Taimiteko työllisti nuoria istuttamaan uutta metsää

Osallistuimme kesällä 2020 Taimitekoon, joka työllisti 20 nuorta istuttamaan lähes 9 000 puun taimea. Taimiteossa olivat mukana korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava ja sen 14 jäsenliittoa.

Akava ja jäsenliitot halusivat osallistua Taimitekoon luodakseen hiilinieluja, mutta myös tarjotakseen suomalaisille nuorille positiivisen kosketuksen työelämään. Nuoret istuttivat Akava-metsää lähes 9 000 taimen verran Kärsämäelle, Pohjois-Pohjanmaalle. 4,6 hehtaaria uutta metsää istutettiin Silosaaren vanhalle turvetuotantoalueelle. Samalla hanke työllisti 20 paikallista nuorta taimien istuttajina.

Valtakunnallisen nuorisojärjestö 4H:n Taimiteko-toiminnassa työllistetään suomalaisia nuoria sekä lisätään Suomen metsien hiilinieluja istuttamalla kuusen- ja männyntaimia alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 20 miljoonaa puuta.

Taimiteko oli yhteinen ponnistus

Taimiteossa olivat vuonna 2020 mukana Akava, Ammattiliitto Ava, Agronomiliitto, Kasvatuksen ja Nuorisotyön Asiantuntijat KNT, Luonnon-, ympäristö-, ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, Professoriliitto, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Suomen Ekonomit, Suomen Puheterapeuttiliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Tekniikan akateemiset TEK, Tieteentekijöiden liitto, Tradenomit ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKA.

Projektia kiiteltiin ymmärrettäväksi ja läpinäkyväksi. Liittoja kiinnosti ilmastoteon lisäksi mahdollisuus tarjota nuorille positiivinen kosketus työelämään. Ilmastonmuutoksen torjunta on tärkeä osa Akavan ja liittojen tavoitteita ja toimintaa. Lisäksi ympäristövastuullisuus on tärkeä arvo kaikille osallistujille.