Koronan vuoksi työlainsäädäntöön tehdyt väliaikaiset muutokset päättymässä

Koronavirusepidemia on vaikuttanut yhteiskuntaamme poikkeuksellisella tavalla. Työmarkkinajärjestöjen keväällä tekemän esityksen perusteella työlainsäädäntöön tehtiin väliaikaisia muutoksia, joiden pyrkimyksenä oli toiminnan ja työvoiman määrän sopeuttaminen mahdollisimman nopeasti. Väliaikaiset muutokset työsopimuslakiin astuivat voimaan 1.4.2020 ja ne ovat voimassa 31.12.2020 asti.

Muutosten voimassaolo on siis päättymässä ja vuoden alusta palataan noudattamaan ”tavallisesti” voimassa olevia säännöksiä: 

  • YT-neuvottelujen neuvotteluaika on lomautustilanteissakin 14 päivää tai 6 viikkoa 5 päivän sijaan
  • Lomautusilmoitusaika on jatkossa 14 päivää 5 päivän sijaan
  • Määräaikaista työtekijää ei jatkossa voida lomauttaa, ellei hän sitten toimi jonkun työntekijän sijaisena (ja tämä henkilö voitaisiin lomauttaa)
  • Työnantajan tuotannolliset ja taloudelliset syyt eivät ole enää jatkossa koeajan tarkoitukseen nähden laillinen peruste työsopimuksen päättämiselle
  • Takaisinottovelvoite lyhenee 9 kuukaudesta 4 kuukauteen (työsuhde kestänyt alle 12 vuotta) tai 6 kuukauteen (työsuhde kestänyt vähintään 12 vuotta)

Myös työttömyysturvaan säädetyt väliaikaiset muutokset päättyvät pääosin vuoden lopussa. Viiden päivän omavastuuajalta ei vuoden vaihteen jälkeen enää makseta työttömyyspäivärahaa, ansiopäivärahan enimmäismaksuaika alkaa jälleen kulua ja työssäoloajan pituus palaa 26 viikkoon.

Kuitenkin 500 euron suojaosa osa-aika- tai keikkatyön tuloille on voimassa vielä 31.3.2021 asti. Tämä koskee tilanteita, joissa hakujakso alkaa viimeistään 31.3.2021. Lisäksi liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyöhön yli 2 tunnin työmatkan perusteella silloin, kun työsuhde alkaa viimeistään 31.3.2021.

Myös osa lomautettuja ja yrittäjiä koskevista muutoksista on voimassa edelleen vuoden vaihteen jälkeen. Lomautettujen työntekijöiden opintojen pää- tai sivutoimisuutta ei tutkita ajalla 16.3.2020-31.12.2021. Yrittäjien oikeutta saada Kelan työmarkkinatukea on jatkettu 31.3.2021 asti. Oikeus työmarkkinatukeen on silloin, kun yritystoiminnasta syntyvä tulo on laskenut koronan vuoksi.

Saat lisätietoja lakipalvelustamme.