Video myynnin tukena

Videoiden käyttö lisääntyy huimaa vauhtia. Millä tavoilla videoita voi hyödyntää markkinoinnissa?

Mistä pitäisi lähteä liikkeelle?

Yksi hyvä tapa lähteä liikkeelle on miettiä asiakkaan ostoprosessia. Jos myynti ei kulje, niin missä kohtaa se ei kulje? Eikö myynnille tule tarpeeksi liidejä? Eikö asiakas ymmärrä, mistä tuotteessa on kyse? Vai tarvitaanko säätöä ostoprosessin loppupäähän?

Näin syntyy tieto siitä, mihin halutaan vaikuttaa ja mikä on videon tavoite.

Millaiset videot menestyvät juuri nyt?

Geneeriset yritysvideot ovat jäämässä taka-alalle. Tee mieluummin puhuttelevaa sisältöä ostoprosessin eri vaiheisiin kuin yksi, kallis yritysesittelyvideo. Jossain vaiheessa saatetaan kaivata asiakkaiden suosituksia, toisessa havainnollistavaa animaatiota.

Nyt kilpaillaan huomiosta erottuvilla, rohkeilla ja jopa kantaaottavilla videoilla, sillä ostopäätökset tehdään yhä enemmän tiettyjen arvovalintojen mukaan. Rohkeus ei kuitenkaan ole itseisarvo.

Sisältö pitää pystyä puristamaan yhä lyhyempään, kahden minuutin video on jo aika pitkä. Aikaiset omaksujat ovat kiinnostuneita 360-videosta, joten sitä kannattaa hyödyntää, jos tuote tai palvelu hyötyy aidosti sen käytöstä.

Mitä videon suunnittelusta pitäisi tietää?

Yrityksen pitäisi tietää, millaisena brändi halutaan videolla esittää, millainen tunnejälki jättää, mitä toimintaa aiheuttaa missäkin kohderyhmässä. Nämä asiat helpottavat suunnittelutyötä myös silloin, kun ulkopuolinen videotoimisto toimii toteuttajana.

Missä videot kannattaa julkaista?

Useassa kanavassa julkaisemisesta ei ole haittaa, mutta kannattaa miettiä, mihin kanavaan panostaa ja millä tavalla. Kannattaa panostaa sellaiseen kanavaan, missä oma kohderyhmä on. Julkaisukanavien pitäisi olla tiedossa, kun suunnitteluprosessi aloitetaan. Silloin voidaan ottaa huomioon versiointi. Saman mittainen video ei toimi elokuvateatterissa ja Twitterissä.

Jos videon lataa suoraan some-palveluun, niin se saattaa tuottaa enemmän katselukertoja, sillä yleisösi on siellä valmiina. Facebook myös toistaa videoita automaattisesti.

Youtubeen tallennettu ja sieltä linkitetty video toimii puolestaan eri laitteissa ja linkin siihen voi lähettää vaikka tekstiviestillä.

Millaista dataa katselusta kannattaa kerätä?

Katselukertojen lisäksi ainakin se, miten moni on klikannut videon auki, kuinka pitkälle videota on katsottu ja konversiot eli esimerkiksi kuinka moni klikkasi haluttua linkkiä. Näitä tietoja pitää verrata kanavittain, jotta nähdään mikä toimii missäkin.

Juttua varten on haastateltu Henri Johanssonia, joka toimii Videolle-videotoimiston asiakkuuspäällikkönä ja videomarkkinoinnin asiantuntijana.