Uusia tuloksia tunnejohtamisella

Muutostilanteissa − kuten esimerkiksi asiakaskäyttäytymisen muuttuessa − huomataan usein, että uusiin toimintatapoihin siirtymistä jarruttavien käyttäytymistapojen taustalla olevia asenne- ja tunnetekijöitä ei joko tunnisteta tai tunnistettuihin ongelmiin ei löydetä toimivia parannuskeinoja.

Myös tehokkaan tiimityön esteet liittyvät useimmiten asenteisiin ja tunteisiin. Myynnin johtaminen on tänä päivänä yhä enemmän yksilöiden johtamista ja kehittämistä heidän henkilökohtaisten vahvuuksiensa kautta.

Asenne- ja tunnepuolen muurit estävät tehokkaasti uusien toimintatapojen omaksumisen. Tästä syystä johtamisessa tarvitaan asenteiden ja tunteiden johtamistaitoja siinä missä perinteistäkin asiajohtamista.

Tunnejohtamisella voidaan muuttaa asenteita

Myynnin ja markkinoinnin valmennuksissa panostetaan edelleen varsin vähän ihmisen käyttäytymispsykologiaan, vaikka asenteiden ja tunteiden tiedetään tutkitusti olevan päätöksenteon tärkein taustavoima.

Koska monet käyttäytymispiirteet ovat opittuja, niihin voidaan vaikuttaa valmennuksella. Olemassa olevaa tutkimustietoa ja käytännössä testattuja menetelmiä kannattaa hyödyntää, koska niiden avulla voidaan nopeuttaa sekä oppimista että tavoiteltujen tulosten saavuttamista.

Tulosten aikaansaaminen − paineen alla − edellyttää tiukkaa systematiikkaa ja kurinalaisuutta. Koska uusien asenteiden oppiminen ja käyttäytymisen muuttaminen vaativat harjoitusta ja aikaa, paras tapa tuottaa pysyviä muutoksia on panostaa järjestelmälliseen valmennukseen.

Kun ongelmakohdat ovat tiedostettuja, niiden havaitseminen ja ymmärtäminen sekä korjaavien toimenpiteiden omaksuminen on helpompaa. Ihmisten johtaminen tällä herkällä alueella vaatii usein sekä ulkopuolisen asiantuntijan tarjoamaa neutraaliutta että vastuullisen johdon omien asenteiden ja käyttäytymisen hienosäätöä.

Muutoksen toteutuminen lähtee asenteista

Moni organisaatio on kokenut muutosten läpiviennin hyvin ongelmalliseksi. Usein tilanteeseen haetaan ratkaisua vahvalla asiajohtamisella, vaikka todellinen ongelma piilee tavallisesti yksilöllisessä asenne- ja tunnepuolen johtamisessa. Asenteiden ja tunteiden tuloksellinen johtaminen edellyttää asenne- ja tunnemuurien tunnistamista, näiden muurien murtamista sekä uusien taitojen opettelemista.

Kyky tiedostaa asenteiden ja tunteiden merkitys myynnin ja muun yhteistyön onnistumiseen on pitkäkestoiseen muutokseen johtavan kehityksen perusedellytys. Yksittäisten henkilöiden asenteet ja tunteet vaikuttavat koko tiimin saavutuksiin.

Tunnetaitovalmennus nostaa organisaation suorituksen uudelle tasolle.

Tunnetaitojen ja Tunnejohtamisen valmentaja, Adeptus Partners Oy

Lue lisää Adeptus Partnersin ajattelumallista ja tunnetaitovalmennuksista täältä