Liity tai suosittele ja lennä Tokioon, Toscanaan tai tunturiin

MMA jäsenhankintakampanja 2017

Myynnin ja markkinoinnin ammattilainen, oletko MMA:n jäsen? Jos et, niin nyt kannattaa liittyä!

Tarjoamme 1.1. – 31.3.2017 liittyvälle uudelle jäsenelle yhden jäsenmaksuerän alennuksen liittymisvuoden jäsenmaksusta. Euroina alennus työsuhteiselle jäsenelle on 96 euroa ja yrittäjäjäsenelle 129 euroa.

Lisäksi kaikki samalla aikavälillä liittyneet uudet jäsenet ja MMA:n jäsenyyttä onnistuneesti suositelleet osallistuvat arvoltaan 3 000, 1 500 ja 750 euron matkapalkintojen arvontaan.

Lähdetkö sinä Tokioon, Toscanaan vai tunturiin? – Kampanja-arvonnan säännöt löydät tämän sivun lopusta.

Liity tästä

Suosittele MMA:n jäsenyyttä tästä

 

Miksi liittyä MMA:n jäseneksi?

Työsuhdeneuvonta ja oikeusapu

Jäsenenä käytössäsi ovat alamme työsuhteiden erityiskysymyksiin erikoistuneet lakimiehet ja liiton työelämän neuvontaan erikoistunut henkilökunta. Palkkaneuvontamme auttaa ansiotason määrittelyssä ja tukee palkkaneuvotteluja.

Työttömyysturva

MMA:n työsuhteisen jäsenen jäsenmaksu sisältää työttömyyskassan jäsenyyden. Työttömyyskassa maksaa ansiosidonnaista päivärahaa työttömille, lomautetuille ja omaehtoisessa tai työvoimapoliittisessa koulutuksessa oleville sekä vuorottelukorvausta vuorotteluvapaasta nauttiville.

Vakuutukset

Jäsenyyteen sisältyy ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus, vapaa-ajan tapaturmavakuutus ja matkustajavakuutus.

Tukea urallesi

Koulutus- ja urapalvelumme auttavat sinua urasi eri vaiheissa. Koulutuksia järjestämme myynti- ja markkinointityöhön, jaksamiseen ja hyvinvointiin, esimies- ja asiantuntijatyöhön sekä työsuhteen ehtoihin liittyen.
Urapalvelujemme avulla kohotat työnhakutaitojasi ja parannat menestystäsi työmarkkinoilla. Käytössäsi ovat työn- ja edustusvälityspalvelut sekä työnhakuvalmiuksiasi parantavat valmennukset.

Olemme työtäsi tukeva verkosto ja vaikutuskanavasi. Myynti- ja markkinointiala tarvitsee puolestapuhujansa!

Tokioon, Toscanaan vai tunturiin -kampanja-arvonnan säännöt

Kaikki  Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:han aikavälillä 1.1. – 31.3.2017 liittyneet uudet jäsenet ja MMA:n suosittelujärjestelmän kautta jäsenyyttä onnistuneesti suositelleet osallistuvat kampanjapalkintojen arvontaan. Onnistunut suosittelu tarkoittaa sitä, että suosittelu on johtanut henkilön liittymiseen MMA:n työsuhteiseksi jäseneksi tai yrittäjäjäseneksi. MMA:n työntekijät ja heidän perheensä eivät osallistu arvontaan.

Arvontapalkinnot ovat matkalahjakortteja arvoltaan 3 000, 1 500 ja 750 euroa. Palkinnon arvot on määritelty siten, että ensimmäinen palkinto oikeuttaa ensisijaisesti Tokion matkaan, toinen palkinto ensisijaisesti Italian Toscanaan tehtävään matkaan ja kolmas palkinto MMA:n Lapin lomakohteeseen tehtävään matkaan sellaiseen aikaan ja sellaisilla lennoilla ja muilla matkajärjestelyillä, jotka kunkin matkalahjakortin rahamäärä mahdollistaa.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi tuotteeksi. Erityisistä syistä voittaja voi kuitenkin valita myös jonkin muun, kohtuullisella vaivalla järjestettävissä olevan, matkakohteen. Tämä vaatii MMA:n suostumuksen. MMA maksaa palkintoihin liittyvän arpajaisveron.

Arvonta suoritetaan 21.4.2017. Matkalahjakortti on voimassa vuoden sen luovutuspäivästä lukien. Kolmannen palkinnon (750 euroa) käyttöajankohdasta voidaan sopia erikseen myös vuotta pitemmälle ajanjaksolle.

MMA ottaa arvonnan voittajiin yhteyttä henkilökohtaisesti. MMA julkaisee arvonnan voittajien nimet medioissaan. MMA:lla on oikeus poistaa arvonnasta sellaiset osallistujat, jotka ovat menetelleet arvontaan päästäkseen vilpillisesti tai jotka eivät ole maksaneet arvonta-ajankohtaan mennessä erääntyneitä jäsenmaksujaan. Jos voittaja ei halua vastaanottaa palkintoa, arvotaan uusi voittaja.

MMA voi käyttää saamiaan yhteystietoja jäsenyyden markkinointiin ja siitä tiedottamiseen. MMA ei luovuta yhteystietoja kolmansille osapuolille ilman erillistä lupaa.

Palkintoarvontaan osallistunut sitoutuu noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja MMA:n päätöksiä arvontaan liittyvissä asioissa. MMA pidättää oikeuden arvonnan sääntömuutoksiin. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan MMA:n verkkosivulla.

Jäsenhankintakampanjan ja palkintoarvonnan järjestää Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry (MMA).