Matkakulut verottomiksi bruttoprovisiopalkkaa saaville

Korkein hallinto-oikeus (KHO) teki tänä kesänä päätöksen, joka on muuttanut täysin niin sanotulla bruttoprovisiopalkalla toimivan työtekijän matkakulujen verotuksen. Verottajalle voi tehdä vielä vuodelta 2019 oikaisuvaatimuksen, mutta se on tehtävä viimeistään 2. tammikuuta 2023.

Yksinkertaisuudessaan bruttoprovisio (tai kokonaispalkka) on toiminut niin, että työntekijän tekemä matkalasku on maksettu työntekijälle veroja pidättämättä siten, että matkalaskun summa on vähennetty työntekijän ansaitsemista provisioista.

− Huono puoli tässä oli se, että verottaja ei hyväksynyt näin maksettuja kulukorvauksia verovapaiksi, vaan verotti niitä kuten palkkaa. Työntekijän taas oli erikseen haettava verottajalta työmatkavähennystä. Tästä verottajan menettelystä aiheutui useiden tuhansien eurojen lisäkustannukset työntekijälle, kertoo MMA:n työsuhdejuristi Jyrki Järvinen.

KHO:n kesällä 2022 tekemä päätös muutti bruttoprovisiopalkalla toimivan työntekijän matkakulujen verotuksen täysin. Ratkaisussa todetaan, että tuloverolaissa (71 §:n 1 momentti) on säädetty, että työnantajalta työmatkasta saatu matkustamiskustannusten korvaus ja päiväraha eivät ole veronalaista tuloa.

Tuloverolaissa ei ole säädetty matkakustannusten korvauksissa eri palkkamalleja koskevia poikkeuksia. Asiassa ei ole siten merkitystä sillä, että matkustamiskustannusten korvaukset ja päivärahat vähennetään työntekijän myyntiprovisioihin perustuvasta provisiopalkasta. Tämän mukaisesti KHO katsoo, että tällaisessa palkkamallissa maksetut matkustamiskustannusten korvaukset ja päiväraha ovat verovapaita.

− Vuosien saatossa bruttoprovisiopalkkaa saavat myynnin ja markkinoinnin ammattilaisetkin ovat tulleet väärin verotetuksi. Tämän vuoksi kunkin tulisi pohtia oikaisuvaatimuksen tekemistä verottajalle, ohjeistaa Järvinen.

Vuoden 2019 oikaisuvaatimus

Vuotta 2019 koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä verottajalle viimeistään 2.1.2023. Seuraavilla vuosilla ei ole vielä kiire. Oikaisuvaatimuksen tekeminen edellyttää luotettavaa matkalaskukirjanpitoa.

Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiselle löytyvät osoitteesta vero.fi.