Tule mukaan kevään koulutuksiin

MMA järjestää keväällä useita kiinnostavia koulutuksia. Aiheina ovat muun muassa brändäys somessa, itsensä johtaminen ja myyntitaidot.

Järjestämme tänä keväänä koulutuksen Henkilöbrändäys somessa. Estradilla on Henkilöbrändi-kirjan kirjoittajista kaksi eli Jarkko Kurvinen ja Tom Laine. Tilaisuus on Helsingissä 27. huhtikuuta.

Sani Leino opastaa myyntiin somessa sekä webinaarina että tuomalla neljän tunnin valmennukset Helsinkiin, Jyväskylään ja Kuopioon.

Myyntitaitoja valmentaa mm. Bisnestaikurien Reijo Mylläri ja koulutuksia on tarjolla sekä fyysisten valmennusten että verkkovalmennusten muodossa. Teemana on tehokas myyntineuvottelu sekä myynnin kehittäminen. Liike4k:n Riitta Pallasvuo puolestaan opastaa parempaan itsensä johtamiseen.

Ole oman elämäsi johtaja

Miksi itsensä johtaminen on niin vaikeaa? Valmentaja Riitta Pallasvuo Liike4k:sta kertoo sen johtuvan usein siitä, ettei meillä ole selkeitä tavoitteita tai suunnitelmallisuutta. Lisäksi haalitaan liikaa tehtäviä, miettimättä paljonko niiden tekeminen vaatii aikaa.

– Oma motivaatio pysyy hyvänä, kun pilkkoo tavoitteet pienempiin osiin ja näin huomaa, että tavoite on saavutettavissa. Muista myös kiittää itseäsi onnistumisista ja unohda vanhat sananlaskut, kuten ”Kissa kiitoksella elää”, hän muistuttaa.

Tämän ajan haaste on tietoähky. Riitta suosittaa laittamaan someaikavarkaat aisoihin kalenteroimalla niille oma aikansa ja paikkansa. Jos henkilö on aina somessa, ei ole koskaan läsnä tässä ja nyt. Yritysten palaverit ovat usein järkyttävä esimerkki läsnäolon pakoilusta.

– Aloita itsesi johtaminen esimerkiksi kalenteroimalla joka viikon perjantai-iltapäivälle aikaa seuraavan viikon tehtävien suunnitteluun ja ota käyttöön 8+8+8-sääntö. 

MMA:n tutkimuksissa on selvästi tullut ilmi, että myyntiammattilainen joustaa työasioita vapaa-ajalle. Ja kun stressi kasvaa suureksi, yleensä siitä kärsii ensimmäisenä yöuni.

– Jokainen meistä tarvitsee työn vastapainoksi lepoa, jotta voi palautua. Kun päivän jakaa noin 8 tunnin jaksoihin, niin että se sisältää 8 tuntia unta, työtä ja vapaa-aikaa, niin elämä pysyy tasapainossa, Riitta korostaa.

Riitta Pallasvuon Ole oman elämäsi johtaja -valmennus MMA:n jäsenille on tarjolla sekä päivän valmennuksina että tiiviinä puolen päivän webinaarina.

– Kun johdat itseäsi, niin sinulle tulee enemmän aikaa, minkä voit käyttää juuri itsellesi tärkeisiin asioihin. Elämänlaatusi siis paranee.

Laatua myyntikäynteihin

Sanotaan, että myyntikäynti maksaa satoja euroja, joten on parempi tehdä vain tarpeellisia ja hyvin valmisteltuja asiakastapaamisia. Bisnestaikurien Reijo Mylläri muistuttaa, että myyntikäynnit epäonnistuvat yleensä siksi, että punainen lanka puuttuu ja fokus on liikaa asiakkaan kukkarossa eikä asiakkaassa ihmisenä tai hänen tarpeissaan.

Hän korostaakin, että heikosti tehty myyntikäynti on pahimmillaan ”tuplatapaaminen”. Siis kohdataan asiakas samalla sekä ensimmäisen että viimeisen kerran.

Miksi myyntitapaamiseen kannattaa valmistautua?

– Kun tapaamisessa voi viitata johonkin asiaan asiakkaan toiminnassa, kertoo se myyjän ammattitaidosta sekä asenteesta, myyjä ilmaisee olevansa aidosti kiinnostunut auttamaan asiakastaan. Ammattilainen tietää ja osaa valmistautua myös tyypillisimpiin vastaväitteisiin ja pystyy yhdistämään tarjoamansa asiakasta hyödyttävällä tavalla, Mylläri muistuttaa.

Mylläri vetää verkkovalmennusta tasokkaasta myyntineuvottelusta. Mitä oivalluksia osallistuja saa tuosta verkkovalmennuksesta?

Osaava myyjä on myös tunnetaitava. Valmennuksen jälkeen osallistuja osaa ja uskaltaa yhdistää omaan toimintatyyliinsä vaikuttavia elementtejä niin myyntitekniikoista kuin tunnetaidoista.

Reijo Mylläri antaa kolme kultaista sääntöä asiakastapaamisiin.

  1. Toimi kuten lentäjät: kertaa prosessit ennen kohtaamista, luot turvallisen olon sekä itsellesi että asiakkaalle.
  2. Muista, että asiakas oikeasti haluaa juuri sinun auttavan häntä. Muuten et olisi tapaamassa häntä.
  3. Tee pienet asiat hyvin, sinusta mitättömältä kuulostava asia voi olla avain vuosikymmeniä kestävään hyvään liikesuhteeseen.

Katso koko kevään koulutustarjonta koulutuskalenterista.