Älykäs markkinointi vie oikeaan suuntaan

Älykäs markkinointi on yhdistelmä valintoja, jotka pohjautuvat yrityksen strategiaan, asiakkaiden arvonmuodostukseen ja jatkuvaan oppimiseen. Näiden valintojen ja niistä johdettujen tekojen avulla yritys kykenee suunnistamaan markkinansa ilmatilassa ja pysymään reitillä muuttuvissa olosuhteissa. Kilpailu asiakkaiden huomiosta, uusiin ilmiöihin ja markkinan häiriöihin reagointi sekä tulosvastuun vaade pitävät markkinoijan arjen hektisenä. Mutta samalla jokainen näistä muutosvoimista tarjoaa meille markkinoijille tilaisuuden näyttää kyntemme, ylittää odotukset ja osoittaa tuloksia, joilla on merkitystä.

Lähtötilanne

Älykkääseen markkinointiin siirryttäessä yrityksen, brändin, tuotteen tai palvelun toimintaympäristöä tulee tarkastella ensivaiheessa kokonaisuutena. Riippuen kohteesta ryhdymme esittämään itsellemme ja toisillemme kysymyksiä. Kysymme esimerkiksi, missä markkinassa toimimme, mihin asemaan tähtäämme, mitkä ohjurit ja tavoitteet motivoivat meitä eteenpäin, mitä asiakkaat ovat meistä mieltä ja miten meidät positioidaan markkinassa muihin nähden. Oman toimintaympäristön ja vallitsevien markkinavoimien hahmottaminen on tärkeä osa suunnittelua ja ymmärrystä siitä, millä pelikentällä kannattaa toimia.

Mittarit kuntoon

Lähtötilanteen jälkeen ruvetaan linjaamaan tavoitteita ja mittareita, jotka ohjaavat tulevia toimenpiteitä. Omien tunnuslukujen ohella markkinoinnin kannattaa priorisoida myös liiketoimintaa ja myyntiä tukevia mittareita. Näin myös muu johto alkaa höristelemään korviaan sekä tukemaan yhteisiä pyrkimyksiä markkinoinnin aloitteesta. Mitä läpinäkyvämmin markkinointi kykenee osoittamaan vaikuttavuutensa asiakkaiden hankintaan tai vaikkapa myynnin kehitykseen, sitä paremmat edellytykset sillä on vaikuttaa liiketoimintaan ja markkinoinnin roolin vahvistumiseen johdossa.

Asiakas ensin

Markkinoinnilla on yrityksen sisällä valistunein käsitys markkinasta ja asiakkaiden kohtaamispisteistä, johon liittyy myös ymmärrys asiakaskunnasta. Tämä pääoma on yrityksen tärkein voimavara ja raaka-aine, jonka pohjalta myös älykäs markkinointi toimii. Ostokäyttäytymisen pirstaloituminen useisiin eri kanaviin ja alustoihin haastaa markkinointia jatkuvasti. Kyetäkseen vaikuttamaan asiakkaiden ostopolkuun relevantilla tavalla markkinointi tarvitsee nykyaikaisia menetelmiä ja jatkuvaa testaamista. Datan avulla markkinoinnilla on hyvät valmiudet kohdentaa viestintää, päästä syy-seuraus-suhteisiin kiinni sekä tehdä korjausliikkeitä paremmin, nopeammin ja asiakkaiden käyttäytymiseen pohjautuen.

Sisältö on kuningas

Palveleva sisältö pyrkii olemaan vastaanottajalle niin hyödyllistä, että se johtaa toimintaan eikä tyrkytä. Brändille palvelevan sisällön tuottaminen tarkoittaa ymmärrystä siitä, millaisessa arjessa asiakkaat painivat ja kuinka brändi kykenee tuottamaan arvoa asiakkaille ostopolun eri vaiheisiin. Sisällön laatu on nykyaikaisen markkinoinnin tärkein mittari, jota ei voi korvata toistolla, automaatiolla tai optimoinnilla. Jokainen meistä on yksilö ja kaipaa yksilöllistä huomiointia. Tunteisiin vetoava tarina, eri formaatteihin luodut versiot sekä kohdennettu jakelu varmistavat, että sisältö saa aikaan toimintaa.

Oikea viesti, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan

Älykäs markkinointi yhdistää asiakaskeskeisen ajattelun, toimenpiteiden oikeaoppisen ajoituksen sekä jatkuvan kehittämisen ilman raskaita prosesseja. Se ei perustu oletuksiin, vaan hyödyntää saatavilla olevia faktoja nykyaikaisia menetelmiä hyödyntäen, parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Ytimessä on kantava ajatus siitä, että markkinointi tukee asiakkaiden polkuja ja on investointi yrityksen kasvuun. Työkalut ja teknologia mahdollistavat onnistumisen, mutta yksittäisen ihmisen, tiimin ja sidosryhmien panos lopulta ratkaisee onnistuneen lopputuloksen.

Parhaimmillaan markkinointi on kiinni jokaisen yksilön mielessä, kulttuurissa ja yhteisissä tavoitteissa. Sitä tulee johtaa, mitata ja kehittää yli rajojen. Se on kyvykkyyksien summapeliä, jonka tehtävänä on edistää asiakkaiden ja yrityksen vuoropuhelua. Ilman markkinointia yritys ei menesty kilpailussa, ainakaan kovin pitkään. Älykäs markkinointi varmistaa, että yrityksellä on parhaat valmiudet pitää huolta asiakkaistaan ja erottua kilpailussa.

”Jos minulla olisi yksi tunti aikaa pelastaa maailma, käyttäisin 59 minuuttia aikaa ongelman määrittelyyn ja yhden minuutin ratkaisun löytämiseen.” – Albert Einstein

Kirjoittaja työskentelee SOK / Smart Median uudessa liiketoiminnassa vastaten mediaekosysteemin tuotteistamisesta, markkinointiratkaisujen kehityksestä ja strategisista asiakkuuksista. Hänellä on monimuotoinen yli vuosikymmenen kokemus myynnin ja markkinointipalveluiden vastuutehtävistä.