Ohjeistusta etätyön tekemiseen

Viruspandemian seurauksena etätyön tekeminen lisääntyy jäsentemme keskuudessa entisestään. Mitä etätyötä tehdessä tulisi huomioida? Millä tavoin etätyöstä kannattaisi sopia? Kokosimme muutamia vinkkejä.

Etätyösopimuksessa tulisi olla sovittuna etätyönä suoritettavat työtehtävät, etätyön määrä, miten työn etenemisestä raportoidaan, etätyöntekijälle hankittavat työvälineet, ohjelmistot ja yhteydet, kuinka kauan etätyötä tehdään ja millä ehdoilla etätyöjärjestely on peruttavissa. Erityisen tärkeää on huomioida työterveys- ja työturvallisuusasiat niin, että etätyössäkin työmäärät ja työpäivien pituudet pysyvät aisoissa. Lisäksi kannattaa vielä varmistaa vakuutusten kattavuus sekä tietoturva-asiat.

Työsuhteessa tehtävään etätyöhön sovelletaan normaalisti työlainsäädäntöä ja mahdollisesti työnantajaa sitovaa työehtosopimusta. MMA:n jäseniä on merkittävissä määrin mm. kaupan työehtosopimuksen, teknologiateollisuuden eri työehtosopimusten ja ict-alan työehtosopimuksen piirissä. Myyntiä ja markkinointia tehdään kuitenkin kaikilla toimialoilla eikä jäsen aina ole minkään työehtosopimuksen piirissä. Tällöin tarkastellaan henkilökohtaista työsopimusta ja lainsäädäntöä. Työsopimuksen ehdot ovat voimassa normaaliin tapaan, vaikka työn suorittamispaikka on muualla kuin toimistolla.

Työaikalain mukaan työaikaa on työhön käytetty aika riippumatta siitä, missä työ tehdään. Myös etätyönä tehty työ luetaan työajaksi.

Ajankohtaista koronaviruksesta kysyttyä YTN:n kokoamana löydät täältä.

Lisätietoa etätyöstä Akavan sivuilla.

Lisätietoa etätyöstä Työturvallisuuskeskuksen sivuilla.

Lue myös