Miten sujuu arki, myynnin ja markkinoinnin ammattilainen

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset onnistuvat sovittamaan työnsä ja muun elämänsä pääsääntöisesti hyvin yhteen. Perhetilanne ja sukupuoli vaikuttavat kuitenkin edelleen työntekijän ja -hakijan työelämässä saamaan kohteluun, selviää Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n teettämästä tutkimuksesta  

Kyselyyn vastanneista lähes puolet ilmoitti, että eri elämänalueiden yhdistäminen on onnistunut hyvin. Useampi kuin joka seitsemäs kuitenkin koki, että työn ja arjen yhteensovittaminen onnistuu heikosti tai ei onnistu lainkaan. Arjen ja työn yhteensovittamisen hankaluudet vaivaavat yhtä lailla perheellisiä kuin perheettömiä. Ongelmia aiheuttavat pitkät työpäivät, työpaine ja matkustaminen. 

Lue lisää:

Olemme koonneet tutkimuksen tuloksia tänne

Neljä kyselyyn vastanneista kertoo omista selviytymiskeinoistaan Armoa ja asennetta