Sisältömarkkinoinnin kärjessä vai jälkijoukossa?

Mihin sisältömarkkinointikategoriaan asemoituvat suomalaiset B2B-markkinoijat vuonna 2017? Syyskuussa amerikkalaisen Content Marketing Instituten mukaan 62% amerikkalaisista B2B-markkinointipäättäjistä arvioi, että sisältömarkkinointi oli ollut kuluneen vuoden aikana edellistä vuotta paljon tehokkaampaa. Syynä oli sisältöstrategian kehittäminen markkinoinnin tueksi sekä sitä kautta entistä laadukkaampi sisällöntuotanto. 

Varhaiset omaksujat

Varhaisilla omaksujilla (10% maamme B2B-yrityksistä ) on luotuna sisältöstrategia, jonka kautta yrityksen sisältöjen kulma kääntyy palveluista ja tuotteista asiakkaan tarpeeseen. Ymmärrys tuloksellista sisältömarkkinointia kohtaan kasvaa ja tulokset puhuvat puolestaan. Varhaiset omaksujat niittävät tuloksia, kun asiakaslähtöinen markkinoinnin suunta on luotu, ostajan polut on viety verkkoon ja asiakkaiden käyttäytyminen verkossa ohjaa markkinointia. Ymmärryksen kasvaessa myynnin tulospalkkaus alkaa hiljalleen jyvittyä myös markkinointitiimeille.

Varhaiset omaksujat ovat jo muodostaneet edellisvuosien aikana asiakaslähtöisen sisältöstrategian ja tehneet sen kanssa vuosia töitä. Samalla on saatu arvokasta oppia asiakkaiden tiedon tarpeista, ostoprosessin suuntaamisesta ja aktivoinneista sekä siitä, minkälainen sisältö vaikuttaa missäkin vaiheessa. He ovat ottaneet käyttöön myös automaatiotyökaluja, hyödyntävät analytiikkaa ja yhtenäistä asiakasdataa sekä toimivat dataohjautuvasti.

Vuoden 2017 aikana varhaiset omaksujat pääsevät entistä paremmin kiinni siihen, että strateginen sisältömarkkinointi yhdistää asiakkaan kokemuspisteet yhtenäiseksi asiakasmatkaksi, jossa jokainen kosketus yrityksen viestiin lisää A) ymmärrystä ja B) kiinnostusta yrityksen tuottamaa hyötyä kohtaan oikeassa ostoprosessin vaiheessa.

Varhainen enemmistö

Varhainen enemmistö (n. 30 %) on siirtymässä lujaa vauhtia markkinoinnin automaatioon. Heille ominaista on se, että asiaa ratkotaan ensin työkalulähtöisesti kunnes havahdutaan sisältömarkkinoinnin ja digitaalisen markkinoinnin isompaan muutoskuvaan: miten se vaikuttaa sisäisesti myynti- ja markkinointitekemiseen, myynnin ja markkinoinnin yhteistyöhön, tulosten mittaamineen, tulospalkkauksiin, resursointiin, jälleenmyyjä- tai jakelukanavayhteistyöhön, asiakasdatan hallintaan, sisältöihin, CRM-integraatioon tai vanhojen asiakaskontaktien ja liidien jäsentämiseen.

Kuvaavaa on, että yritykselle avautuu tästä isompi muutosprojekti kuin, mitä se on  ensikättelyssä ajatellut. Muutoksessa keskeisintä on projektinhallinta ja kokonaisuuden hahmottaminen. Työ tehdään jäsennellysti aloittaen pääasiallisten kohderyhmien kuvaamisella ja heidän tiedontarpeidensa mallintamisella ostopoluiksi, jotka viedään verkkoon.

Samalla kun Suomessa herätään usean palveluntarjoajan voimin markkinointiautomaation kultaiseen aikakauteen, huomataan, että kyse ei ole vain teknisestä käyttöönotosta. Automaatiosta ei ole mitään hyötyä ilman sisällöllistä ja kulttuurillista muutosta. Kuka nyt tuoteuutisia, tuotesivuja tai katalogeja automatisoisi!

Myöhäinen enemmistö

Myöhäinen enemmistö (n. 30 %) keskittää markkinointiajatukset some-kanavien avaamiseen, Adwords-mainontaan tai uutiskirjemarkkinointiin. Markkinoinnin automaatiosta he ovat kuulleet jossain, sisältöstrategia on heille vieras käsite ja sisällöntuotannon he yhdistävät uutiskirjemarkkinointiin tai aktivoituneeseen yritysviestintään. Heille ajankohtaista on verkkosivuston teknisen alustan muutos kuluvan vuoden aikana. Verkko ja digitaaliset kanavat edustavat heille edelleen näyteikkunan asemaa.

Hitaat omaksujat

Hitaat omaksujat (20 %) laittavat asiakashankinnassa kaikki resurssit suoraan myyntityöhön ostaen soittolistoja, soittokampanjoita, messuedustusta tai muuta vastaavaa. Verkko tai digikanavat eivät näyttele heillä asiakashankinnassa minkäänlaista roolia.

Mihin sisältömarkkinointikategoriaan kuulutte?

Mihin kategoriaan teidän organisaationne kuuluu nyt? Mihin suuntaan aiotte liikkua vuoden 2017 aikana?

  • Varhaiset omaksujat
  • Varhainen enemmistö
  • Myöhäinen enemmistö
  • Hitaat omaksujat

Mieti, mihin kategoriaan sinä kuulut ja mitä toimia teet tänä vuonna? Olitpa missä kategoriassa tahansa, tarvitaan suunnitelmallisuutta ja kokonaisuuden johtamista, joka lopulta palkitsee yrityksen kasvuna ja tyytyväisinä asiakkaina, jotka luottavat yrityksen tekemään työhön ja osaamiseen.

Kirjoittaja on Differo Oy:n toimitusjohtaja sekä toinen kirjan Johdata asiakkaasi verkkoon kirjoittajista (Talentum 2013). Teos palkittiin Kultasulka-palkinnolla 2015. Tanni auttaa Differossa suomalaisia markkinoijia reagoimaan ostokäyttäytymisen muutokseen ja nostamaan markkinoinnin arvostusta vakuuttavien tulosten avulla.