Ansiosidonnaiseen päivärahaan ylimääräinen indeksikorotus

Eduskunta on hyväksynyt sosiaaliturvaetuuksien ylimääräisen indeksitarkistuksen vuodelle 2022. Päätös korottaa ansiosidonnaisia päivärahoja, liikkuvuusavustuksia ja vuorottelukorvauksia, jotka maksetaan ajalta 1.8.–31.12.2022.

Indeksikorotus vaikuttaa ansiosidonnaisen päivärahan perusosaan, joka on samansuuruinen kuin peruspäiväraha. Myös lapsikorotukset ja peruspäivärahan korotusosa nousevat.

EtuusMäärä ennen indeksikorotustaMäärä indeksikorotuksen jälkeen
Peruspäiväraha34,5035,72
Peruspäivärahan korotusosa4,915,08
Lapsikorotus 15,415,61
Lapsikorotus 27,958,23
Lapsikorotus 3 tai useampi10,2510,61

Päivärahan saajana sinun ei tarvitse hakea korotusta erikseen, KOKO-työttömyyskassa tekee tarkistuksen automaattisesti.

Ansiopäivärahalaskuri ja laskuesimerkit KOKOn sivuilla päivittyvät elokuussa.

Lisätietoa

KOKO-kassa

Sosiaali- ja terveysministeriö