Varo somen sudenkuoppia

Tuotko sosiaalisessa mediassa esille tietoja työnantajastasi? Tällöin toimintasi sosiaalisessa mediassa voidaan yhdistää työnantajaasi. Tämä kytkös aiheuttaa joskus myös ongelmia. 

Työntekijän sanavapautta rajoittavat

  • Lojaliteettivelvollisuus 
  • Kielto paljastaa liike- ja ammattisalaisuuksia
  • Vaitiolovelvollisuus
  • Salassapitosopimukset
  • Yksityisyyden suoja
  • Rikoslain säännökset

Työnantaja saa antaa työntekijöille määräyksiä ja ohjeita sosiaalisen median käyttöön, myös kieltää sen työajalla joko joltakin osin tai kokonaan.

Työsopimuslain mukaan työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä ohjeita ja määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta. Työntekijän on myös vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa.

Ei ole ollenkaan tavatonta, että sosiaalisen median käyttäjät tuovat profiilitiedoissaan, päivityksissään tai keskusteluissa esille tietoja myös työnantajastaan. Tässä piilee vaara, että työntekijän toiminta sosiaalisessa mediassa yhdistetään työnantajaan. On syytä huolella harkita, mitä ja miten työnantajastaan, työtovereistaan tai työstään kertoo.

Oleellista on, että työntekijä ei vaikuta toiminnallaan negatiivisesti työnantajan olosuhteisiin tai työntekijän mahdollisuuksiin tehdä työtään. Jos työnantaja näkee toiminnalla kielteisiä vaikutuksia, voidaan joutua arvioimaan, onko työntekijä noudattanut työnantajan ohjeistusta ja arvoja tai onko toiminta ollut muutoin lojaliteettivelvollisuuden mukaista.

Työntekijä ei saa käyttää itse hyödykseen eikä paljastaa muille työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksia. Työntekijän sananvapautta voi rajoittaa myös esimerkiksi salassapitosopimus tai työhön liittyvä vaitiolovelvollisuus.

Työnantajalla on oikeus puuttua työntekijän epäasialliseen toimintaan esimerkiksi antamalla työntekijälle huomautus tai varoitus. Työsopimuslain vastainen menettely voi aiheuttaa vakavimmillaan työsuhteen päättämisen tai jopa vahingonkorvausvastuun aiheutetusta vahingosta.

Julkinen arvostelu voi myös loukata arvostelun kohteena olevan kunniaa tai yksityisyyden suojaa rikoslaissa kielletyllä tavalla.