Solidaarisuusvero iskee myynti- ja markkinointialaan

Entistä useampi myyntialan ammattilainen maksaa jatkossa solidaarisuusveroa.

Hallitus aikoo ottaa varakkaammat kansalaiset vielä enemmän mukaan valtiontalouden sopeutukseen. Hyvätuloisiin kohdistuvaa solidaarisuusveroa jatketaan ja sen alarajaa lasketaan. Solidaarisuusverolla tarkoitetaan ylimääräistä kahden prosenttiyksikön tuloveroporrasta kaikkein varakkaimmille.

Yhä suurempi osa hyvätuloisista tulee veron piiriin, pääministeri Juha Sipilä (kesk) kertoi hallituksen budjetti-infossa torstaina 10.9.2015. Asia vaikuttaa myös monen MMA:n jäsenen palkkapussiin, laskee liiton toiminnanjohtaja Juha Häkkinen.

‒ Kun veron nykyinen alaraja on 90 000 euroa eli noin 7 200 euroa kuussa ja työmarkkinatutkimuksemme mukaan MMA:n jäsenistä noin kymmenen prosenttia saa palkkaa yli 7 500 euroa kuussa, niin solidaarisuusveron maksajia jäsenistämme on nyt noin 10 prosenttia.

Lisävero jo yli 5 800 euron tuloista

Nyt veron alaraja laskee 72 300 euron verotettavaan vuosituloon. Verotettava tulo on yleensä aina pienempi kuin palkkatulo. Niinpä solidaarisuusveroa joutuu käytännössä maksamaan hieman yli 5 800 euron kuukausituloilla, riippuen kunkin palkansaajan verovähennysten määrästä.

Alarajan lasku on hallituksen ilmoituksen mukaan voimassa vuosina 2016–2017.

‒ Solidaarisuusveron maksajien määrä lisääntyy noin neljännekseen jäsenistämme, sillä 25 prosenttia tienaa tilastojemme mukaan juuri yli tuon 5 800 euroa kuussa.

Häkkisen mukaan esimerkiksi 7 500 euroa kuukaudessa hankkivan jäsenen verorasitus kasvaa solidaarisuusveron muutoksen vaikutuksesta vuonna 2016 noin 430 euroa.

‒ Nämä hyväpalkkaisimmat jäsenet ovat useimmiten laajemmista kokonaisuuksista vastaavia myyntijohtajia, yleensä vähintäänkin päälliköitä tai tiettyjen parempipalkkaisten alojen hyvin työssään menestyneitä myyntimiehiä. Kun myynti tuo töitä monelle muullekin, en rankaisisi niin helposti verotuksella työntekijöitä, joiden palkkaus on vieläpä sidottu saavutettuihin tuloksiin.

MMA kannatti yhteiskuntasopimusta

Verotukseen tulee vuodelle 2016 muitakin muutoksia, mutta MMA:n puheenjohtaja Jarmo Hyvärisen mukaan alkaa selvästi näyttää siltä, että mahdolliset helpotukset painottuvat pieni- ja korkeintaan keskituloisiin, jos niitä edes loppujen lopuksi tulee.

‒ MMA kannatti jonkinlaisen balanssin löytämistä yhteiskuntasopimusneuvotteluissa. Jostakin olisi sen aikaansaamiseksi voinut antaa periksikin, mutta kaikille ammattiliitoille tämä ei käynyt. Mieluummin olisimme ottaneet yhteiskuntasopimuksen porkkanaksi laitetun, useimmille suomalaisille sen kautta tulevaksi arvioidun 300‒400 euron verohuojennuksen, Hyvärinen sanoo.