Digitalisaatio ei pelota myyntipäälliköitä

digitaalisuus_ei_pelota

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiselle digitalisaatio ei ole mörkö vaan mahdollisuus. Kolme neljästä MMA:n myyntipäällikköbarometrin vastaajasta uskoo digitalisaation tuovan lisää mahdollisuuksia työhön. Uhkana digitalisaation kokee vain 6 prosenttia, ja 14 prosenttia ei usko sen muuttavan työtään.

Myyntipäällikköbarometrin mukaan erityisesti esimiesasemassa toimivat luottavat digitalisaation työntövoimaan: 89 prosenttia johtajista ja 81 prosenttia päälliköistä arvioi digitalisaation avaavan mahdollisuuksia.

Merkittävää on, että erot eri ikäluokkien välillä eivät ole suuria. Positiivisimmin digitalisaatioon suhtautuvat 27-vuotiaat ja sitä nuoremmat (85 prosenttia) sekä yllättäen 43 – 47 -vuotiaat (84 prosenttia).

Koulutustaustalla on väliä. Toisen asteen, esimerkiksi merkonomin, tutkinnon suorittaneet näkevät tilanteen hankalimpana (71 prosenttia), ja toisaalta he uskovat eniten siihen, että digitalisaatio ei vaikuta heidän työhönsä (18 prosenttia).

Yrityksen koolla on merkitystä. Alle 20 hengen yrityksissä työskentelevistä 22 prosenttia on sitä mieltä, että digitalisaatio ei vaikuta työhön.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen osaaminen vastaa kohtuullisesti digitalisaation vaatimuksia. Lähes 80 prosenttia vastaajista on suhteellisen luottavaisia oman osaamisensa suhteen. Toisaalta täysin digiosaamiseensa luottaa vain 12 prosenttia.

Ammattikorkeakoulututkinto näyttäisi tuovan parhaat valmiudet digitalisaation haasteisiin. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 83 prosenttia uskoo osaamisensa vastaavan digitaalisuuden vaatimuksia erittäin tai kohtalaisen hyvin. Ikäryhmistä heikoiten arvioivat pärjäävänsä 53 – 57-vuotiaat.

Yritykset ovat varautuneet digitalisaation tuomiin muutoksiin melko hyvin. Lähes puolet vastaajista antoi yritykselleen arvosanan 7 tai 8 (asteikolla 1 – 10). Mutta huonojakin arvosanoja jaettiin: vastaajista 16 prosenttia arvioi yrityksensä varautumisen olevan 4:n tai sitä heikomman arvoista. PK-sektorilla on vielä selvästi kehitettävää: Alle 20 hengen yrityksissä tilanne on merkittävästi heikompi, kuin suurissa yli 500 henkeä työllistävissä yrityksissä.

Robotit ja tekoäly auttavat myynnissä ja markkinoinnissa

– Digitalisaation ansiosta voimme keskittyä myynnissä ja markkinoinnissa luovuutta ja syvempää ajattelua vaativiin tehtäviin, sanoo myyntijohtaja Minna Ek Teliasta.

– Tulevaisuudessa ihminen ja robotit tekevät työtä rinnakkain. Määrämuotoiset rutiinityöt voidaan jo nyt tehdä robotiikalla ja tekoälyllä. Robotteja käytetään esimerkiksi tilausten tallentamiseen ja seuraavaksi niitä hyödynnetään palvelujen toimittamisessa.

PK-yrityksille palveluja tarjoavaa Enterprise SME Digisales -tiimiä Teliassa vetävä Minna Ek tietää, että digitaalisten työkalujen avulla myyjän ja markkinoijan asiakasymmärrys kasvaa. Uusi myyjä pääsee työhönsä nopeammin kiinni, kun digitaalinen sovellus ohjaa esimerkiksi asiakkaan kanssa käytävää keskustelua.

– Digitalisaatio luo uusia työrooleja ja ammatteja. Samalla se auttaa meitä ”vanhoissa” ammateissa toimivia menestymään tehtävissämme, myyntijohtaja Minna Ek uskoo.

Digitalisaatio lisää tarvetta koulutukseen

Myyntipäällikköbarometriin vastanneista tuhannesta henkilöstä yli kaksi kolmasosaa toimii johtajan, päällikön tai asiantuntijan tehtävissä. Tällä saattaa olla vaikutusta siihen, että barometri näyttää positiivisempaa suhtautumista digitaalisuuden tuomiin muutoksiin kuin alkuvuonna toteutettu MMA:n jäsentutkimus. Kaikille jäsenille suunnatussa laajassa jäsentutkimuksessa nousi esiin tarve saada koulutusta digitalisaation tuomiin haasteisiin. Lisäksi ikääntyneempien huoli omasta osaamisestaan korostui.

MMA:n vuoden 2018 koulutustarjonnassa näkyykin nyt painotus valmennuksiin, joissa keskitytään digi- ja sometaitojen haltuunottoon.

Vuosi alkaa Somemarkkinoinnin tehopäivällä 25. tammikuuta Vantaalla (täynnä), 16. helmikuuta Helsingissä. Ilmoittaudu

Kevätkauden 2018 koulutuksia päivitetään koulutuskalenteriin sitä mukaa, kun ne vahvistuvat. Katso kaikki koulutukset koulutuskalenterista.

Myyntipäällikköbarometriin osallistui 1 101 myynnin ja markkinoinnin ammattilaista, MMA:n jäsentä, eri puolilta Suomea. Myyntipäällikköbarometrin Suomen taloutta koskeva osuus julkistettiin 20.9.2017. Kyselyn toteutti Aula Research Oy Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n toimeksiannosta. Selvityksen otos kerättiin sähköisellä kyselyllä aikavälillä 10.–30.8.2017.