Sairausloma, koeaika ja kilpailukielto – Huomioi nämä työsopimuksessa

Kuka tahansa voi sairastua yllättäen. Sairausloman ajalta työnantajalla on lain mukaan palkanmaksuvelvollisuus ainoastaan sairastumispäivää seuraavan yhdeksännen arkipäivän loppuun saakka. Monissa työehtosopimuksissa on sovittu pidemmistä maksuajoista, joten tästäkin voi yrittää neuvotella työsopimuksessa.

Työsuhteen alussa voi olla koeaika, jos näin on sovittu. Koeajan aikana työsuhde voidaan päättää molemmin puolin ilman irtisanomisaikaa. Työntekijän intressissä on usein mahdollisimman lyhyt koeaika. Maksimissaan koeaika voi olla kuusi kuukautta.

Harkitse tarkkaan kilpailukielto ja viestien lukuoikeus

Työntekijälle erityisen epäedullinen ehto työsopimuksessa on työsuhteen päättymisen jälkeinen kilpailukielto. Työsopimuslain mukaan kilpailukiellosta sopimiselle tulee olla erityisen painavia syitä. Mikäli tällaisia syitä ei ole, ei kilpailukieltosopimus sido työntekijää.

Sanktiot työntekijää velvoittavan kilpailukiellon rikkomisesta ovat yleensä ankaria, joten aina tulee ensisijaisesti lähteä liikkeelle siitä ajatuksesta, että työsopimuksessa sovitut asiat ovat velvoittavia. Näin ollen kilpailukieltoehtoonkaan ei kannata sitoutua ajatellen, että se olisi automaattisesti työntekijää sitomaton.

Usein näkee myös sovittavan esimerkiksi työnantajan oikeudesta halutessaan lukea työntekijän sähköposteja ilman erillistä työntekijän suostumusta. Tällaiseen kannattaa suhtautua pidättyväisesti. Työnantajalle on joka tapauksessa laissa säädetty mahdollisuudet päästä käsiksi työntekijän sähköposteihin silloin, jos työntekijä on kykenemätön esimerkiksi sairauden vuoksi antamaan suostumustaan sähköpostien lukemiseen.

Työsopimukseen liittyvässä juttusarjassa Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n työsuhdejuristi kertoo, mitä kaikkea työsopimuksessa kannattaa huomioida. Näitä seikkoja ovat muun muassa palkan määräytymisen perusteet, oikeus etätyöhön ja mahdollinen laajennettu lomaoikeus työsuhteen alussa.

Asiantuntijana toimi MMA:n lakimies Tuuli Lehikoinen. Sen lisäksi, että tutustut itse työsopimukseen huolella, voit luetuttaa sen MMA:n juristilla ennen allekirjoittamista.