Työtehtävät ja työntekopaikka työsopimuksessa? Huomioi nämä asiat

Näyttääkö siltä, että työnhakuprosessi on johtamassa uuteen kiinnostavaan työpaikkaan? Älä anna juhlamielen vielä vallata alaa täysin ja hyväksy työnantajan tarjoamaa työsopimusta sellaisenaan, vaan muista neuvotella tarkasti työsopimuksen sisällöstä.

Työsopimukseen on hyvä kirjata kaikki työsuhteen olennaiset ehdot. Varsinkin, jos työsopimukseen ei sovelleta mitään työehtosopimusta, määräytyvät työsuhteen ehdot osapuolten sopimalla tavalla.

Lainsäädäntöön on kirjattu tietyt minimiehdot, mutta ne jättävät osapuolille vielä paljon sopimisvaraa.

Mustaa valkoisella työehtosopimuksesta

Siinä tapauksessa, että työsuhteessa on tarkoitus soveltaa jotakin tiettyä työehtosopimusta, tämä on hyvä kirjata työsopimukseen. Hämääviä ovat esimerkiksi kirjaukset ”sovelletaan yleistä työehtosopimusta” tai ”sovelletaan työnantajaa sitovaa työehtosopimusta”, koska usein paljastuu, ettei työnantaja ole sidottu mihinkään työehtosopimukseen.

Yksityiskohtainen työsopimus on paras

Työtehtävät ja työntekopaikka kuuluvat työsopimuksen olennaisimpaan sisältöön. Mitä väljemmin työtehtävien sisältö ja toimipaikka on määritelty, sitä helpompi työnantajan on niitä muuttaa. Joten jos olennaista on, että työskentelet työnantajan tietyssä toimipisteessä, kannattaa se kirjata sopimukseen. Näin voit esimerkiksi pienentää riskiä tilanteeseen, jossa työmatkasi pitenisi kohtuuttomasti.

Samoin etätyömahdollisuudesta ja etätyön pelisäännöistä tulee sopia. Kirjauksesta huolimatta voi tulla tilanteita, joissa työskentelypaikkaa ja työtehtäviä voidaan jossain määrin muuttaa.

Työsopimukseen liittyvässä juttusarjassa Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n lakimies kertoo, mitä kaikkea työsopimuksessa kannattaa huomioida. Näitä seikkoja ovat muun muassa palkan määräytymisen perusteet, oikeus etätyöhön ja mahdollinen laajennettu lomaoikeus työsuhteen alussa.

Asiantuntijana toimi MMA:n juristi Tuuli Lehikoinen. Sen lisäksi, että tutustut itse työsopimukseen huolella, voit luetuttaa sen MMA:n työsuhdejuristilla ennen allekirjoittamista.