MMA suosittelee etätöistä sopimista ja etätyön sallimista

Monelle myynnin ja markkinoinnin ammattilaiselle etätyö tuli enemmän kuin tutuksi kuluneen kevään ja kesän aikana. Valtioneuvoston virallinen suositus etätyön tekemisestä päättyi 31.7.2020, ja monella työpaikalla on saatettu jo alkaa tehdä järjestelyjä työpaikalle palaamiseksi.

Koska epidemiatilanne kääntyi kesän lopulla hieman huonompaan suuntaan, päätti hallitus 13.8.2020 uuden etätyötä koskevan periaatepäätöksen antamisesta. Tämän suosituksen perusteena ovat terveysviranomaisten toimenpideohjeet, rajoitukset ja suositukset COVID-19-viruksen leviämisen estämiseksi.

Hallitus suosittelee, että jos terveysviranomaiset toteavat COVID-19-epidemian olevan alueellisesti kasvussa, kyseisen alueen työpaikoilla siirrytään etätyöhön työtehtävien sen salliessa ja lisäksi edistetään sellaisia työjärjestelyjä, joilla voidaan vähentää lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla. Hallituksen suosituksen mukaan vastaavasti tilanteessa, jossa terveysviranomaiset toteavat epidemian olevan väestötasolla kasvussa torjuntatoimista huolimatta, julkisen sektorin työntekijöiden, joiden työtehtävät sen mahdollistavat, tulisi työskennellä etätyössä mahdollisimman laajasti. Hallitus suosittaa vastaavaa laajaa etätyötä myös yksityisille työnantajille.

Myös MMA suosittelee edelleen etätöistä sopimista ja etätyön sallimista kaikissa sellaisissa töissä ja tehtävissä, joissa se suinkin on mahdollista.

Haluamme muistuttaa, että työnantaja on työturvallisuuslain mukaan tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Mikäli etätyötä ei jatketa tai sitä ei voida tehdä, vastaa työnantaja turvallisen työnteon ja työpaikoille paluun ohjeistuksesta ja järjestelyistä.

Työnantajan velvollisuus on myös arvioida, tarvitseeko työntekijöiden käyttää kasvomaskeja työpaikalla tai esimerkiksi asiakastapaamisissa. Kasvomaskeja voidaan tarvita tilanteissa, joissa turvavälejä ei voida noudattaa, lähikontaktit kestävät yli 15 minuuttia ja on tarve suojata muita henkilöitä. Jos työpaikalla päädytään siihen, että kasvomaskeja tulee käyttää, pitää työnantajan hankkia maskit ja valvoa niiden käyttämistä. Työntekijä on tällöin velvollinen käyttämään työnantajan hankkimia suojia.

MMA suosittelee kaikkia käyttämään kasvomaskeja kodin ja työpaikan välisillä matkoilla julkisissa kulkuvälineissä. Rohkaisemme työnantajia tarjoamaan henkilöstölleen kasvomaskeja käyttöön myös työmatkoille.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA


Tämä suositus on julkaistu 23.3.2020 ja päivitetty 26.8.2020. Lue lisää koronaviruksen vaikutuksista jäsenistöömme osoitteessa mma.fi/korona.

Lisää tietoa kasvomaskeista on saatavilla Työterveyslaitoksen verkkosivuilla. Ajankohtaista tietoa koronavirusepidemiasta on saatavilla THL:n verkkosivustolla.