Matka huippumyyjäksi

Meidän jokaisen sisällä asuu huippumyyjä. Sen esiintulon edellytyksenä on, että tuleva huippumyyjä tunnistaa omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa. Hänen pitää myös löytää itselleen sopiva työskentelykulttuuri.

Huippumyyjän toimintaympäristö on sellainen, jossa hänen intohimonsa tuottaa toiselle arvoa niin paljon, että yhteistyöllä on mahdollista saada itselleen ja perheelleen toimeentulo. Kun tämä yhtälö toteutuu, on mahdollista herätä joka aamu innostuneena uuteen työpäivään ylpeänä työstään.

Sitähän me kaikki haluamme ja sitä sydämestäni toivon kaikille työelämässä!

Haaga-Heliassa aloitettiin vuonna 2007 myyntityön tradenomikoulutus. Ohjelmasta on jo valmistunut yli 200 myyntityön tradenomia. He työllistyvät hyvin. Koulutuksessa aloittavilla nuorilla on usein jo kokemusta myyntityöstä, yleensä kuluttajamyynnistä. Nuoret eivät kuitenkaan näe opintojen alussa niitä mahdollisuuksia, joita myyntiosaaminen voi heille tulevaisuuden työuralla, erityisesti yritysmyynnissä, tarjota.

Myyntityö on erilaista eri toimialoilla ja toimialan sisällä eri yrityksissä. Erilaiset myyjän toimenkuvat vaativat erilaista osaamista, minkä lisäksi erilaiset persoonat viihtyvät erilaisissa toimintaympäristöissä.  Osa meistä nauttii toimimisesta startupeissa, joissa kaikki on vielä kehityksen alla ja osa arvostaa työskentelyä suuren yrityksen organisaatiossa, jossa toiminta on hyvinkin tarkkaan prosessien avulla kuvattua ja määriteltyä. Koulutuksen tehtävänä on auttaa opiskelijoita löytämään itseään kiinnostava uratulevaisuus ja tukea ensimmäisen työpaikan löytämisessä.

Myyntityötä ei voi oppia pelkästään luokkahuoneessa tai kirjoista lukemalla. Hyvä yhteistyö yritysten kanssa mahdollistaa win-win-win-tilanteen sekä yritysten, opiskelijoiden että oppilaitoksen näkökulmasta.

Koulussa on mahdollista oppia geneeriset myyntiosaamiseen liittyvät tiedot, taidot ja asenne. Tuote- ja toimialakohtaisia myyntiin liittyviä asioita ei voi kuitenkaan kuvittelemalla oppia vaan oppilaitos tarvitsee yhteistyötä yritysten kanssa.

Tulevista myynnin osaajista kiinnostuneet yritykset avaavat ja kertovat oman toimialansa erityisyyksistä sekä omista uramahdollisuuksista. Yritykset saavat mahdollisuuden työnantajakuvan luomiseen ja tutustua opintojen loppuvaiheessa oleviin opiskelijoihin sekä toimivan kanavan tulevien huippumyyjien rekrytointiin.

Opiskelijat saavat yritysyhteistyön kautta mahdollisuuden tutustua erilaisiin myynnin toimintaympäristöihin sekä tilaisuuden oman intohimonsa tunnistamiseen ja urasuunnitteluun.

Tämä kaikki toteutetaan myyntityön koulutusohjelmassa opintojen pakollisen opintojakson ”Yritystyöskentely – 21 päivää yritysmyynnissä” avulla, jossa opiskelijat yksin tai parin kanssa työskentelevät kumppaniyrityksen ohjauksessa ja jakavat kokemuksensa opiskelijakollegoilleen. Oman kiinnostuksen kohteen tunnistamista tukee koulun ohjaajien avulla toteutettava urasuunnittelu. Opintojakso toteutetaan uuden ryhmän kanssa puolen vuoden välein ja siihen osallistuu kerralla yli 20 eri toimialoja ja eri kokoisia yrityksiä edustavaa yritystä. Opintojakson jälkeen opiskelijan ja yrityksen välinen yhteistyö voi jatkua opinnäytetyön eli rajatun kehittämishankkeen teolla ja harjoittelulla.

Toimintamallin tavoitteena on tukea tulevien huippumyyjien ammatillista kasvua ja auttaa yrityksiä onnistumaan myynnin rekrytoinneissa.

Huippumyyjissä on tulevaisuus. He osaamisella yritykset kasvavat ja Suomi nousee.

Kirjoittaja on tuotantotalouden diplomi-insinööri ja tehnyt uransa myynnissä, myynnin johdossa ja myyntiyhtiön johdossa. Hän työskenteli Suomen IBM:ssä 14 vuotta ja Suomen Agfa-Gevaertilla viisi vuotta. Sen jälkeen hän on toiminut Haaga-Helian myynnin lehtorina yli kymmenen vuotta ja osallistunut aktiivisesti myynnin opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen. Pirjon intohimona on myynnin arvostuksen nostaminen ja myynti- ja palveluosaamisen kehittäminen ja lisääminen Suomessa.