäänkin useimmiten tietokoneella.

Sosiaalinen media tavoittaa työnhakijat

Sosiaalisen median kanavat nähdään edelleen tehokkaina kanavina tavoittaa työnhakijat. Etenkin LinkedIn ja Facebook ovat Duunitorin tutkimuksen mukaan selkeästi tärkeimmät rekrytointikanavat, vaikkakin Instagram on ottanut nopeasti oman pakkansa. Twitterin merkitys rekrytointikanavana taas on vähentynyt.

Perinteiset työpaikan haut pitävät kuitenkin yhä pintansa, eikä kaikki rekrytointi tapahdu verkossa. Muun muassa kaksi kolmesta rekrytoinnin ammattilaisesta uskoo suorahaun rekrytointitapana yleistyvän. Työntekijöitä houkutellaan yrityksiin edelleen henkilöstön omien verkostojen kautta, ja hakua täydennetään ilmoituksilla työpaikkasivustoilla. Ilmoittelu printtimedioissa on kuitenkin hiipumassa.

Onnistunut rekrytointi yrityksen menestystekijänä

Duunitorin rekrytointitutkimuksen raportissa founder ja CEO Thomas Grönholm huomauttaa, että rekrytointi ja työnantajabrändin johtaminen on nykypäivänä oleellinen osa yrityksen strategiaa. Lisäksi onnistunut rekrytointi on tärkeää sekä yrityksen kasvulle että yksilöiden kehittymiselle.

Työnantajat näyttävät ymmärtävän työnantajakuvan merkityksen. Tutkimus osoitti, että vuonna 2021 vain 15 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei käytä työnantajakuvan markkinointiin ollenkaan rahaa.

Tutkimusraportin mukaan rekrytointi onnistuu parhaiten, kun täytettävä työtehtävä on määritelty hyvin, rekrytoiva esihenkilö on sitoutunut rekrytointiin ja rekrytointi on osa organisaation strategiaa. Onnistumisen mittareita ovat etenkin rekrytoidun henkilön työsuoriutuminen ja hakijakokemus. Yleisesti mittareina käytetään myös laadukkaiden hakemusten määrää sekä esihenkilö- tai asiakastyytyväisyyttä.

Duunitorin kansallinen 2021 rekrytointitutkimus

Duunitori Oy selvittää vuosittain rekrytoinnin nykytilaa ja trendejä Suomessa. Kansallinen Rekrytointitutkimus™ toteutettiin nyt yhdeksännen kerran. Ensimmäinen tutkimus julkaistiin vuonna 2013. Tämän vuoden kysely toteutettiin keväällä 2021, ja siihen vastasi yhteensä 235 rekrytoinnin sekä markkinoinnin, viestinnän ja johtamisen ammattilaista. Lataa raportti täältä: Duunitorin kansallinen 2021 rekrytointitutkimus