Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen mediaanipalkka vuonna 2018 oli 5 000 euroa

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen mediaanipalkka vuonna 2018 oli 5 000 euroa, mikä on aivan sama summa kuin vuotta aiemmin. Bonusta saavien osuus kasvoi ja provisiota saavien osuus pieneni. Tämä selviää Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n tuoreesta palkkatutkimuksesta.
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen palkkaustavoissa on tapahtunut hienoinen muutos edelliseen vuoteen. Kiinteän palkan lisänä bonusta saavien osuus kasvoi edellisvuodesta viidellä prosenttiyksiköllä. Kiinteän palkan lisänä provisiota saavien osuus sen sijaan laski kuudella prosenttiyksiköllä. Pelkkä provisio tai takuupalkka palkkaustapana oli edelleen palkan perusteena kolmella prosentilla vastaajista.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) tutkimusjohtaja Antti Kauhanen ei ole vähään aikaan nähnyt tuoreita tutkimuksia palkkaustavoista Suomessa. Mutta hän arvelee, että tulospalkkauksen lisääntyminen myynti- ja markkinointityössä voisi selittyä sillä, että työn sisältöjä halutaan arvioida aiempaa laajemmin.

− Provisio on sidottu myyntiin, kun taas tulospalkkauksessa työn sisältöjä heijastellaan monipuolisemmilla mittareilla. Palkkaustapoja täytyy muuttaa, jotta ne sopivat työnkuviin, Kauhanen sanoo.

Mitään isoja korotuksia ei Kauhasen mukaan ole yleisesti luvassa.

− Palkankorotukset ovat maltillisia. Uusia työehtosopimuskierroksia käydään syksyllä. Ne käydään epävarmoissa tunnelmissa. Talouden kasvuvauhti hiipuu, eikä näköpiirissä ole kovin voimakasta nousua, Kauhanen arvioi.

Kyselyn mukaan myynnin ja markkinoinnin ammattilainen uskoo kuitenkin työllisyystilanteensa jatkuvan myönteisenä vuonna 2019. Vastaajista 76 prosenttia näkee tämän vuoden omalta kannaltaan erinomaisena tai hyvänä. Tyydyttäväksi näkymänsä arvioi 16 prosenttia.

Ero suurimpien ja pienempien palkkojen välillä kaventui

Johtajatasolla mediaanipalkka putosi 200 eurolla ja vastaavasti päällikkötasolla palkka nousi 150 euroa. Mediaanipalkka oli myyntipäälliköillä 5 260 euroa, myyntiedustajilla 4 000 euroa ja myyntijohtajilla 7 050 euroa. Ero suurimpien ja pienimpien palkkojen välillä kaventui hieman edellisvuodesta.

Miesten ja naisten palkkaero suurentui edellisvuodesta. Miesten mediaanipalkka oli 5 200 euroa ja naisten 4 480 euroa. Tutkimukseen vastanneista 25 prosenttia oli naisia, mikä vastaa MMA:n jäsenistön sukupuolijakaumaa.

– Naisten ja miesten mediaanipalkkojen ero yksi syy lienee se, että naiset kohtaavat alallamme lasikaton edelleen johtotehtäviin pyrkiessään, arvioi MMA:n toiminnanjohtaja Juha Häkkinen.

Kun mediaanipalkkoja verrataan kokemusvuosien mukaan, niin rajuin muutos tapahtui alalla enintään viisi vuotta olleiden mediaanipalkassa, joka putosi vuodessa 650 eurolla 3 850 eurosta 3 200 euroon.

Eniten ansaitsivat 16 – 20 vuotta myynnin ja markkinoinnin alalla olleet, joiden mediaanipalkka oli 5 330 euroa (5 000 e vuotta aiemmin). Toisaalta niin tässä ikäryhmässä kuin yli 20 vuotta kokemusta omaavien ryhmässä tapahtui iso pudotus eniten ansaitsevien kohdalla. Näissä ryhmissä parhaiten tienaavan 10 prosentin palkka oli keskimäärin 8 000 euroa, kun se vielä vuotta aiemmin oli 8 500 euroa.

Toimialakohtaisessa vertailussa mediaanipalkka pieneni vähittäiskaupassa. Tuote- ja palvelukohtaisessa vertailussa eniten tienaavat löytyvät lääkintä- ja sairaalatarvikkeiden sekä elektroniikan ja sähkötarvikkeiden myynnistä ja markkinoinnista.

Alueellisesti parhaiten tienaavat asuvat Uudellamaalla, jossa mediaanipalkka oli 5 530 euroa (laskua edellisestä vuodesta 200 euroa).

Myynnin ja markkinoinnin ammattilainen työskentelee keskimäärin 40 tuntia viikossa. Kymmenellä prosentilla vastaajista todellinen työaika oli 50 tuntia ja johtajatasolla jopa 55 tuntia.

Tutkimukseen vastanneista ajoi autolla työajoa 20 000 kilometriä vuodessa, mikä on sama määrä kuin vuotta aiemmin.

Tutkimus perustuu Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n rekisteristä poimittuun otokseen, jolle toimitettiin sähköpostilla linkki verkkokyselyyn.

Tutkimukseen vastasi 1 458 kokopäiväisessä työsuhteessa vuonna 2018 ollutta jäsentä. Vastaajista 36 prosenttia oli teollisuuden palveluksessa, 26 prosenttia toimi palvelualan yrityksissä, tukkukauppa ja maahantuonti työllisti 25 prosenttia ja vähittäiskaupan piirissä työskenteli 14 prosenttia. Vastausprosentti oli 12 %. Tiedonkeruu toteutettiin 11. -31.1.2019. ​

Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n toimeksiannosta.​