Uhkaako lomautus? Ammattiliitto tukee jäseniä työuran kaikissa käänteissä

Helmikuussa 2020 Suomen työttömyysaste oli 6,9 prosenttia. Viikolla 12, jolloin Suomi siirtyi poikkeusoloihin, käynnistyi lukuisia yt-neuvotteluja, jotka koskevat noin 100 000 työntekijää. Tänä haastavana aikana ammattiliiton ja työttömyyskassan merkitys korostuu monien, etenkin lomautettujen ja lomautusuhan alla olevien, arjessa.  

Työttömyyskassaan kuuluminen turvaa taloutta, kun esimerkiksi lomautus iskee. Työttömyyskassan jäsenet saavat viisi arkipäivää käsittävän omavastuuajan jälkeen ansiosidonnaista työttömyyskorvausta lomautusajalta. Eduskunta hyväksyi kuitenkin työssäoloedellytystä ja omavastuuaikaa koskevia väliaikaisia lakimuutoksia 9.4.2020. 

Ansiopäivärahan maksaminen alkaa ensimmäisestä lomautus- tai työttömyyspäivästä ilman viiden arkipäivän omavastuuaikaa. Muutos koskee henkilöitä, joiden omavastuuajan ensimmäinen päivä on 16.3.-6.7.2020.

Ansiopäivärahan maksaminen alkaa ensimmäisestä lomautus- tai työttömyyspäivästä ilman viiden arkipäivän omavastuuaikaa. Muutos koskee henkilöitä, joiden omavastuuajan ensimmäinen päivä on 16.3.-6.7.2020. Ansiopäivärahaa voi saada lyhimmillään kolmen kuukauden (13 kalenteriviikon) työskentelyn jälkeen, mikäli normaali työssäoloehto 26 kalenteriviikkoa ei täyty.

Lakimuutokset ovat voimassa väliaikaisesti 15.4.- 6.7.2020, mutta niitä sovelletaan tarvittaessa takautuvasti.

 

Ansiosidonnainen tuo turvaa 

Ansiosidonnainen päiväraha lasketaan porrastetusti niin, että viimeisen kuuden kuukauden keskimääräisestä kuukausitulosta maksetaan 3197,70 euron osuudesta peruspäivärahan (33,66 euroa/päivä) ylittävältä osuudelta 45 prosenttia ansiopäivärahaa, ja tämän ylittävältä osalta 20 prosenttia.  

MMA:n vuoden 2019 palkkakyselyn mukaan myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten mediaanipalkka kuukaudessa on noin 5171 euroa. Lomautuksen aikana bruttotulot laskisivat 2188 euroon. 

– Tämän lisäksi perheen alaikäisistä lapsista voi saada lapsikorotuksen. Joka tapauksessa tulot olisivat lähes kolminkertaiset pelkkään runsaan 700 euron peruspäivärahaan verrattuna, Vienola muistuttaa. 

Puolta pienemmällä palkalla, eli 2500 euron kuukausituloilla, ansiosidonnainen päiväraha olisi kuukaudessa noin 1600 euroa eli 65 prosenttia tuloista. Myyntiprovisiot huomioidaan aina sen kuukauden tulona, jolloin myynti on tehty. 

Liittyminen kannattaa aina 

Ansiosidonnaisen päivärahaan oikeuttavaa työttömyyskassan jäsenyysaikaa ehdotetaan niin ikään lyhennettäväksi 26 viikosta 13 viikkoon.  

– Jos siis kassaan on liittynyt esimerkiksi tämän vuoden alusta ja tulee nyt huhtikuussa lomautetuksi, olisi jo oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan. Kannattaa myös muistaa, että jäsen- ja työssäolokuukausia kertyy myös lyhyemmiltä työpätkiltä, Vienola selittää.  

Kukaan ei osaa vielä ennustaa koronaviruksesta johtuvien poikkeusolojen kestoa eikä rajoitusten vaikutuksia pitkällä aikavälillä.  

– Liittymällä jäseneksi nyt, voi turvata ansiotulojaan tulevaisuudessa, vaikka työjaksot lähiaikoina olisivat pätkäluontoisiakin, Vienola muistuttaa. 

Jäsenenä saat tukea ja työttömyysturvaa 

MMA:n jäsenyyteen sisältyy työttömyyskassan jäsenyys sekä kaikki muut palvelut, kuten lakipalvelut ja ammatilliset koulutukset. Näiden lisäksi MMA tarjoaa mututakin tukea: jäsenet voivat varata jopa 45 minuutin työpsykologin etävastaanottoajan. Tutustu MMA:n jäsenyyden etuihin tästä.

MMA:n jäsenyys maksaa 33 euroa kuukaudessa. Jos liittyy jäseneksi vaikkapa huhtikuussa, loppuvuoden osuus huhtikuun alusta alkavalle jäsenyydelle on siis 297 euroa. 
 

Käy laskemassa oma päivärahasi tästä

Toimi näin, jos sinut lomautetaan: 

Lähde: TYJ

Artikkeli on päivitetty 17.4.2020. Artikkeliin on päivitetty tiedot työssäoloedellytystä ja omavastuuaikaa koskevista väliaikaisista lakimuutoksista. 

Meillä on avoinna paikka myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten sisäpiirissä. 

Tilaa uutiskirjeemme, niin pääset sisäpiiriin ja saat ensimmäisenä tietoa alan ajankohtaisista asioista.