Palkka on rahanarvoista tietoa

MMA:n palkkatutkimus tuo tietoa palkoista. Tiedot ovat palkkaneuvontaan yhdistettynä tai jo pelkästään sellaisenaankin jäsenelle arvokasta tietoa.

Ilman vertailutietoa on paljon hankalampaa mitoittaa palkkapyyntöjä kohdalleen. Samoin ammattialaamme liittyvää olennaista tietoa ovat esimerkiksi tiedot eri palkkausmuodoista ja toimialojen palkkauksista. Liksan pyytämisestä voit lukea lisää verkkojutustamme Saisiko lisää liksaa.

MMA:n julkaisemat uuden palkkatutkimuksemme tulokset valottavat tuoretta vuodenvaihteen tilannetta. Koko jäsenistömme mediaanikuukausipalkka pysyi ennallaan 5 000 eurossa. Kolmen suuren ”titteliryhmän” kuukausipalkat menevät mediaanituhansittain seuraavasti: edustajat 4 000 euroa, päälliköt 5 000 euroa ja johtajat 7 000 euroa.

Jopa seitsemällä kymmenestä ammattialamme toimijasta palkkatapa on muu kuin kiinteä. Tämä tarkoittaa, että lähes joka kolmas ammattialallamme saa kiinteää palkkaa.

Ulkopuolisten ja alaamme tuntemattomien usein vallitsevaksi kuvittelema täysin myyntiin perustuva provisiopalkkaus tuo ”muu kuin kiinteä palkka” ei kuitenkaan yleensä ole. Pelkkää provisiota tai takuupalkkaa saa vain 3 prosenttia myyjistä. Useimmille liksa juoksee yhdistelmäpalkkana, esimerkiksi kiinteä ja bonus -palkkausmuoto on 44 prosentilla tutkimusotoksesta.

Oman juttunsa aihe olisi palkkamuotoihin kuuluva bruttoprovisiomalli – siis varoittavan jutun aihe. Provisiopalkkauksen eri muodoista voit lukea työsopimuksen solmimista käsittelevästä kirjoituksestamme.

Ammattialamme on harvoja aloja, joilla palkka saattaa joustaa huonoina aikoina myös selkeästi alaspäin ilman jäykkiä neuvottelurakenteita. Hyvä tai huono asia, mutta mielestäni olemme aina edustaneet jonkinlaista järkevää joustavuutta niin työmarkkina-asioissa kuin kansantaloutemme kilpailukykyä määrittävissä menoerissäkin. Kuitenkin samalla alamme palkkataso on ollut keskimäärin varsin hyvä, suuria leikkauksia muutokset eivät yleensä ole olleet.

Sekä yksilön että kansantalouden tasolla olemme aina tulleet palkkarakenteittemme kautta vähän vastaan. Se on saattanut vaikuttaa esimerkiksi siihen, että vuonna 2009 alkanut ja lähes viime vuosiin asti kestänyt taantuma ei lyönyt myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia hirvittävän pahasti. Osasyynä saattoi olla liiton tekemä työ: toimme esille sitä, että myyntivoimaansa huonoina aikoina säilyttävä yritys on etulyöntiasemassa, kun lähdetään uuteen nousuun.

Hyvä myynnin ja markkinoinnin ammattilainen työllistää omalla panoksellaan työnantajansa valmistus- ja palveluketjussa helposti kymmenen muun alan ammattilaista. Ja on siksi palkkansa ansainnut.

MMA:n palkkatutkimuksen tulokset löydät täältä.