MMA:n uusi hallitus esittäytyy

MMA:n liittokokous valitsi uuden hallituksen, jonka toimikausi ulottuu vuoteen 2021. Edellisestä hallituksesta uudessa jatkavat Jaana Immanen-Peuha ja Keijo Kankaanpää.

jaana_immanen-peuha_2.jpg

Varapuheenjohtaja
Jaana Immanen-Peuha, Helsinki

Työskentelen asiakkuuspäällikkönä Vakuutuskuntoutus VKK ry:ssä. Olen toiminut myyntialalla lähes 20 vuotta, joista yli kymmenen vuotta esimiestehtävissä.

Yksi tulevaisuuden painopistealue on nuorten mukaan saaminen. Nuorten kohdalla täytyy huomioida, että he eivät ole vain yksi kohderyhmä, vaan jakautuvat useampaan heimoon. Meidän pitää pystyä tavoittamaan kaikki jäsenkelpoiset heimot.

Maailma muuttuu nopeasti, joten tarvitsemme ketteryyttä kaikkeen päätöksentekoon ja toimintaan.

tom_frilund_2.jpg

Tom Frilund, Kokkola

Työskentelen myyntipäällikkönä Keski-Pohjanmaan Kirjapainossa. Työni on mediamyyntiä, myyn sekä printtiä että sähköisiä kanavia. Olen toiminut myyntialalla 25 vuotta, enkä voisi kuvitella mukavampaa, antoisampaa ja sosiaalisempaa työtä.

Liiton suurin haaste on saada nuoret mukaan, sillä eläköitymistä on paljon. Nuorisotyöhön onkin jo satsattu, ja suunta on ollut hyvä. Jalkautumista tarvitaan edelleen. Mitä paremmin meidät tunnetaan, sen helpompi on liittyä jäseneksi.

 juha_jokinen_2.jpg

Juha Jokinen, Lahti

Työskentelen aluemyyntipäällikkönä Uponor Infra Oy:ssä ja asiakkaitani ovat rautakauppasektorin jälleenmyyjät. Olen toiminut myyntialalla vuodesta 1987.

MMA:n tulee näkyä aktiivisemmin kentällä, jotta sen tunnettuus lisääntyy. Mukaan täytyy saada lisää nuoria, aktiivisia jäseniä.

juha_kaipiainen_2.jpg

Juha Kaipiainen, Mikkeli

Työskentelen liikennepäällikkönä Soisalon Liikenne Oy:ssä. Työhöni kuuluu kuljetuspalveluiden myynti ja markkinointi yrityksille ja yksityisille, yhteiskuntasuhteiden hoito ja kuljettajien palkkaaminen.

Toivon, että liitto on tulevaisuudessa houkutteleva vaihtoehto nuorille ja saamme aktivoitua heidät mukaan toimintaan. Myös liiton talouden tulee olla kunnossa.

keijo_kankaanpaa_2.jpg

Keijo Kankaanpää, Pori

Olen toiminut myyntialalla lähes koko työurani. Viimeiset 27 vuotta olen ollut Metsä Tissuella. Tällä hetkellä toimin myyntipäällikkönä ja vastaan kotimaan suurkuluttajapuolen myynnistä. 

Liiton toiminnassa koen tärkeänä MMA:n näkyvyyden lisäämisen ja profiilin noston sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla. Lisäksi jäsentemme työn arvostuksen lisääminen ja nuorten saaminen mukaan aktiiviseen toimintaamme ovat nyt ja tulevaisuudessa keskeisiä tehtäviämme. 

 joona_koivisto_2.jpg

Joona Koivisto, Lempäälä

Toimin vakuutusedustajana Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turvassa. Työskentelen tällä hetkellä pääasiassa kuluttajien kanssa ja pyrin löytämään asiakkailleni ratkaisuja, joilla olisi arjen turvaava vaikutus. Olen työskennellyt erilaisissa myyntitehtävissä, sekä B-to-B- että B-to-C-myynnissä, yhteensä 10 vuotta.

Liiton tulevaisuuden avainasioina näen erityisesti myynnin ammatin arvostuksen lisäämisen ja oppilaitos/yritysyhteistyön kehittämisen. Lisäksi meidän olisi hyvä ottaa huomioon mitä vaikutuksia digitalisaatio on tuomassa tulevaisuuden myyntityöhön

kai_kuukasjarvi_2.jpg

Kai Kuukasjärvi, Rovaniemi

Cramo Finland Oy:n asiakaspäällikkönä työpäiväni kuluvat pääasiallisesti asiakastapaamisista ja neuvotteluissa, niiden pohjalta tulleiden tarjouspyyntöjen käsittelyssä ja tarjousten teossa.

Näkisin liiton tärkeimpinä tavoitteina jäsenistön määrän kääntämisen kasvuun, liiton tunnettuuden lisäämisen sekä jäsenistölle tarjottavien palveluiden ja etujen kehittämisen.

kari_laakso_2.jpg

Kari Laakso, Turku

Toimin yrittäjänä. Nordsell Oy tuo maahan Sony-paristoja ja myy Philips led-lamppuja ja Brunberg-karamelleja vähittäiskaupoille.

Jäsenistöä pitäisi saada aktiivisemmin osallistumaan toimintaamme.

jaana_lehikoinen_2.jpg

Jaana Lehikoinen, Joensuu

Toimin yrittäjänä Marjanneli Ky:ssä ja Tiimi-Perinnässä. Yrittäjänä myyn ja markkinoin koko ajan palveluitamme ja osallistun myös operatiiviseen toimintaan.

Liitolle olisi tällä hetkellä tärkeää jäsenmäärän kasvattaminen ja sen eteen meidän kaikkien jäsenten tulisi tehdä töitä. Jäsenistön kannalta olisi myös tärkeää, että liiton koulutuksia ja tilaisuuksia järjestettäisiin maakunnissa.

 jussi_nikamaa_2.jpg

Jussi Nikamaa, Helsinki

Toimin myyntipäällikkönä Ficolo Oy:ssä. Myyn datacenterpalveluita ja asiakaskunta on pääosin ICT-alan yrityksiä.

Tavoitteenani on, että MMA on tunnettu ja varteenotettava toimija myös meidän hieman nuorempien näkövinkkelistä. Huomiota herättävä ja vetovoimainen toiminta on tärkeää jäsenille, mutta myös parasta markkinointia jäsenhankintaan. Digitaalisia rajapintoja jäsenpalveluihin pitää kehittää.

 hanna_wikman_2.jpg

Hanna Wikman, Vihti

Olen työskennellyt yli 20 vuotta lääkemarkkinoinnin parissa ja tällä hetkellä toimin tuoteryhmäpäällikkönä Mylan Finland Oy:ssä.

Mielestäni liiton on vastattava jäsenistön tarpeisiin. Jos paikallinen toiminta ei houkuta, on pystyttävä tarjoamaan kattavia työelämäpalveluita, koulutusta ja tukea tämän päivän haasteisiin. Pidän myös esitystä maakuntamallista tai vastaavasta erittäin tervetulleena. 

 juho_karkkainen_2.jpg

Opiskelijajäsen Juho Kärkkäinen, Helsinki

Opiskelen Laurea ammattikorkeakoulussa ja minut valittiin hallitukseen opiskelijajäsenten edustajana.

Oli hieno ele valita opiskelijoiden edustaja hallitukseen. Pyrin tuomaan mukaan erilaista ja tuoretta ajattelumallia. Liiton täytyy päästä lähelle nuoria ja pyrkiä olemaan läsnä niissä kanavissa, joita nuoret seuraavat.