Rekrytoijien 10 parasta vinkkiä CV:n ja työhakemuksen laatimiseen

Minjon on vuonna 2016 perustettu rekrytointialan yritys, joka auttaa yrityksiä ja työntekijöitä löytämään toisensa. Nyt Minjonin rekrytoijat ovat koostaneet myynnin ja markkinoinnin ammattilaisille 10 vinkkiä työnhaun dokumenttien laatimisen avuksi.

Curriculum Vitae on latinaa ja tarkoittaa elämänpolkua, mutta mitä kaikkea itsestään tulisi kirjoittaa rekrytoijan luettavaksi? Entä työhakemus – mitä kannattaa pitää mielessä hakemuskirjettä laatiessa? On hyvä muistaa, että työhakemus ja CV ovat kaksi eri asiaa ja tukevat toinen toisiaan – CV on kuvaus taustastasi sekä aikaisemmasta kokemuksestasi, kun taas työhakemuksen tulisi kertoa lukijalle miksi olet kiinnostunut avoinna olevasta paikasta, mistä motivoidut ja miksi juuri sinut kannattaisi valita haastatteluun. Poimimme Minjonin rekrytoijilta parhaat vinkit CV:n ja työhakemuksen laatimiseen! 

CV:n laatiminen

1. Ole persoonallinen, ole sinä

CV:n alkuun kannattaa kirjoittaa lyhyt esittely pähkinänkuoressa, jotta rekrytoijalla alkaa pyöriä päässään elokuva sinusta. On tärkeää, että CV on omannäköinen: anna siis persoonasi näkyä. Kerro muutamalla lauseella itsestäsi: kuka olet, millainen kokemuksesi on ja mitkä ovat tavoitteesi.

2. Tuo osaamisesi heti esiin

CV:tä laatiessa on tärkeää tuoda osaaminen heti esiin eli CV kannattaa otsikoida! Otsikoinnin avulla rekrytoija näkee heti ensisilmäyksellä minkä alan osaajan CV hänellä on käsissään. Otsikoinnissa kannattaa aina myös pitää haettava työpaikka mielessä. Esimerkiksi, jos haet digimarkkinoinnin paikkaa ja sinulta löytyy alan osaamista niin voit kirjoittaa otsikoksi: digimarkkinoinnin ammattilainen.

Vinkki alan vaihtajille: otsikoinnin tärkeys korostuu, jos koulutuksesi ja kokemuksesi eivät suoraan kerro, miksi haet tiettyä paikkaa. Esimerkiksi, jos haluat vaihtaa myyntialalta markkinoinnin maailmaan, niin voit kirjoittaa otsikoksi: tuleva markkinoinnin ammattilainen. Alanvaihtajana on myös erityisen tärkeää avata muutamalla rivillä alan vaihtamisen syitä.

3. Kerro kokemuksestasi

CV:ssä kannattaa kirjoittaa tärkeimmät ja viimeisimmät työkokemukset ensin, jotta ne ovat nopeasti nähtävissä. Valitse, mitkä työt ovat hakemasi paikan kannalta relevanteimmat ja avaa niitä eniten. Pelkkä työnimike ei siis riitä, koska tehtävänkuvia on hyvin erilaisia. Kerro, mitä tehtäviä olet tehnyt ja millaisissa projekteissa olet työskennellyt. Voit ”vääntää rautalangasta”, mitä opit ja miten voisit hyödyntää sitä uudessa työpaikassa. Älä ajattele, että rekrytoija tekee oikeat johtopäätökset, vaan kirjoita kaikki itse.

4. Kiteytä ja muista konkretia

Kokemuksia voi niputtaa, jotta CV on helppolukuinen ja asia tulee kristallinkirkkaasti esiin. Voit myös kirjoittaa mitä otit kustakin työkokemuksesta mukaasi: mitä osaamista ja mitä taitoja kartutit. Tee kristallisointia otsikoilla ja tee asioista omia kokonaisuuksia. Älä koskaan vähättele itseäsi ja osaamistasi. Konkretisoi ja kerro esimerkkejä – rekrytoijat rakastavat niitä. Jos olet esimerkiksi ylittänyt myyntitavoitteesi tuo luvut esiin tai, jos olet ollut mukana onnistuneessa markkinointikampanjassa, kerro sen tuloksista ja liitä portfoliosi mukaan.

5. Sisältö on tärkein

Sinun ei tarvitse miettiä ”kikkakolmosia” CV:hen. Jos olet visuaalinen, tuo sitä esiin. Jos taas jokin visuaalinen ratkaisu ei tunnu omalta – älä toteuta sitä. Ulkomuoto eikä pituus ratkaise, vaan sisältö sekä selkeys. Voit ottaa avuksi netistä löytyviä CV-pohjia, jotka voivat auttaa asioiden jäsentelyssä ja ovat usein ulkonäöltään selkeitä.

Työhakemuksen laatiminen

6. Hakemuksen valmistelu

Työhakemuksessa on tärkeätä tuoda esiin, miksi haet paikkaa ja miksi sinut kannattaisi valita haastatteluun. Ennen kuin aloitat työhakemuksen laatimisen, pysähdy hetkeksi ja pohdi miksi olet kiinnostunut haettavasta tehtävästä, mikä haetussa yrityksessä innostaa ja miksi koet, että olisit hyvä kyseissä roolissa.

7. Miksi sinut kannattaisi valita haastatteluun?

Yksi työhakemuksen tärkeimmistä tehtävistä on kertoa lukijalle, miksi juuri sinut kannattaisi valita haastatteluun. Pohdi siis syitä siihen ja nosta esiin tärkeimmät pointit työhakemuksessasi. Voit esimerkiksi listata kolme syytä, ja avata niitä esimerkkien kautta – muista tässäkin konkretia. Jos koet, että sinut tulisi valita työhaastatteluun erinomaisten tiimipelaajataitojesi takia, kerro tästä aito esimerkki työelämästäsi tai liitä mukaan kollegan tai entisen esimiehen referenssi tiimityöskentelytaidoistasi.

8. Motivaatiotekijät

Sen lisäksi, että on tärkeää nostaa esiin miksi sinut kannattaisi valita haastatteluun, on myös hyödyllistä nostaa esiin itselle tärkeitä motivaatiotekijöitä. Mieti siis eri motivaationlähteitäsi ja tuo ne esiin työhakemuksessa. Sinun kannattaa ajatella asioita, joista innostut. Inspiroidutk itsenäisestä tekemisestä vai tiimityöstä? Vai kenties vastuun kantamisesta ja järjestyksen luomisesta? Muista, että sinun ei tarvitse olla kaikille kaikkea. Lisäksi avaa sitä, mistä eri motivaatiotekijöistä olisi hyötyä juuri haetussa tehtävässä! Mitä rohkeammin tuot itseäsi esille, sitä helpompaa on tehdä täydellinen match sinun ja unelmaduunisi kanssa.

9. Työhakemuksen tarkoitus

Dokumentteja laatiessa on hyvä pitää mielessä CV:n ja työhakemuksen tarkoitukset. Työhakemuksessa ei tulisi toistaa kaikkea mitä CV:stä löytyy – työhakemus ei ole CV esseemuodossa! Muista siis työhakemuksen tärkein aspekti: tuoda esiin miksi olet kiinnostunut paikasta, ja miksi sinut tulisi valita haastatteluun. Laadi hakemus sen tärkein fokus mielessä pitäen.

Viimeistely

10. Yksityiskohdat ja viimeistely

Haastatteluun pääsee siten, että rekrytoijalle tulee todella selkeä kuva, että sinä voisit olla hyvä tekijä haettuun rooliin, yritykseen ja yrityskulttuuriin. Ota siis vielä hetki ja käy CV:si ja työhakemuksesi kunnolla läpi. Katso, että fontit ovat yhtenäiset, tarkista oikeinkirjoitus ja varmista, että dokumentit ovat kohdistettu hakemaasi työpaikkaa varten. Jos sinulla on kirjoitusvirhe tai väärä fonttikoko jossain, se ei maailmaa kaada. Yleisellä tasolla haluat kuitenkin antaa sellaisen kuvan, että tartut työhösi tunnollisesti ja huolellisesti. Lähetä dokumentit aina PDF-muodossa, jotta fontit ja muotoilut eivät muutu rekrytoijan avatessa dokumentteja.

Tekstiin on poimittu Minjonin rekrytoijien Camilla Kylanderin ja Elin Bergmanin vinkkejä CV:n ja työhakemuksen laatimista varten. Jos työnhaku on sinulle ajankohtaista niin lisää vinkkejä löydät Minjonin Haku Päällä -podcastista ja jeesiä työnhakuun saat myös Minjonin urapalveluiden kautta. Tsemppiä työnhakuun!

Psst! Huomasithan, että meillä on jaossa jäsenillemme veloituksetta Minjonin suunnittelemia CV- ja työhakemuspohjia? Kannattaa toimia nopeasti – pohjia on varattu käyttöömme vain rajoitettu määrä. Käy katsomassa etumme täältä.