Työllisyys parantumassa myynti- ja markkinointialalla

työllisyys parantumassa

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisista työttömänä on nyt keskimäärin 7,3 prosenttia. Määrä on vähitellen pienentynyt vuoden 2015 alun huippuluvusta, joka oli 8,5 prosenttia. 

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassan johtaja Jaana Apellin mukaan työttömien määrä vähenee joka kuukausi. Hän ei kuitenkaan usko, että työllisyystilanne paranisi nopeasti kymmenen vuoden takaiselle tasolle. Tuolloin alalla oli vain noin 4 – 5 prosentin työttömyysaste. Työttömien määrän vähenemisessä näkyy paraneva taloussuhdanne. Toisaalta työttömyyttä ylläpitää ikääntyvien työttömien vaikeus työllistyä.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA toivookin, että työttömyysturvalainsäädännön muutos johtaisi toimiin, joilla työttömien määrää saataisiin pysyvästi pienenemään. MMA:n mielestä lain tavoite pitää olla nimenomaan työllisyyden edistäminen, eikä työttömyysturvan heikentäminen.

Lakiesityksessä on mukana MMA:n ja keskusjärjestö Akavan ajama muutos, joka parantaisi muun muassa provisiopalkkaisten työntekijöiden ja työtä hakevien myyntiammattilaisten asemaa. Lakimuutos takaisi provisiopalkkaiselle oikeuden irtisanoutua työstään ilman pelkoa ansioturvan menetyksestä, jos palkka työstä jää kuukaudessa alle 1 134 euron. MMA:n mielestä palkkatasoa tulisi voida tarkastella jopa yhden tai muutaman kuukauden ajanjaksolla. Eli jos palkka jo yhdessä kuussa jää alle minimin, niin työpaikan voi jättää seuraamuksitta jo tämän jälkeen.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n vuodenvaihteessa tekemän kyselyn perusteella myynnin alan työpaikkoja hakevat törmäävät jatkuvasti myös kyseenalaisiin toimijoihin.  MMA uskoo, että lakimuutos kannustaisi tai jopa pakottaisi provisiopalkalla töitä tarjoavia yrityksiä  asettamaan työntekijöille kiinteän pohjapalkan provision lisäksi. Parhaimmillaan muutos karsisi myyntialalta kyseenalaisia, provisiopalkkaisia myyjiä hyväksikäyttäviä toimijoita.

Työnhakijoiden kokemusten mukaan jopa te-toimisto välittää epämääräisiä työpaikkoja, joissa ansaintamahdollisuudet ovat heikot. MMA:n tavoitteena on vaikuttaa työvoimahallintoon, jotta se pitäisi huolta siitä, että välitettävät myyntialan paikat täyttäisivät tietyt peruskriteerit. Samalla harha myyntialan tuhansista avoimista työpaikoista saataisiin hälvennettyä. 

MMA:lle uuusi puheenjohtaja

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA valitsi lauantaina 20. toukokuuta liitolle uuden puheenjohtajan. Hän on Marko Hovinmäki, 47-vuotias myyntipäällikkö, joka on kotoisin Vaasasta. Marko Hovinmäki seuraa tehtävässä Jarmo Hyväristä, joka johti liittoa 12 vuotta.

Marko Hovinmaki puheenjohtaja MMA

MMMA:n mediatiedote 20.5.2017