Diginatiivi työelämässä: riittävätkö iPadi ja irtokarkit?

 1. Digisukupolven johtaminen

Miten ihmeessä diginatiiveja oikein tulisi johtaa? Tätä kysymystä pohtii moni johtaja jo nyt, mutta vielä useampi lähitulevaisuudessa.

Vuoteen 2030 mennessä Y-sukupolvi tai tuttavallisemmin milleniaalit, muodostavat yli 50 % maailman työväestöstä. Milleniaaleilla tarkoitetaan sukupolvea, joka on syntynyt 1980 -luvun ja 2000-luvun välillä, monesti tarkennettuna vuosiin 1981-1995. Sukupolvesta on käytetty myös nimityksiä digisukupolvi ja diginatiivit johtuen sukupolven erityisvahvasta suhteesta digitalisuuteen ja teknologiaan.

Työelämää muovaa siis tällä hetkellä sukupolvi, joka on tottunut uudenlaisiin työnteon tapoihin, jatkuvaan muutokseen ja on oppinut kyseenalaistamaan jatkuvasti toimintamalleja. Tämä taas asettaa uudenlaisia haasteita organisaatioille, johtamiselle ja työelämälle ylipäätään.

Diginatiiville työelämä on sarja kiinnostavia ja merkityksellisiä projekteja

Mietitään hetki vielä digisukupolven erityispiirteitä verrattuna aiempiin sukupolviin.

Digisukupolvella on ollut 24/7 pääsy käsiksi tietoon, joka on muuttanut suhdetta tiedon käsittelyyn. Tietoa haetaan kaikkialta ja kaikesta jatkuvasti ja reaaliaikaisesti. Kaikki mitä voidaan, tehdään mobiilissa ja mobiilisti. Kännykkä on kasvanut käteen kiinni ja tiedonvälityksen on totuttu olevan reaaliaikaista ja nopeaa.

Yrittäjähenkisyys ja kollektiivinen individualismi korostuvat yhä vahvemmin, kiitos startupien, crowdsourcingin, YouTubejen ja Instagramien.

Työn ja työpaikan käsite on muuttunut, eläkevirkoja ei ole, vaan pikemminkin 2-5 vuoden kiinnostavia projekteja.

Deloitten The Deloitte Millenial Survey 2015 -raportissa korostuivat erityisesti digisukupolven halu saada työltä muutakin, kuin voita leivän päälle ja vuokra maksettua. Aiempia sukupolvia voimakkaammin korostuivat mm. odotukset työnantajan panostuksesta innovointiin, henkilöstön hyvinvointiin ja työntekijöiden kehitysmahdollisuuksiin. Lisäksi yrityksen olemassaolon tarkoitus (Purpose) vaikuttaa olevan merkittävä valintakriteeri valittaessa työnantajaa.

Digisukupolvi on siis selvästi kiinnostunut siitä, mihin suuntaan yritys on menossa huomenna,
eikä vain sen kyvystä maksimoida voittoja lyhyellä aikavälillä.

Digisukupolvelle työ itsessään ei siis ole itseisarvo, vaan sen kautta tavoitellaan jotakin isompaa tarkoitusta, joka tukee samalla omaa pidemmän ajan suunnitelmaa. Kuitenkin työn kautta moni toteuttaa itseään. Samalla työn ja vapaa-ajan roolit ovat sopivasti sekaisin. Kuten myös unirytmit, kun Netflixistä katsottiin iltamyöhään vielä House of Cardsin uusi jakso, mutta hei #yolo.

Mitä asioita tulisi korostaa nimenomaan Digisukupolven johtamisessa?

Yhdeksi maailman johtavaksi bisnes-ajattelijaksi Thinkers50 -listauksessa tituleerattu Don Tapscott on menestyskirjoissaan tarkastellut, miten Digisukupolvi suhtautuu työelämään ja mitä tulisi ottaa huomioon tulevaisuuden menestysorganisaatioiden luomisessa.

Tapscottin mukaan milleniaaleille mielekäs työympäristö tarjoaa mahdollisuuden yhdessä tekemiseen, kehittymiseen ja etenemiseen. Sukupolvelle tyypillistä on halu ottaa vastaan haasteita ja toisaalta myös haastaa olemassa olevia toimintamalleja. Mielekkäässä työssä on pelillistävää, osallistavaa tekemistä, jossa yksilölle on räätälöity omanlainen rooli. Joustavat työajat ja työntekemisen paikat ovat myös äärimmäisen tärkeitä.

digisukupolvi 1

Kultainen iPadi, tunnelmamusaa ja yhteiset mobiilipelihetket?

Nämä ovat listalla mukana. Karrikoidusti voi sanoa, että ylläoleva on kuvaus digisukupolven unelmatyöpaikasta, mutta seuraavalle sukupolvelle tämä alkaa olla varmaankin jo minimivaatimus.

Vaikka kuvaus saattaakin antaa kuvan äärimmäisen itsetietoisesta ja paljon työnantajaltaan vaativasta sukupolvesta, on kuitenkin hyvä tiedostaa myös huikeat mahdollisuudet.
Oikein johdettuna motivoitunut digisukupolven työntekijä tekee töitä nopeasti, tehokkaasti ja intensiivisesti, kelloon ja paikkaan katsomatta yhteisen menestyksen ja yrityksen mission eteen.

Kun työelämän Tinder-match osuu kohdalleen, saa yritys työntekijälähettilään,
joka tekee töitä kovalla intensiteetillä 37,5 viikkotunnin sijasta 120 viikkotuntia.

Digisukupolven kanssa vaaditaan kuitenkin päivitettyjä johtamismalleja.

Itseasiassa johtamisen ja manageroinnin sijasta digisukupolvi haluaa mieluummin tulla koachatuksi ja mentoroiduksi.

Olisi erittäin mielenkiintoista kuulla ajatuksia digisukupolven kanssa työskentelystä ja miten organisaatiossasi on päivitetty johtamiskulttuuria.

Sani Leino

Kirjoittaja on milleniaali ja myyntikouluttaja Celectuksella.

Celectus on vuonna 1999 perustettu uusmyynnin palveluyritys, jonka toiminnan keskiössä on myyntityö ja sen kehittäminen. Tällä hetkellä Celectus työllistää lähes 1 000 myyntialan ammattilaista.

www.celectus.com

LinkedIn – Twitter – SlideShare