Voiko lomaa siirtää sairastuessa?

Loma ei siirry automaattisesti, vaan työntekijän on pyydettävä loman siirtoa. 

Jos työntekijä on työkyvytön loman alkaessa tai ennen loman alkua on tiedossa loman ajaksi osuva sairaanhoito tai siihen rinnastettava hoito (esimerkiksi leikkaus), siirtyy hänen vuosilomansa. Tämä edellyttää kuitenkin työntekijän pyyntöä.

Jos taas sairaudesta tai tapaturmasta johtuva työkyvyttömyys alkaa vuosiloman aikana, työntekijällä on oikeus pyynnöstään saada siirretyksi kuusi lomapäivää ylittävät työkyvyttömyyspäivät. Siirtopyyntö on esitettävä viivytyksettä.

Työnantaja maksaa siirtoajalta sairausajan palkkaa lain tai työehtosopimuksen mukaan. Loman siirtämisoikeutta ei ole lapsen sairastuessa, vaan se koskee vain työntekijän omaa työkyvyttömyyttä.

Kuuden päivän omavastuu

Vuonna 2016 palautettiin vuosilomalakiin kuusi omavastuupäivää. Kuuden päivän omavastuuta sovelletaan vain täyteen eli vähintään viiden viikon (kesäloma 4 viikkoa + talviloma 1 viikko) vuosilomaan.

Omavastuupäivät kertyvät myös yksittäisistä työkyvyttömyyspäivistä. Tämän vuoksi työntekijän kannattaa ilmoittaa kaikki loman aikaiset sairauspäivät työnantajalleen. Jos siis olisi sairastanut jo kesälomalla kuusi päivää, talvilomalla sairastuessa ei ole omavastuuta.

Omavastuu ei ainakaan toistaiseksi koske kuntasektoria.

Milloin tarvitaan lääkärintodistus?

Työkyvyttömyydestä on esitettävä työnantajan pyynnöstä luotettava selvitys. Jos lääkäriin ei pääse heti, tulee lääkäriltä pyytää taannehtiva lääkärintodistus. Lääkärin on merkittävä taannehtivaan todistukseen se, mistä hän on voinut päätellä sairauden alkaneen ennen lääkärissäkäyntiä.

Jos työpaikalla noudatetaan käytäntöä, jonka mukaan ensimmäiset sairauspäivät voi olla poissa omalla ilmoituksella, tätä käytäntöä noudatetaan myös silloin, kun työntekijä sairastuu vuosilomallaan.

Vuosilomalla sairastuminen ei siis automaattisesti tarkoita sitä, että työnantajalla olisi oikeus vaatia nimenomaan näiltä päiviltä lääkärintodistus.

Milloin siirretyn loman saa pitää?

Siirretty kesäloma on annettava lomakaudella (touko-syyskuu).

Jos tämä ei ole mahdollista, siirretty kesäloma voidaan antaa lomakauden jälkeen saman kalenterivuoden aikana ja talviloma seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.

Jos loman antaminen ei työkyvyttömyyden jatkumisen vuoksi ole mahdollista, saamatta jäänyt loma maksetaan työntekijälle rahana.